Norsk Trailer Express runder 50 år

Kjørte styrket ut av omfattende omlegging

Nortrail – Norsk Trailer Express AS er stolte over å være en av landets største privateide transportører. Partnerskap i ledende europeiske transportnettverk og en betydelig vektlegging på kvalitet og it-teknologi gjør at selskapet lykkes i konkurransen med store statseide aktører. Omleggingen i Norge for halvannet år siden har gitt et betydelig løft av både terminaltjenester og distribusjon, samtidig som at søsterselskapet Nortrail Logistics har fått et større areal til sine 3PL-tjenenester.

Norsk Trailer Express var tidlig ute med å benytte Jahre Line mellom Oslo og Kiel og selskapet er fortsatt en betydelig kunde av dagens Color Line. Men i motsetning til tidligere, da semitrailerne ble kjørt av norske sjåfører helt frem til bestemmelsesstedet, er det i dag bare løstraller som sendes sjøveien. Foto: Henning Ivarson
Norsk Trailer Express var tidlig ute med å benytte Jahre Line mellom Oslo og Kiel og selskapet er fortsatt en betydelig kunde av dagens Color Line. Men i motsetning til tidligere, da semitrailerne ble kjørt av norske sjåfører helt frem til bestemmelsesstedet, er det i dag bare løstraller som sendes sjøveien. Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert

I 1967 var Rolf L. Kamsvåg med på å etablere Norsk Trailer Express AS sammen med partnerne Mathias Borg og Jan Mellbye. Da var Kamsvåg sjef for AS Globe mens Borg hadde en sentral stilling i Tollpost AS. Deres omfattende bransjekunnskap og erfaring bidro til at det nyetablerte selskapet fikk en flying start.

Mange agentskifter i starten

Nortrail Gruppen

Norsk Trailer Express AS ble etablert i 1967 og er spesialister på trailertransporter, spesielt rettet mot stykkgods og partilaster fra hele Europa. Selskapet er én av fire partnere i Nordic Chain, medlem i System Alliance Europe og CargoLine Logistics, i tillegg til å representere Five Star Freight Systems som er et verdensomspennende agentnettverk for sjø- og flyfrakt.

Selskapet omsatte i 2016 for drøye 129 millioner kroner med et driftsresultat på 6,2 millioner. Nortrail Gruppen er eid av Rolf-André Kamsvåg og består også av 3PL-selskapet Nortrail Logistics AS og eiendomsselskapet Verkseier Furulunds vei 49 AS.

Norsk Trailer Express startet med linjetrafikker mellom Norge og Tyskland, men etter kort tid hadde selskapet etablert trafikker over hele kontinentet.

Etter 50 år i transportbransjen er naturligvis selskapets historie preget av mange agentskifter og samarbeidskonstellasjoner. De fire første som Nortrail var agenter for og representerte eksklusivt i Norge var Fallenius i Sverige, Adolf Voss i Tyskland (som de for øvrig kjøpte i 1984, men la ned etter en stor brann i 1990), Cargo i Sveits og ITC i USA. Samarbeidet med sistnevnte genererte mange transporter og som ofte ble sendt med Den norske Amerikalinje. Men klart størst var likevel trafikkene på Tyskland slik tilfellet også er i dag. Dette ble ytterligere forsterket gjennom nye agentavtaler med blant annet Streck, Dietrich, ERT, Danler og Diehl. Senere kom Kayser, Nörpel, Birkart og svenske H. Uner til. For å nevne noen.

Nortrail har også vært eiere eller deleiere av en rekke selskaper opp gjennom årene. I den sammenheng kan nevnes tyske Deutrail og svenske Swetrail, i tillegg til de norske selskapene Tanktrail, Polar Express, Fellestransport, Speditørterminalen, Norgesfrakt, Air & Road Transport og City Express.

