ASKO først ute med Euro 6-klassifisert lastebil på biogass:

Nok et skritt mot å bli klimanøytral

ASKO – engrosvirksomheten til NorgesGruppen – har et ambisiøst mål om å bli klimanøytral, og har lenge innehatt førerposisjonen når det gjelder å ta i bruk klimavennlige drivstoffer.

Nils Giskeødegaard, administrerende direktør hos ASKO Rogaland AS (t.v.) og Frode Neteland, administrerende direktør i Norsk Scania under overleveringen av ASKOs første gassdrevne lastebil som imøtekommer Euro 6-normen.
Nils Giskeødegaard, administrerende direktør hos ASKO Rogaland AS (t.v.) og Frode Neteland, administrerende direktør i Norsk Scania under overleveringen av ASKOs første gassdrevne lastebil som imøtekommer Euro 6-normen.
Publisert Oppdatert
Lastebilen til ASKO Rogaland AS var den første Euro 6-klassifiserte biogassbilen som ble levert i Norge. Selskapets administrerende direktør, Nils Giskeødegaard, forteller at biogassproduksjonen i Rogaland foreløpig er basert på kloakk og matavfall, men at det jobbes med produksjon av biogass basert på gjødsel i tillegg.

- For ASKO - som "forsyner Norge med mat" - vil et drivstoff basert på matavfall fra husholdningene og kumøkk være det ideelle drivstoff for de bilene som distribuerer melk og brød til butikker, hoteller, barnehager og så videre, sier Giskeødegaard.

Mindre støy

Euro 6-kravet ble gjort gjeldende fra nyttår, og ASKOS første gassbil som tilfredsstiller denne utslippsnormen er utstyrt med en 9-liters, femsylindret motor på 280 hk og som har et maks dreiemoment på 1.350 Nm. I motorprogrammet til Scania inngår for øvrig også en variant på 340 hk for gass/biogass.

I tillegg til å være gassdrevet, er bilen utstyrt med et miljøvennlig kryogenaggregat som gjenbruker CO2. Kryogenaggregater er i tillegg vesentlig mer støysvake enn et vanlig kjøleaggregat. Det samme gjelder gassmotoren, den går stillere enn en tradisjonell dieselmotor.

Lyse energi

Biogassbilen vil gå i nærdistribusjon i Stavanger og Sandnes.

- Med tanker for både biogass og kryogen plassert mellom akslingene, sier det seg selv at tankkapasiteten blir begrenset. Vi regner likevel med ca. 300 kilometer utkjørt distanse mellom hver fylling, opplyser Giskeødegaard.

Bilen får gassen levert på en av fyllestasjonene til Lyse Energi. Hos Lyse pumpes biogassen inn i det allerede eksisterende rørnettet for naturgass, og de som kjører på biogass kjøper sin andel av den gassen som er pumpet inn. En av fordelene med dette er at man får en jevn og stabil gasskvalitet.

Miks av biodrivstoffer

ASKO har lenge satset tungt på miljøreduserende tiltak og har et mål om å bli helt klimanøytrale.

- Vi satte i gang et prosjekt for to år siden, hvor vindforekomstene i nærheten av vårt anlegg her i Rogaland ble kartlagt. Nå har vi søkt om å få sette opp fem vindmøller på toppene rundt her. Lykkes vi med dette vil ASKO her i Rogaland være klimanøytrale på energi, forteller Giskeødegaard.

På transportområdet har det nasjonale målet til ASKO vært at de samlede utslippene skal reduseres med 50 prosent fra 2008 til 2014.

Som et ledd i dette arbeidet var selskapet i 2009 de første i verden som tok i bruk bioetanol som drivstoff i distribusjonsvirksomhet. I år vil selskapet ha rundt 40 lastebiler drevet med bioetanol som har over 80 prosent mindre utslipp enn dieseldrevne lastebiler. Bioetanolen er et biprodukt fra celluloseproduksjonen på Borregaard og konkurrerer ikke med alternativ matproduksjon.

Selskapet finansierer en livsløpsanalyse av ulike biodrivstoff som utføres av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås. Formålet er å skaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for fremtidige valg av biodrivstoff. Foruten lastebilene som går på bioetanol og biogass, benytter ASKO biodiesel på ca. 200 lastebiler.

Etter hvert som motorteknologien utvikles og man får den nødvendige infrastrukturen på plass med tankmuligheter landet over, er selskapet mål å få hele sin flåte på nærmere 600 tyngre kjøretøy drevet med biodrivstoff.

www.logistikk-ledelse.no © 2014