Icelandair:

Nettbrett forenkler flyvedlikeholdet

Icelandair har gode erfaringer med at flymekanikere innhenter informasjon om alt fra flydeler til service og vedlikehold på sine nettbrett.

– Nettbrettet F5t fra Motion brukes til linjevedlikehold av vår flyflåte fra Keflavikbasen, sier Bjarki Eliasson (t.h.), systemkonsulent for IKT-systemer i Icelandair. Her sammen med flymekaniker Carl Ólafur Burrell.
– Nettbrettet F5t fra Motion brukes til linjevedlikehold av vår flyflåte fra Keflavikbasen, sier Bjarki Eliasson (t.h.), systemkonsulent for IKT-systemer i Icelandair. Her sammen med flymekaniker Carl Ólafur Burrell. Foto: Lexit Group
Sist oppdatert

Icelandair har både utvidet og styrket nettverket de siste tiårene og forbinder i dag 26 byer i Europa med 16 destinasjoner i Nord-Amerika med Island som base.

For halvannet år siden startet selskapet å teste ut flere nettbrettløsninger til bruk i forbindelse med flyvedlikehold, og konkluderte med at det kun var Motion F5t som oppfylte selskapets krav til robusthet og stabilitet. Løsningen fra Motion har også strekkodeleser som blant annet forenkler uttak av flydeler fra lager.

Lexit Group AS på Kløfta har levert Motion F5t til samarbeidspartneren Edico i Reykjavik som fikk avtalen med Icelandair. Edico leverer moderne IKT-løsninger til så vel offentlige som private virksomheter.

– Lexit/Edico hadde den mest robuste nettbrettløsningen i forhold til pris, kvalitet og vedlikehold, sier Bjarki Eliasson, systemkonsulent for IKT-systemer i Icelandair.

 

Linjevedlikehold

Eliasson forteller at nettbrettløsningen brukes til linjevedlikehold av selskapets flyflåte fra Keflavikbasen.

– F5t gir våre flymekanikere tilgang på nødvendig informasjon på nettbrettet, som er linket opp mot vårt nettbaserte programvaresystem for flyvedlikehold, sier Eliasson. Han legger til at IKT-verktøyet brukes også av flyselskapets logistikkpersonell når det skal rekvireres reservedeler fra lager.

– Så langt har vi kun positive erfaringer med bruk av nettbrettløsningen. Våre flymekanikere er avhengig av rask Internettilgang for å effektivisere vedlikeholdet og forbedre våre logistikkoperasjoner. Når de foretar utskiftning av deler eller rene vedlikeholdsoppgaver, er all informasjon tilgjengelig via Internett. Dette har spart oss for etterskuddsvis vedlikeholdsarbeid og redusert papirbruken til et minimum, sier Eliasson. Han forteller at Icelandair ikke har regnet konkret på hvor mye selskapet har spart på nettbrettløsningen, men at det uansett er snakk om store besparelser samtidig som at selskapet har fått bedre ressursutnyttelse.

 

Krevende miljøer

Den robuste nettbrettplattformen Motion F5t er utviklet for krevende miljøer.

– Holdbarheten og funksjonaliteten i løsningen er god og gir sikker Internett-tilgang når brukeren går fra kontoret og ut i felt, sier Helge Stenstvedt i Lexit Group Norway AS. Han legger til at F5t øker produktiviteten og effektiviteten for feltarbeidere, reduserer datainnsamlingsfeil og forbedrer sanntidskommunikasjonen.

– Resultatet er bedre beslutningsgrunnlag og lavere arbeidskostnader. Den senere tiden er F5t-serien oppgradert med siste versjoner av Intel Core i5- og i7-prosessorer, og har dermed nok kraft til å ta seg raskt gjennom datakraftintensive applikasjoner, avslutter han.

Nettbrettløsningen har bidratt til økt effektivitet blant selskapets flymekanikere. Her sjekker Carl Ólafur Burrell jetmotoren på et av Icelandairs mange fly.
Nettbrettløsningen har bidratt til økt effektivitet blant selskapets flymekanikere. Her sjekker Carl Ólafur Burrell jetmotoren på et av Icelandairs mange fly. Foto: Lexit Group

Denne saken ble første gang publisert 16/11 2015, og sist oppdatert 06/04 2017