Ny datageneral

Ny datageneral

R. Christian Torp er ansatt i en nyopprettet stilling som generalsekretær i Den Norske Dataforening.

– Ved å være det beste kompetansenettverket i et digitalt Norge skal Den Norske Dataforening bidra til at Norge blir en ledende IT-nasjon. Min ambisjon er å bidra til engasjement, kompetanseutvikling og gjennomslag for foreningen, sier R. Christian Torp. Foto: DND
– Ved å være det beste kompetansenettverket i et digitalt Norge skal Den Norske Dataforening bidra til at Norge blir en ledende IT-nasjon. Min ambisjon er å bidra til engasjement, kompetanseutvikling og gjennomslag for foreningen, sier R. Christian Torp. Foto: DND
Sist oppdatert

Norge ligger langt fremme i bruk av IT og digitale løsninger, men trenger samtidig et kraftfullt, uavhengig og landsomfattende kompetansenettverk for å utvikle IT-faget og møte samfunnets raske digitalisering.

For å styrke virksomheten og øke tilstedeværelsen på dette området har Den Norske Dataforening (DND) ansatt R. Christian Torp i en nyopprettet stilling som generalsekretær i foreningen

Økt synlighet, tilstedeværelse og gjennomslag

Styreleder Terje Wold er svært fornøyd med at Torp tiltrer rollen, og mener det vil styrke foreningens rolle i samfunnets digitale utvikling. Foto: Lars Åke Andersen
Styreleder Terje Wold er svært fornøyd med at Torp tiltrer rollen, og mener det vil styrke foreningens rolle i samfunnets digitale utvikling. Foto: Lars Åke Andersen

Han tiltrer den nyopprettede stillingen den 1. desember og blir foreningens nye frontfigur. Torp har jobbet i DND i mange år, de siste fire årene som operasjonelt ansvarlig, og han kjenner derfor foreningen og dens medlemmer godt.

Foreningen har mer enn 7.500 medlemmer og 500 ildsjeler som utgjør et unikt faglig nettverk med kompetanse fra de fleste bransjer og fagområder innen IT og digitalisering. Det gjør DND til Norges største IT-faglige forening og dermed en sentral aktør i den digitale utviklingen i Norge.

For DNDs hovedstyre har målet om økt synlighet, tilstedeværelse og gjennomslag vært sentralt i valget av generalsekretær, både overfor medlemmer og omverden. Styreleder Terje Wold er svært fornøyd med at Torp tiltrer rollen, og mener det vil styrke foreningens rolle i samfunnets digitale utvikling.

– Torp har allerede vist evne til å engasjere medlemmer, samarbeidspartnere og andre interessenter i privat og offentlig virksomhet. Vi mener han har de beste forutsetninger for å styrke DNDs relevans og synlighet, nå ut til nye målgrupper og videreutvikle foreningen i tråd med våre målsettinger, sier han.

– Som generalsekretær vil han også være en ressurs for våre tre distriktsforeninger i sin virksomhet og utvikling rundt omkring i Norge. Vi skal øke verdien for våre medlemmer og samarbeidspartnere, og det skal bli enklere for våre ildsjeler å tilby faglige aktiviteter, avslutter Wold.