Hitachi Power Tools

Multinasjonalt selskap opprettholder sitt nordiske sentrallager i Norge

Etter å ha innført WMS med stemmestyring har Hitachi Power Tools oppnådd en betydelig effektiviseringsgevinst på sitt nordiske sentrallager på Skjetten.

Logmas månedlige medlemsmøte ble avholdt hos Hitachi Power Tools nordiske sentrallager. Der opplyste logistikkdirektør Sondre Ressem (t.v.) og driftssjef Christian Gudmundsen om en betydelig effektiviseringsgevinst etter at bedriften innførte Apport WMS med stemmestyring. Overgangen fra papirgrunnlag og manuell plukk til moderne stemmestyrt WMS gikk ganske smertefritt i en ellers svært konservativ bransje. Arkivfoto
Logmas månedlige medlemsmøte ble avholdt hos Hitachi Power Tools nordiske sentrallager. Der opplyste logistikkdirektør Sondre Ressem (t.v.) og driftssjef Christian Gudmundsen om en betydelig effektiviseringsgevinst etter at bedriften innførte Apport WMS med stemmestyring. Overgangen fra papirgrunnlag og manuell plukk til moderne stemmestyrt WMS gikk ganske smertefritt i en ellers svært konservativ bransje. Arkivfoto Foto: Apport Systems
Sist oppdatert

Fakta

  • Omsetning 2015: NOK 623 millioner, fordelt N 47 %, S 36 %, SF 7% og DK 10%
  • 6.500 kvm lager
  • 20.000 lagerførte artikler
  • 120.000 kundeordre per år
  • 550.000 ordrelinjer per år
  • 31 medarbeidere i logistikkavdelingen, hvorav 10 plukkere

LOGMA

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner.

Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer.

For nærmere opplysninger se www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er Øyvind Engen.

Hitachi Power Tools Norge er en direkte videreføring av jernvaregrossisten Markt & Co som ble etablert allerede i 1922. Da selskapet ble solgt til japanske Hitachi, valgte man å beholde sentrallageret for Norden på Skjetten. Dette lageret betjener datterselskaper i Baltikum og Norden.

Strategien var enkel, geografisk nærhet til en voksende norsk marked hvor veksten i olje-, samt bygg- og anleggsbransjene gjorde leveringssikkerhet og hurtighet til en avgjørende konkurransefaktor i et meget kompetitivt marked.

 

Behov for rasjonell styring av varestrømmen

Den raske omsetningsveksten i Norge, parallelt med distribusjonsansvar for Norden og Baltikum, krevde en betydelig omlegning av selskapets organisering av varestrømmen. Logistikkdirektør Sondre Ressem slet med en sterk kostnadsøkning, mye overtid og synkende leveransekvalitet. Kapasiteten på de daværende manuelle rutinene var for lengst overskredet.

Bedriftens ERP-system hadde ikke de funksjoner og kapasiteter selskapet hadde behov for. Man valgte derfor å orientere seg i markedet etter et spesifikt WMS system, som skulle virke i takt med ERP-systemet.

Etter en grundig behovsanalyse og flere referansebesøk endte bedriften opp med å inngå samarbeid med Apport Systems. Deres WMS-system, som også støtter stemmestyrt plukking, lagertelling og løpende kontroll med lagersaldo ble valgt i 2011.

 

Smertefri overgang fra papir til stemmestyring

Ressem og selskapets driftssjef Christian Gudmundsen tok tidlig tak i to vesentlige nøkkeloppgaver:

  • Oppdatering og ajourhold av alle masterdata
  • Integrasjon av WMS-systemet mot eksisterende ERP-system

Disse oppgavene vil ta tid. Det er derfor viktig at man setter seg en realistisk fremdriftsplan, siden disse oppgavene må være på plass før man setter WMS-systemet i drift. Bedriftens grundige forarbeide førte i sin tur til at overgangen til Apport WMS gikk etter planen.

Allerede etter 6 måneder kunne bedriften måle en effektivisering av lageret på 20 %. Effektiviseringen har fortsatt, og ligger nå på 30 %.

 

Fortsatt utvikling

Selskapet har foruten en betydelig effektiviseringsgevinst, kunne påvise en markant reduksjon i antall plukkfeil, som i dag ligger 17 % lavere enn den gang bedriften benyttet manuelle plukklister. Samtidig har bedriften hatt en økning i omsetningen på 25,3 % fra 2010 til 2015, uten økning i logistikkbemanningen.

– Apport WMS er svært brukervennlig. Man bruker i dag ca. 2 dager på opplæring i systemet på nye medarbeidere. Tidligere tok denne opplæringen to til tre uker. Brukervennligheten er en stor fordel, når vi har behov for sesonghjelp, sier driftssjef Gudmundsen.

 

QR-koden – den nye pakkseddelen

Hitachi Power Tools vil nå i neste fase trykke en QR-kode på adresseetiketten, som henviser til pakkseddel og innhold i den aktuelle sendingen. Her ligger det store papirbesparelser både hos Hitachi og kundene.

Innføringen av WMS og stemmestyrt plukk medførte raskt at Hitachi Power Tools raskt oppnådde betydelige effektivitetsforbedringer. Arkivfoto
Innføringen av WMS og stemmestyrt plukk medførte raskt at Hitachi Power Tools raskt oppnådde betydelige effektivitetsforbedringer. Arkivfoto Foto: Apport Systems

Denne saken ble første gang publisert 07/06 2016, og sist oppdatert 06/04 2017