Sist, men ikke minst, skal også Nordex nevnes. Det ble etablert i 1984 av Nortrail, ASG i Sverige og Finnexpress. Bakgrunnen var at ASG hadde mistet sin norske samarbeidsparter Linjegods som var blitt kjøpt opp av erkekonkurrenten Bilspedition. Dermed måtte både ASG og dets finske agent finne en ny løsning på gods til og fra Norge. Selskapet gikk svært godt, men etter få år valgte Nortrail å selge sin eierandel på 40 prosent med god fortjeneste. Nordex utviklet seg for øvrig etter hvert til først å bli å bli ASG Norge, deretter Danzas ASG og i dag DHL Express Norge.

Nortrail har aldri vært bileiere. I begynnelsen benyttet man innleide vogntog, men gikk raskt over til semitrailere med egeneide traller og innleide trekkere. Foto: Nortrail
Nortrail har aldri vært bileiere. I begynnelsen benyttet man innleide vogntog, men gikk raskt over til semitrailere med egeneide traller og innleide trekkere. Foto: Nortrail

Store privateide nettverk

Nortrail er i dag medlemmer av flere store privateide transportnettverk. Nordic Chain ble etablert i 1993 av Nortrail, svenske TransFargo, danske Halskov Jensen og finske Maya Meri. Bakgrunnen var å tilby et felles totalprodukt for de mange kundene på kontinentet som anså Norden som ett marked. Senere overtok Bech Hansen & Studsgaard som dansk partner og Varova som finsk. Som tidligere meldt jobber disse selskapene like tett sammen som om de var ett.

Nortrail er også medlemmer av System Alliance Europe som består av 60 partnere i 32 land og av CargoLine Logistics Network som har mer enn 80 partnere i 43 land. Dette er de to største privateide transportnettverkene i Europa, og i likhet med Nordic Chain har også disse felles it-systemer og identiske rutiner og kvalitetsstandarder.

Foruten de tre nettverkene i Europa er Nortrail også medlem av Five Star Freight Systems, et verdensomspennende agentnettverk for sjø- og flyfrakt som dekker 170 land.

– Etter noen hektiske år på 70- og 80-tallet med mange agentskifter kan man kan kanskje nå konkludere med at det har roet seg litt ned?

– Utvilsomt, fastslår adm. direktør Thomas Klemp. – Men du må huske på at dette ikke var unikt for Nortrail. Det gjaldt hele transportbransjen på denne tiden, og det var ikke uvanlig at det tikket inn telex eller faks på fredag hvor det opplyst at man fra mandag skulle begynne å samarbeide med en annen aktør. Da var det bare å brette opp ermene og snu seg rundt. I dag er det langt mer stabilt og det er ikke mange endringene skjer, sier Klemp, som er selskapets tredje administrerende på femti år. Stabilt på den sektoren også med andre ord.

Kamsvåg, som etter hvert ble eneeier av selskapet, ledet selskapet i over 30 år frem til han pensjonerte seg i 1998. Da overtok Reidar Mylén som kom fra tilsvarende stilling i Nordisk Transport & Spedisjon, før Klemp overtok i 2008. Han kom fra stillingen som daglig leder i Speed Cargo, tidligere P&O Ferrymasters i Norge.

I 2007 overlot Rolf L. Kamsvåg samtlige aksjer i Nortrail til sønnen Rolf André, som i tillegg til å være en svært aktiv styreleder for selskapene i Nortrail Gruppen også sitter i styret til Nordic Chain som Nortrail er deleier av. Senior er for øvrig fortsatt aktiv i styresammenheng.

– Omleggingen har medført at vi har fått bedre tid til å fokusere på internasjonale trafikker som er kjernevirksomheten vår, i tillegg til at vi kan tilby logistikktjenester i et langt bredere spekter enn hva vi kunne tidligere, fastslår Thomas Klemp (t.v.) og driftssjef Christian H. Whist. Foto: Henning Ivarson
– Omleggingen har medført at vi har fått bedre tid til å fokusere på internasjonale trafikker som er kjernevirksomheten vår, i tillegg til at vi kan tilby logistikktjenester i et langt bredere spekter enn hva vi kunne tidligere, fastslår Thomas Klemp (t.v.) og driftssjef Christian H. Whist. Foto: Henning Ivarson

Fokus på kvalitet og teknologi

Nortrail er stolte av fortsatt å fremstå som en landets største privateide transportoperatører. En viktig årsak til at de har overlevd i en bransje som domineres av store norske og utenlandske statseide selskaper er deres eksklusive medlemskap i ledende europeiske transportnettverk.

