Komplett restrukturert

Nordens største netthandelsaktør, Komplett Group, har gjennomført en omfattende restrukturering av lagerdriften. Resultatet er blant annet økt kapasitet og forenklet håndtering av både inn- og utgående varestrøm.

Element Logic står bak et svært stort antall AutoStore-installasjoner, men Komplett er deres første kunde som nå har fått en løsning der har kassene tas ut av griden i forbindelse med innlagring. I den forbindelse er det blitt utviklet en ny dobbel innleggstasjon som kan betjenes av én eller to personer. En viktig del av innlagringen er å fjerne all unødig emballasje som føres ut av bygget på en egen bane.
Element Logic står bak et svært stort antall AutoStore-installasjoner, men Komplett er deres første kunde som nå har fått en løsning der har kassene tas ut av griden i forbindelse med innlagring. I den forbindelse er det blitt utviklet en ny dobbel innleggstasjon som kan betjenes av én eller to personer. En viktig del av innlagringen er å fjerne all unødig emballasje som føres ut av bygget på en egen bane. Foto: Henning Ivarson
Publisert Oppdatert

Mye har skjedd hos Komplett etter at vi besøkte virksomheten for tre år siden. I fjor åpnet Komplett plattformen for andre selgere/nettbutikker som ønsker å tilby sine produkter side om side med Komplett. Så langt er det inngått godt over 100 partneravtaler som har resultert i at kundene kan velge blant mer enn 100.000 produkter hos Komplett. Ambisjonen er å ha inngått avtaler med mellom 200 og 300 partnere i løpet av inneværende år. Den foreløpig siste store avtalen som ble inngått var med haugenbok.no.

– Er ikke de så profesjonelle at de fint kunne ha fortsatt å stått på egne ben?

– Helt sikkert, men de gjør begge deler og for dem er Komplett en ny supplerende salgskanal med en svært stor kundebase, sier kommunikasjonsdirektør Ingebjørg Tollnes i Komplett Group.

Faksimile fra Logistikk & Ledelse nr. 8-2015
Faksimile fra Logistikk & Ledelse nr. 8-2015

Hun legger raskt til at etableringen av den nye markedsplassen også har med kundenes adferd å gjøre.

– Vi tror at flere kunder i fremtiden ønsker å kunne handle et bredere spekter av produkter på ett sted. Det er noe av vår utvikling for å møte den økende internasjonale konkurransen, fortsetter Tollnes, og viser til at Amazon planlegger etablering i Sverige med fysisk tilstedeværelse i nær framtid

– Så må vi finne vår form på det. Komplett har holdt på i over 20 år og kjenner det nordiske markedet svært godt. I tillegg til å være en plattform med et svært bredt utvalg av produkter som er relevante for kundene må vi også være kjempegode på kundeservice og fremstå som en nær og trygg nettbutikk.

Foreløpig styrer partnerne sin egen logistikk, og selv om kundene nå kan velge mellom mer enn 100.000 produkter i butikken, er det fortsatt rundt 38.000 unike produkter som blir lagerført av Komplett slik det også var for tre år siden. På sikt er imidlertid målet å kunne tilby "Levert av Komplett"-løsning til de av partnerne som eventuelt måtte ønske det, og flere av grepene som nå er tatt rundt vareflyten på lagrene i Sandefjord er gjort nettopp med tanke på dette.

I hovedvaremottaket i mellombygget blir alle de små varene som skal inn i AutoStore splittet fra de mellomstore og løftet opp til andre etasje med en palleheis.
I hovedvaremottaket i mellombygget blir alle de små varene som skal inn i AutoStore splittet fra de mellomstore og løftet opp til andre etasje med en palleheis. Foto: Henning Ivarson
Palleheisen har en kapasitet på hele 100 paller i timen
Palleheisen har en kapasitet på hele 100 paller i timen Foto: Henning Ivarson

6.000 kvm mer lagerareal

Komplett holder til i nærheten av Sandefjord lufthavn Torp og deres tre lagerbygg i Østre Kullerød benevnes ØK2, ØK4 og ØK5, det samme som veinummereringen. Mens de to førstnevnte ligger rett ved siden av hverandre, finner man ØK5 litt mer for seg selv et par hundre meter unna. For tre år siden forklarte leder for logistikkavdelingen, Bjørn Tore Svendsen de tre lokasjonene med selskapets historie og ekspansjon.

