Trucksalget ned – men fortsatt høyt

Selv om salget av gaffeltrucker første halvår ble svakere enn samme periode i fjor, ligger det likevel over gjennomsnittet de siste 15 årene.

Mens salget av både motvektstrucker og skyvemasttrucker økte første halvår, gikk de øvrige lagertrucktypene til dels kraftig tilbake. En forklaring på det er at salget av disse var all time high i fjor. Illustrasjonsfoto: Henning Ivarson
Mens salget av både motvektstrucker og skyvemasttrucker økte første halvår, gikk de øvrige lagertrucktypene til dels kraftig tilbake. En forklaring på det er at salget av disse var all time high i fjor. Illustrasjonsfoto: Henning Ivarson
Publisert Oppdatert

Ifølge Maskingrossisternes Forening (MGF) solgte deres medlemsbedrifter 1.154 gaffeltrucker i andre kvartal. Det er en nedgang på 135 trucker sammenlignet med samme periode i fjor, men er likevel det fjerde beste resultatet for andre kvartal de siste 15 årene.

Segmentfordelt salg av trucker fra MGF-medlemmer første halvår 2019 vs samme periode i fjor. Kilde: MGF
Segmentfordelt salg av trucker fra MGF-medlemmer første halvår 2019 vs samme periode i fjor. Kilde: MGF

Bortsett fra palletrucker som økte med 15,6 prosent var det en nedgang i alle de øvrige trucksegmentene i april, mai og juni måned.

Halvårsresultat over gjennomsnitt

I løpet av første halvår solgte medlemmene i Gaffeltruckgruppen til MGF 2.536 gaffeltrucker. Sammenlignet med samme periode i fjor er det en nedgang på 162 enheter, tilsvarende 6 prosent. Det er likevel over gjennomsnittet (2.370) de siste 15 årene.

Oversikten over de enkelte segmentene viser en vekst i salget av både motvektstrucker og skyvemasttrucker, mens de øvrige lagertrucktypene gikk til dels kraftig tilbake. En forklaring på det er at salget av disse var all time high i fjor.

Salg av trucker fra MGF-medlemmer første halvår 2009 til 2019. Til tross for en nedgang på 6 prosent fra fjoråret ligger det historisk sett på et høyt nivå. Kilde: MGF
Salg av trucker fra MGF-medlemmer første halvår 2009 til 2019. Til tross for en nedgang på 6 prosent fra fjoråret ligger det historisk sett på et høyt nivå. Kilde: MGF

Generell optimisme

Som kjent viser ikke MGF-statistikken det reelle totalsalget av gaffeltrucker her i landet. Ifølge WITS (Worldwide Industrial Truck Statistics) bestilte leverandører som ikke er medlemmer av MGF 911 trucker i fjor. Det utgjorde 15 prosent av det norske totalmarkedet og til sammenligning var andelen snaue 12 prosent i 2018. Vi har i skrivende stund ikke sett WITS-tallene for andre kvartal, men ifølge MGF-direktør Tone Lindberg Grøstad viste WITS-tallene for første kvartal en vekst på 3,8 prosent mens det var en nedgang i salget til MGF-medlemmene på 1,9 prosent.

MGF-direktør Tone Lindberg Grøstad forteller at medlemmene i Gaffeltruckgruppen har en generell optimisme for salget inneværende år.
MGF-direktør Tone Lindberg Grøstad forteller at medlemmene i Gaffeltruckgruppen har en generell optimisme for salget inneværende år. Foto: Henning Ivarson

– I WITS-tallene vises dog alt som er importert til Norge, så vi kan ikke utelukke at endel av disse står på lager og dermed ikke er sammenlignbare med våre tall. De fleste av medlemmene våre hadde en veldig sterk avslutning på 2018, og på et møte i juni i år var det generell optimisme for året 2019 totalt sett, opplyser Grøstad, som legger til at de ennå ikke har hatt gruppemøte etter at tallene for andre kvartal ble offentliggjort. – Jeg har ikke fått noen reaksjoner fra medlemmene ennå, men generelt kan jeg si at vi følger tallene nøye, og spesielt dersom det blir store forskjeller mellom WITS og våre tall. En slik differanse kan bety at nye budsjettmerker fra aktører som ikke er medlem av MGF vinner markedsandeler, men foreløpig har vi ingen klare analyser som viser dette, opplyser hun.

Abonner på din egen utgave av Logistikk & Ledelse