Nesten all gods går på veien

I disse landene går mest på vei - mens det i andre er jernbanen som hersker.

I utgangspunktet øker alle  transportformer og det er forventet stor vekst fremover. Det må norske bileiere ta del av. I dag ruller det meste av transporten på vei.
I utgangspunktet øker alle transportformer og det er forventet stor vekst fremover. Det må norske bileiere ta del av. I dag ruller det meste av transporten på vei.
Sist oppdatert

Andel gods på vei er mer enn fire ganger så stor som gods som fraktes på jernbane.

Det er våre venner i Statistisk sentralbyrå som mandag forteller at godsmengden på fastlandet i EU ligger på omkring 2 milliarder tonnkilometer. Tallene er beregnet av Eurostat og er fra 2013.

Det interessante er at hele 74,9 prosent av dette ble fraktet på vei, mens 18 prosent ble transportert på jernbane. De resterende 7 prosentene ble fraktet via elver og kanaler.

Ikke likt overalt

Men helt likt er det ikke over hele Europa. For mens Irland, Hellas og Spania frakter mer enn 90 prosent på vei, ligger andelen i Estland på 36 prosent, i Litauen på 33 prosent og i Latvia på kun 18 prosent. I Baltikum er det altså jernbanen som hersker.

Også Sverige, Slovenia, Slovakia og Sveits har en relativt stor andel gods som fraktes med tog.

Gods via fly øker også

Godsmengden som ble fraktet via flyplasser i EU i 2014, var på 14 millioner tonn. Det er 27 prosent mer enn fem år tidligere, men nivået i 2009 var særdeles lavt på grunn av finanskrisen som nettopp hadde rammet Europa.

Mest gods (4 millioner tonn) ble fraktet via tyske flyplasser, fulgt av Storbritannia (2 millioner tonn) og Frankrike (2 millioner tonn).

4 milliarder tonn gods ble fraktet sjøveien i 2014. Det er en liten økning på 2 prosent fra året før, men hele 10 prosent mer enn i finanskriseåret 2009. Nederland og Storbritannia hadde de travleste havnene, fulgt av Italia og Spania.

Denne saken ble første gang publisert 22/02 2016, og sist oppdatert 06/04 2017