Nå er ØK2 og ØK4 blitt knyttet sammen av et nytt mellombygg som har bidratt til at det samlede lagerarealet er blitt økt fra 28.000 til 34.000 kvadratmeter. Det danner blant annet et nytt og svært effektivt knutepunkt for både inngående og utgående varestrøm.

Tar kassene ut av AutoStore for innlagring

Komplett har lang erfaring med AutoStore og anlegget i ØK4 er med sine 75 roboter og 72.500 kasser blant landets største. For første gang har leverandøren Element Logic, i samarbeid med sin faste partner ITO Intern Transport, utviklet og levert en innlagringsløsning der kassene tas ut av griden.

I hovedvaremottaket i mellombygget blir alle de små varene som skal inn i AutoStore splittet fra de mellomstore og løftet opp til andre etasje med en palleheis som har en kapasitet på hele 100 paller i timen . Der oppe finner man fire nyutviklede og doble innleggstasjoner.

– Vi ønsket oss en innlagringsløsning med maksimal fleksibilitet slik at enten én operatør kan betjene begge stasjoner eller at vi vi har to operatører. Vi begynte derfor å tenke høyt med Element og senere med ITO for å se hvordan det kunne løses. Deretter gikk vi en del runder og foreløpig er vi svært fornøyd med løsningen vi kom frem til, sier Svendsen.

Banesystemet mellom innleggstasjonene og de nye portene i AutoStore-griden har kapasitet til å bufre 200 kasser. Med innlagring på toppen slipper man all heisingen av kasser som robotene utførte tidligere og som gikk utover batterikapasiteten og medførte slitasje.
Banesystemet mellom innleggstasjonene og de nye portene i AutoStore-griden har kapasitet til å bufre 200 kasser. Med innlagring på toppen slipper man all heisingen av kasser som robotene utførte tidligere og som gikk utover batterikapasiteten og medførte slitasje. Foto: Henning Ivarson

Etter å ha utført innlegget og scannet kassen går den først gjennom en kontur- og vektkontroll før den fraktes på et banesystem frem til to nye porter på toppen av griden. Banesystemet er dimensjonert til å kunne bufre 200 kasser – 100 inn og 100 ut – og som bidrar til en bedre flyt med innlegget.

– Kapasiteten er på 720 kasser inn og ut i timen, forteller Svendsen, som viser til at det bare er litt under det de ligger på i løpet av en hel dag i lavsesong. Selv om kapasiteten derfor er svært god er det likevel lagt til rette for å kunne utvide med flere uttaks- og innleggsporter på griden.

Vurderer pallerobot

Rommet som benyttes til varemottak og innlegging i AutoStore er såpass stort at det foreligger tegninger for et baneanlegg som kan frakte pallene fra heisen og bort til innleggstasjonene. Svendsen forteller at de også har fått presentert en spennende robotløsning som de har utfordret leverandøren å videreutvikle. I dag nøyer de seg imidlertid med å bruke sniler.

– Her i Komplett er vi vant til å tenke nye løsninger hele tiden, men som oftest starter vi med det vi må gjøre og lever oss inn i det før vi går videre. Det er svært viktig for meg å lytte på de innspillene medarbeiderne kommer med og finne frem til gode løsninger i fellesskap, sier han.

Ny plukkløsning av mellomstore varer

Nå i slutten av august skal alle ferdigemballerte og mellomstore varer som for eksempel skrivere, kaffetraktere og spillkonsoller ha blitt flyttet fra andre etasje i ØK5 og inn i ØK2.

– I tillegg til alt som ligger i AutoStore er det denne varegruppen vi selger mest av, og derfor har vi ønsket å optimalisere varestrømmene her nede, forklarer Svendsen.

Mens varene til AutoStore går rett opp med en heis fra hovedvaremottaket, går de mellomstore varene rett til høyre og inn i ØK2 der det er bygget opp et helt nytt plukkområde med en mesanin. Her vil plukket bli foretatt vesentlig enklere enn tidligere, blant annet ved at plukkerne oppe på mesaninen bare behøver å snu seg for å legge varene på et bånd. På bakkeplan blir det plukking med plukksniler som deretter skal avleveres på bånd.

