NLF velger øst-vest-forbindelser

Forbundsstyret i Norges Lastebileier-Forbund har konkludert med at E134 og RV7/52 bør bli de nye hovedveiforbindelsene mellom øst og vest i Sør-Norge.

– Forbundsstyret har konkludert og sier ja til E134 og RV7 som nye hovedveiforbindelser mellom øst og vest i Sør-Norge. Dette er i tråd med Statens vegvesens anbefaling, sier adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo. Foto: NLF
– Forbundsstyret har konkludert og sier ja til E134 og RV7 som nye hovedveiforbindelser mellom øst og vest i Sør-Norge. Dette er i tråd med Statens vegvesens anbefaling, sier adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo. Foto: NLF
Sist oppdatert

Viktige premisser i vedtaket er også at den pågående utbyggingen av E16 over Filefjell og gjennom Valdres må fullføres, samt at E134 må sikres gode forbindelser til Grenlandsområdet i øst gjennom oppgradering av RV36, og til Bergen/Stavanger i vest.

Godstrafikken på vei vil øke vesentlig de kommende ti-årene. NLF mener at det må være et helhetlig syn på veiutbyggingen i Sør-Norge. Dette er en viktig begrunnelse for også å sikre E16 en tilfredsstillende standard, selv om det nå skal velges to strekninger med karakteristikken «hovedveiforbindelser» mellom øst og vest.

På vestsiden av Haukeliplatået/Hardangervidda tar NLF til orde for at det i tilknytning til utbyggingen også lages en ny forbindelse/krysning av Hardangerfjorden. Dette er viktig for å få maksimal utnyttelse av de investeringene som skal gjøres på Haukeli og for å minske kjøretiden til Bergen.

– NLF har etter en grundig behandling i organisasjonen nå fattet et fremtidsrettet vedtak, som dersom myndighetene følger det opp, vil føre til at vi får moderne og trygge forbindelser mellom øst og vest sier adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.

– I tillegg legges det opp en hovedveiforbindelse over Haukeli med forbindelser til Bergen, Stavanger, Grenland og Oslo som vil få ned kjøretiden og gjøre veien kortere, tryggere, flatere og mer miljøvennlig, legger han til.

NLF støtter med dette innstillingen fra Statens vegvesen om to hovedveiforbindelser mellom Øst- og Vestlandet, og at disse bør være over Haukeli i Telemark fylke og Hemsedal i Buskerud fylke:

  • E 134: Kongsberg – Haukeli – Bergen
  • Riksvei 7: Hønefoss – Hemsedal – Bergen
Veibygging ved Borlaug der E16 fra Valdres og RV52 fra Hemsedal møtes. Norges Lastebileier-Forbund påpeker at Filefjell-Valdresutbyggingen må fullføres som planlagt. Foto: NLF
Veibygging ved Borlaug der E16 fra Valdres og RV52 fra Hemsedal møtes. Norges Lastebileier-Forbund påpeker at Filefjell-Valdresutbyggingen må fullføres som planlagt. Foto: NLF

Denne saken ble første gang publisert 19/05 2015, og sist oppdatert 06/04 2017