NorSea Group observerer stor militærøvelse

Tidligere i år tegnet Forvaret en beredskapskontrakt som blant annet omfatter bruk av NorSea Group sine logistikkbaser. For å høste erfaringer er personell fra selskapet med på øvelse Oslofjord som observatører.

Fra Sjøheimevernets innsatsstyrke Bundle øvelse i Oslofjorden. Dette var siste innspurt og trening før storøvelsen Oslofjord som nå går av stabelen. Foto: Alexander Sylte / Forsvaret.
Fra Sjøheimevernets innsatsstyrke Bundle øvelse i Oslofjorden. Dette var siste innspurt og trening før storøvelsen Oslofjord som nå går av stabelen. Foto: Alexander Sylte / Forsvaret.
Sist oppdatert

Øvelse Oslofjord er årets største HV-øvelse på Østlandet. Frem til torsdag 11. juni øver 4.500 soldater fra Heimevernet, samt sivile etater, konflikt- og krisehåndtering i 30 HV-områder rundt Oslofjorden. I tillegg deltar Cyberforsvaret, Garden og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som utøver logistikken for de øvende styrkene.

 

Sivilt-militært samarbeid

I denne øvelsen blir det trent sivilt-militært samarbeid mellom Forsvaret og andre, både offentlige og private aktører. I tillegg til politiet, brann- og redningsetaten, fylkesmannsembetene, tollvesenet og andre beredskapsaktører, deltar blant annet sivile transportfirmaer i logistikkoperasjoner både i forkant, under og etter øvelsen.

– Vår jobb under øvelsen er å understøtte Heimevernet med det de trenger for å løse sine oppdrag, sier oberstløytnant Harald Hegge ved FLO Forsyning på Østlandet.

Forsyningsavdelingen som holder til på Nordkisa hadde forhåndspakket hele 70 containere med forsyningsmateriell til øvelse Oslofjord.

– På linje med tidligere øvelser bruker vi et sivilt firma for transport av forsyninger ut til HV-områdene. Vi bruker også egen forsyningskapasitet ved behov som oppstår underveis, sier Hegge.

 

Observatører

Tidligere i år signerte Forvaret en beredskapskontrakt med Wilh. Wilhelmsen-gruppen. Den innebærer blant annet logistikkunderstøttelse av HV og bruk av NorSea Group sine logistikkbaser, som er plassert langs med norskekysten. For å høste erfaringer er personell fra NorSea med på øvelse Oslofjord som observatører.

– Vi skal observere logistikkoperasjonene og hvordan HV opererer. Vi må også se på kommunikasjon og samband med tanke på koordinering av sivil og militær innsats. Det blir viktig å etablere smidige kommunikasjonsløsninger mellom oss og Forsvaret, sier Tore Jacobsen i NorSea Group.

Jacobsen har over ti års erfaring fra Forsvaret, noe som kommer til nytte.

– Forsvaret har et eget stammespråk. Men mange fra NorSea har erfaring fra Forsvaret og det kommer godt med i det samarbeidet vi nå er på vei inn i, sier Jacobsen.

– Vi skal observere logistikkoperasjonene og hvordan HV opererer. Vi må også se på kommunikasjon og samband med tanke på koordinering av sivil og militær innsats. Det blir viktig å etablere smidige kommunikasjonsløsninger mellom oss og Forsvaret, sier Tore Jacobsen i NorSea Group. Foto: Forsvaret
– Vi skal observere logistikkoperasjonene og hvordan HV opererer. Vi må også se på kommunikasjon og samband med tanke på koordinering av sivil og militær innsats. Det blir viktig å etablere smidige kommunikasjonsløsninger mellom oss og Forsvaret, sier Tore Jacobsen i NorSea Group. Foto: Forsvaret

Denne saken ble første gang publisert 08/06 2015, og sist oppdatert 06/04 2017