– Bare i Tyskland har vi 22 godt lokalt forankrede partnere og sammen med alle hubtilknytningene kan vi betjene hele dette landet på 24 timer, sier Klemp. Han legger til at de har relativt store ukentlige volumer fra kontinentet som på store dager fort kan komme opp i 50 til 70 traller.

– Det er imidlertid vårt eget og nettverkenes store fokus på kvalitet og teknologi det siste tiåret som er det viktigste fundamentet for at vi skal lykkes i konkurransen med de store samlasterne, fastslår Klemp.

Vellykket omstrukturering i Norge

For 20 år etablerte Nortrail lagerhotell i bygget til Speditørterminalen hvor de også foretok crossdocking. I 2014 ble disse virksomhetene flyttet over til frigjorte arealer i nabobygget der Nortrail hadde sine kontorer, men selskapet visste allerede den gang at det hverken var optimalt for crossdocking eller til en utvidelse av 3PL-virksomheten til Nortrail Logistics. Fordelen var imidlertid at bygget var eid av dem selv, og strategien ble å fylle opp lageret og se etter alternative retter hvert. Det behovet kom raskere enn forventet.

Da Logistikk & Ledelse besøkte Nortrail for drøyt halvannet år siden stod selskapet foran en driftsomlegging her i landet. Etter å ha inngått en avtale med B. H. Ramberg overtok dette selskapet den 1. januar 2016 både crossdocking og distribusjonstjenester i Norge for Nortrail.

Både Thomas Klemp og driftssjef Christian H. Whist er svært fornøyd med omleggingen og viser til Rambergs speditørløsning er godt tilpasset Nortrails servicebehov i Norge.

– Vi er en altetende transportør som tar alt fra langgods til paller og små kolli, og fra næringsmidler til kjemikalier. Vi trenger derfor differensierte løsninger, sier Klemp.

Whist tilføyer at den kanskje aller største fordelen med innlandstransportene til Ramberg er at de jobber på sendingsnivå i motsetning til de større aktørene som jobber på kollinivå.

Både B. H. Ramberg og Nortrail benytter it-løsninger fra Systema og det gjorde det enkelt å etablere et helt sømløst system som strekker seg helt fra Rambergs partnere rundt om i Norge til Nortrails partnere i utlandet.

Tre generasjoner Nordvik har kjørt for Nortrail. Fra venstre: Arvid Nordvik, Trond Nordvik og Bjørn Nordvik. Foto: Nordvik Transport
Tre generasjoner Nordvik har kjørt for Nortrail. Fra venstre: Arvid Nordvik, Trond Nordvik og Bjørn Nordvik. Foto: Nordvik Transport

– Det er med andre ord et godt eksempel på betydningen av sømløse it-systemer. Dette kan vel fort dreie seg om mange ledd?

Trond Nordvik (t.h.) har gått i sin far og bestefars fotspor. Her sammen med sønnen Adrian. Foto: Nordvik Transport
Trond Nordvik (t.h.) har gått i sin far og bestefars fotspor. Her sammen med sønnen Adrian. Foto: Nordvik Transport

– Ja, det kan det, sier Klemp. – Men for at kundene skal vite hvor godset befinner seg til enhver tid må vi ha enhetlige systemer og tilby alle samarbeidspartnere et system som om de jobber inhouse. Det aller viktigste for å lykkes i dag er derfor informasjonsflyten, elektroniske løsninger og standarder.