Den hvite veggen i bakkant av bildet er starten på den eldste AutoStore-griden til Komplett som strekker seg videre innover i ØK2. Både den og området til høyre på bildet benyttes nå av Apotek.
Den hvite veggen i bakkant av bildet er starten på den eldste AutoStore-griden til Komplett som strekker seg videre innover i ØK2. Både den og området til høyre på bildet benyttes nå av Apotek. Foto: Henning Ivarson

ØK2 rommer også et høylager som fungerer som buffer til plukkområdet i tillegg til Komplett Apotek. Det i seg selv krever ikke store plassen. Med unntak av noen få ferdigemballerte produkter, lagres og plukkes resten av sortimentet ut av en av landets aller første AutoStore med 11.000 kasser som ble anskaffet av Santech i 2004. Den opereres av 14 roboter som er fra 2007, men som har blitt oppgradert. De gjør fortsatt jobben bra, men krever riktignok noe mer stell og pleie enn de mer moderne. Driften her er underlagt strenge regler både hva gjelder temperaturkontroll og sikkerhet, og derfor er det blant annet blitt etablert en egen bane bare for apotek.

For å få plass til både Komplett Apotek og alle de mellomstore varene fra ØK5, er lageret til Bildeler.no flyttet ut av ØK2 og driften av dette er blitt overlatt til 3PL-aktøren Aditro Logistics på Kopstad, et par mil lenger nord i Vestfold.

Komplett har lang og god erfaring med automatisk lukking av mindre Savoye-esker, men fortsatt splittes større esker ut på en egen loop hvor de blir lukket manuelt. Alle maskinene her ble flyttet i løpet av en helg.
Komplett har lang og god erfaring med automatisk lukking av mindre Savoye-esker, men fortsatt splittes større esker ut på en egen loop hvor de blir lukket manuelt. Alle maskinene her ble flyttet i løpet av en helg. Foto: Henning Ivarson

Omrokeringer i ØK4

Kompletts første og opprinnelige lagerbygg, ØK4, domineres av det store AutoStore-anlegget, i tillegg til områdene for pakking og PC-produksjon. Også her er det blitt foretatt større og mindre tilpasninger. For å gi plass til de nye inn-/utlagringsportene med tilhørende banesystem er AutoStore-griden blitt justert noe, og både krympetunnel og pakkemaskiner er blitt flyttet til et annet sted i bygget. Komplett har lang og god erfaring med automatisk lukking av mindre Savoye-esker, men større esker splittes ut på en egen loop hvor de blir lukket manuelt. Svendsen forteller at de nå ser på mulighetene for å automatisere lukkingen også av større esker og at de nå er i dialog med ITO om dette. På det nye pakkeområdet er det derfor satt av plass til en slik ekstra automatisk pakkelinje.

Komplett har også slått sammen kundesenteret og returavdelingen i den nye enheten Customer Care som er blitt etablert i ØK4, vegg i vegg med de opprinnelige innleggstasjonene som nå benyttes av Customer Care til enten å legge varer tilbake på lager eller å ta ut erstatningsvarer til kunder.

Det nye sorteranlegget har ti utkastere og fire teleskoptransportører og er av samme type som ITO har levert en rekke av den senere tiden. Totalt vil rundt tre millioner esker gå gjennom dette anlegget i løpet av et år.
Det nye sorteranlegget har ti utkastere og fire teleskoptransportører og er av samme type som ITO har levert en rekke av den senere tiden. Totalt vil rundt tre millioner esker gå gjennom dette anlegget i løpet av et år. Foto: Henning Ivarson

Nytt sorteranlegg

Tvers overfor varemottaket i det nye mellombygget møtes alle utgående varestrømmer. Nytt her er at det også omfatter de rundt 35.000 PC-ene som blir produsert i løpet av et år. De måtte tidligere håndteres for seg, men nå er det blitt installert en liten heis som tar dem ned fra produksjonsområdet i andre etasje og over på en bane som fører dem ut i containere eller til det nye sorteranlegget med ti utkastere og fire teleskoptransportører. Totalt vil rundt tre millioner esker gå gjennom dette anlegget i løpet av et år.

Selv om fokuset det siste året har vært på det nye mellombygget i tillegg til ØK2 og ØK4, har det ikke stått helt stille i ØK5. Som nevnt er både de mellomstore varene og returavdelingen flyttet ut av andre etasje i dette bygget og plassen blitt overtatt av Babybanden. Den nettbutikken holdt tidligere til i første etasje hvor Komplett fortsetter å håndtere hvitevarer, TV-er og andre store produkter som er lite egnet til å lagres i reoler. Flere slike er derfor blitt fjernet for å oppnå mest mulig gulvplass til disse varene.

