Nortura

Sist oppdatert

Nortura SA er Norges største merkevarehus innen kjøtt- og eggprodukter, og omsetter for 22,2 milliarder kroner. Konsernet henter råvarer fra hele landet og har fabrikkvirksomhet i 28 kommuner. I tillegg har konsernet flere hel- og deleide datterselskaper innen beslektet næringsvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark og England.

Nortura garanterer norsk verdiskapning fra råvare til merkevare. Formålet er å sikre avsetning for kjøtt og egg, skape verdier for andelseierne ved å sikre tilførsler av råstoff samt slakte, skjære, foredle, utvikle produkter og selge til industri, storkjøkken og detaljister.

Nortura ble etablert i 2006 gjennom en fusjon mellom Gilde Norsk Kjøtt og Prior Norge og driver næringsmiddelvirksomhet på samvirkebasis.  Ca. 19.000 egg- og kjøttprodusenter leverer sine råvarer og er aktive eiere med rettigheter. I et samvirke får eierne sin del av resultatet gjennom betalingen de får av råvaren de leverer. Konsernet har ca. 5.500 ansatte og har hovedkontor på Løren i Oslo. Mest kjente merkevarer er Gilde og Prior, men Nortura står også bak Terina (frossenvare og hermetikk), Thulefjord (kjøttprodukter fra nordnorsk matkultur), Joika (middagshermetikk) og Alfathi (halalslaktede produkter).

Denne saken ble første gang publisert 28/11 2016, og sist oppdatert 06/04 2017