Mobile feltløsninger brer om seg

Stadig flere montører og installatører i nettselskaper bytter ut tunge permer med et lite nettbrett med all nødvendig informasjon.

SFE Nett ser stor nytteverdi i bruken av iAM Editor. Med komplett nettinformasjon "i lomma" er det enklere for montørene å ta de riktige beslutningene. Foto: Powel
SFE Nett ser stor nytteverdi i bruken av iAM Editor. Med komplett nettinformasjon "i lomma" er det enklere for montørene å ta de riktige beslutningene. Foto: Powel Foto: Powel
Sist oppdatert

Powel er ett av selskapene som opplever stor interesse for sine mobile løsninger hos både hos nettselskap og kommuner.

– Løsningene har fokus på brukerflatene, slik at det skal være god støtte i arbeidsprosessene. De er prosessorienterte, enkle å bruke og krever minimalt med opplæring, hevder Jan Rudlende, Solution Manager i Powel

 

NIS-system i lommeformat

iAM Editor og iAM Editor Pro var blant de første store mobile satsningene som Powel lanserte for nettselskap. De er bygget på ArcGIS teknologi fra Esri og prototypen ble testet ut i felt i 2012.

Programvareløsningene er NIS-systemer i lommeformat som gir montører og andre som jobber ute i felt den informasjonen de trenger i et kartformat på nettbrett. Borte er behovet for å ha med seg papirkart og skisser.

iAM Editor tilbyr innsyn, registrering og redigering av NIS-data. Kartlaget som registreres i felt blir gjort tilgjengelige i et egnet kartlag i NIS, og data kan så bearbeides i NIS-systemet. iAM Editor Pro har de samme funksjonalitetene, men her har man også en offline funksjonalitet.

– Med NIS i lomma blir arbeidsprosessene mye enklere. Ikke bare har man all informasjon tilgjengelig, men finner man feil er det enkelt å rette dem opp direkte ute fra felten. I motsetning til å tegne feilen inn på et kart, skanne det, og så sende det til de som sitter på kontoret, sier Rudlende.

 

Fra perm til nettbrett

SFE Nett har åtte montørbaser spredt rundt i fylket og et strømnett som strekker seg over 4.000 kilometer, tilsvarende distansen mellom Sogn og Fjordane og Kairo. De er den femte største eieren av sentralnett i Norge.

– Før vi tok i bruk iAM Editor hadde montørene informasjonen de trengte i en perm. Problemene oppstod da informasjon manglet fra permen og man måtte kjøre for å hente de manglende delene, sier Atle Isaksen, avdelingssjef for nettforvaltning i SFE Nett. – Det sier seg selv at dette var jo veldig lite effektivt. Vi ville erstatte denne permen med et nettbrett og nå har montørene komplett nettinformasjon i lomma, legger han til.

Isaksen sier at nytteverdien av løsningen har vært stor, blant annet har det gitt montørene mye mer selvstendighet i arbeidet. Montørene har satt stor pris på å ha mer innsikt og informasjon, de får mer eierskap, og det har gjort det mye enklere for dem å ta beslutninger. I tillegg har selskapet fått større fleksibilitet når det gjelder disponering av mannskap, mer bildemateriale og hevet datakvalitet.

Denne saken ble første gang publisert 19/11 2015, og sist oppdatert 06/04 2017