Det er særdeles viktig å ha kontroll over det som skjer på de enkelte banene, påpeker Kenneth Hofstedt. Ved hjelp av HMI (Human Machine Interface) har Komplett fått en langt bedre styring og oversikt enn tidligere.
Det er særdeles viktig å ha kontroll over det som skjer på de enkelte banene, påpeker Kenneth Hofstedt. Ved hjelp av HMI (Human Machine Interface) har Komplett fått en langt bedre styring og oversikt enn tidligere. Foto: Henning Ivarson

Vil ha større vedlikeholdsansvar

Komplett har i årenes løp bygget opp en svært høy kompetanse på AutoStore og står selv for både vedlikehold, service og reparasjoner på både roboter og porter.

Kenneth Hofstedt, leder for teknisk avdeling, forteller at det er helt nødvendig at feil utbedres raskt. Bare en halv time etter en driftsstans begynner det å bli kritisk. Målet er derfor å utvide både reservedelslageret og egenkompetansen slik at de kan utbedre det aller meste selv, alternativt at ITO kommer raskt ned til Sandefjord og vet at Komplett har reservedeler liggende.

Mer effektiv inntransport

Det er ikke bare optimalisering av selve lagerdriften som har stått i fokus det siste året. Bjørn Tore Svendsen forteller at de også har startet et program om sammenstilling av den inngående varestrømmen.

– Nederland og Tyskland er eksempler på land hvor vi har mange leverandører og nå ønsker vi noen foretrukne transportører kan sammenstille dette på egen terminal før det sendes oss. Gevinsten for oss er større forutsigbarhet og enklere håndtering i varemottak, mens transportørene på sin side oppnår å ha fulle biler til oss.

Mens Komplett nå mottar gods fra opptil 40 ulike transportører i løpet av en måned, mener Svendsen det er realistisk å kunne komme ned i mellom fem og ti. Han forteller at piloten de har gående med to transportører har fått en svært god start.

Element Logic var totalansvarlig for hele prosjektet , og Komplett fremhever at prosjektleder Arnold Nielsen gjorde en suveren jobb. Med unntak av alt som ble gjort rundt AutoStore ble det øvrige levert av selskapets faste samarbeidspartner ITO Intern Transport hvor Oddbjørn Holseth (bildet) var prosjektleder. Han forteller at det var utfordrende å ikke påvirke driften til Komplett som går over to skift seks dager i uken.
Element Logic var totalansvarlig for hele prosjektet , og Komplett fremhever at prosjektleder Arnold Nielsen gjorde en suveren jobb. Med unntak av alt som ble gjort rundt AutoStore ble det øvrige levert av selskapets faste samarbeidspartner ITO Intern Transport hvor Oddbjørn Holseth (bildet) var prosjektleder. Han forteller at det var utfordrende å ikke påvirke driften til Komplett som går over to skift seks dager i uken. Foto: Henning Ivarson

Stadig nye prosjekter

Både Bjørn Tore Svendsen og Kenneth Hofstedt er klare på at de er svært godt fornøyd med omleggingen som er gjort og at de har fått det akkurat slik de hadde sett det for seg.

Men utviklingen stanser aldri hos Nordens største nettaktør og på spørsmål om hva de nå vurderer å ta i bruk trekker Svendsen frem nye og automatiske eskemaskiner, men også roboter som kan stå for både innlegg og plukk ut av kassene fra AutoStore.

Andre etasje i mellombygget er preget av store og elegante kontorarealer der alle sitter i landskap og er tett på der det skjer. Bjørn Tore Svendsen (t.v.) og Kenneth Hofstedt er stolte over at logistikkavdelingen kan smykke seg med sofagruppen som tidligere stod på kontoret til Komplett-gründer og tidligere adm. direktør Eric Sandtrø.
Andre etasje i mellombygget er preget av store og elegante kontorarealer der alle sitter i landskap og er tett på der det skjer. Bjørn Tore Svendsen (t.v.) og Kenneth Hofstedt er stolte over at logistikkavdelingen kan smykke seg med sofagruppen som tidligere stod på kontoret til Komplett-gründer og tidligere adm. direktør Eric Sandtrø. Foto: Henning Ivarson

– Vi er heldige som både har eiere og en ledelse som ønsker å satse her i Sandefjord. Noe av det som gjør det mest spennende å jobbe med logistikk i Komplett er derfor at vi hele tiden får lov og anledning til å jobbe med nye muligheter, avslutter Bjørn Tore Svendsen.