Svak oppgang i norsk PMI

Mot lysere tider?

Innkjøpssjefsindeksen norsk PMI steg fra 47,1 i desember til 49,2 i januar. Etter en tung og mørk høst i industrien kan det nå se ut til at vårsola allerede er i anmarsj.

Innkjøpslederne i industrien opplever fortsatt en nedgang, men den er veldig svak. Indeksen har ikke vært på dette nivået siden april i fjor og styrker indikasjonen på trendendring.
Innkjøpslederne i industrien opplever fortsatt en nedgang, men den er veldig svak. Indeksen har ikke vært på dette nivået siden april i fjor og styrker indikasjonen på trendendring. Foto: Colourbox
Sist oppdatert
– Sysselsettingsindeksen har ikke vært høyere siden april i fjor. 46,6 indikerer fortsatt nedgang, men nedgangen er svakere enn på lenge, opplyser Svein-Egil Hoberg.
– Sysselsettingsindeksen har ikke vært høyere siden april i fjor. 46,6 indikerer fortsatt nedgang, men nedgangen er svakere enn på lenge, opplyser Svein-Egil Hoberg. Foto: Bente Bjercke

Purchasing Managers Index

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde
Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde Foto: NIMA

De ferske PMI-tallene som er rapportert inn fra Norges innkjøpssjefer tyder på at aktiviteten i norsk industri fortsetter nedover.

– Innkjøpslederne i industrien opplever fortsatt en nedgang, men den er veldig svak. Indeksen har ikke vært på dette nivået siden april i fjor og styrker indikasjonen på trendendring, opplyser Svein-Egil Hoberg i NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk.

– Den mest spennende oppgangen er ordreindeksen som ikke har vært høyere siden februar i fjor, legger han til.

 

To opptrekkere

Delindeksen for ordreinngang steg fra 45,7, til 52,1 etter et kraftig fall i desember og var dermed en sterk bidragsyter til oppgangen i hovedindeksen.

– Dette er den høyeste indeksverdien for ordreinngang siden februar i fjor og representerer en økning som signaliserer optimisme for industrien, fastslår Hoberg.

I tillegg til ordreindeksen var det også en økning i sysselsettingsindeksen som gikk fra 43,9, til 46,6.

– Sysselsettingsindeksen steg i januar og har ikke vært høyere siden april i fjor. 46,6 indikerer fortsatt nedgang, men nedgangen er svakere enn på lenge, ifølge innkjøpslederne, kommenterer Hoberg.

 

Nedgang i produksjon og lager

Produksjonsindeksen opplevde i januar et marginalt fall fra 49,6, til 49,5. Det er tredje måned på rad at denne delindeksen ligger like under 50.

– Produksjonsnivået oppleves fortsatt som stabilt slik det har vært de siste månedene, nemlig en moderat nedgang, uttaler Hoberg.

Indeksen som viser forventet lager av innkjøpte varer falt denne måneden ned til 46,8.

– Lagerindeksen har en nedgang i januar. Dette tyder på at lageroppbyggingen vi opplevde i fjor høst nå er markant redusert, avslutter Hoberg.

Produksjonsindeksen opplevde i januar et marginalt fall fra 49,6, til 49,5. Det er tredje måned på rad at denne delindeksen ligger like under 50.
Produksjonsindeksen opplevde i januar et marginalt fall fra 49,6, til 49,5. Det er tredje måned på rad at denne delindeksen ligger like under 50. Foto: Colourbox

Denne saken ble første gang publisert 02/02 2016, og sist oppdatert 06/04 2017