Satser på lønnsomme produkter

I følge de offentlig tilgjengelige regnskapene har Norsk Trailer Express de tre siste årene hatt en svak nedgang i omsetningen. Til gjengjeld har driftsresultatet blitt nær firedoblet.

– Vi har tatt noen gode valg, fastslår Klemp, som forklarer at omsetningsnedgangen delvis er grunnet i at de har valgt bort noen ulønnsomme produktgrupper.

Fullaster er omsetningsdrivende, men det er velkjent i hele transportbransjen at det er langt bedre økonomi i stykkgods.

– Konkurransen om de få fullastene som går ut fra Norge er så stor at man nesten ikke får betalt. For oss er det ofte bedre økonomi i å sette en tom tralle på Color Line og ta et internlass fra eksempelvis Hamburg til Stuttgart fremfor å ta en fullast et eller annet sted på Østlandet til kontinentet. Da kan faktisk pengene være tapt før den kommer til Oslo, sier Whist.

Klemp legger til at de selvfølgelig vil ha stor omsetning, men ikke for enhver pris.

– Vi har som strategi å vokse og videreutvikle oss, men vi vil ha riktige kundeløsninger som passer i vårt system og som er økonomisk forsvarlig for selskapet. Etter å ha konsolidert har vi nå fått en langt mer lønnsom drift enn vi hadde for bare et par år siden, og den gode resultattrenden fortsetter i år samtidig som at omsetningen øker. For vår del er det svært tilfredsstillende å oppnå en god og lønnsom drift gjennom å rendyrke service og kvalitet i en bransje som etter hvert domineres store statseide transportører og utenlandske konsern.

Fortsatt plass til flere 3PL-kunder

Også søsterselskapet Nortrail Logistics – som tilbyr alle typer logistikktjenester, inklusive tollager og fortolling – hadde en nedgang i omsetningen fra 2015 til i fjor. Thomas Klemp forklarer dette med bortfallet av terminaltjenestene som selskapet tidligere utførte for Nortrail og påpeker samtidig at logistikkomsetningen for eksterne kunder økte i fjor.

Hamax er en stor kunde til Nortrail Logistics og alle deres sykkelseter, kjelker og akebrett legger beslag på mesteparten av en 5.000 kvm stor mesanin. I resten av lageret er det fortsatt plass til nye kunder. Arkivfoto: Henning Ivarson
Hamax er en stor kunde til Nortrail Logistics og alle deres sykkelseter, kjelker og akebrett legger beslag på mesteparten av en 5.000 kvm stor mesanin. I resten av lageret er det fortsatt plass til nye kunder. Arkivfoto: Henning Ivarson

– For konsernet er det viktig å fremstå som en totalleverandør og det er ingen tvil om at logistikk fortsatt er et satsingsområde. Dette markedet er helt annerledes enn transportmarkedet og krever langsiktig jobbing. Vi har fortsatt et logistikklager som er større enn hva kundemassen tilsier, men etter at vi etablerte en dedikert salgsavdeling for tredjepartslogistikk har vi fått inn stadig flere kunder – både som allerede er kommet i hus eller er på vei inn, sier Klemp, som forventer en fortsatt god utvikling og at de forhåpentligvis er godt dekket i løpet av året.

Han opplyser at salgsavdelingen arbeider tett med kollegaene på transportsalg slik at de kan tilby en tilby totalløsninger som skreddersys den enkelte kunde.

Nortrail Logistics har allerede en bred kundemasse. Selskapet lagrer blant annet alle produktene til Hamax (sykkelseter for barn, kjelker og akebrett), men på lageret finner man mye annet rart helt ned på skruenivå.

– Tar dere imot alt som måtte komme av forespørsler?

– Vi er på mange måter altetende her også, men for oss er det er likevel viktig å få inn kunder som både passer inn på lageret og i den øvrige kundemassen, sier Thomas Klemp, som avslutningsvis påpeker at det er svært få andre 3PL-aktører som er lokalisert like sentralt i Oslo som de er.

Bestill abonnement på Logistikk & Ledelse