Ny nedtur for norsk PMI

Aktiviteten i norsk industri fortsatte nedover i mars, og det i et langt raskere tempo enn i februar. Det er særlig produksjons- og sysselsettingsindeksen som trekker norsk PMI ned i mars måned.

PMI for mars falt fra 48,3 til 46,8, noe som tyder på at industriaktivitetene faller mer enn forventet ut fra de siste måneders signaler.
PMI for mars falt fra 48,3 til 46,8, noe som tyder på at industriaktivitetene faller mer enn forventet ut fra de siste måneders signaler. Foto: Colourbox
Sist oppdatert

Purchasing Managers Index

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde
Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde Foto: NIMA
Utviklingen av norsk PMI fra janaur 2014 til mars 2016. Kilde
Utviklingen av norsk PMI fra janaur 2014 til mars 2016. Kilde Foto: NIMA

Norske innkjøpsledere melder om en uventet nedgang i innkjøpssjefsindeksen, norsk PMI.

– PMI for mars falt fra 48,3 til 46,8, noe som tyder på at industriaktivitetene faller mer enn forventet ut fra de siste måneders signaler, uttaler Svein-Egil Hoberg i NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk.

 

Overens med faktisk produksjon

Gjennom volatiliteten ser det fortsatt ut til at det sterkeste fallet var i tredje kvartal i fjor, og at fallet i de to etterfølgende kvartalene har vært noe mindre. Dette henger også bra sammen med tallene for den faktiske industriproduksjonen i samme periode.

– Det som påvirket PMI-indeksen i mars mest er det kraftige fallet i sysselsettingen, men også nedgangen i produksjonen, kommenterer Hoberg.

Mens produksjonsindeksen falt fra 50,4 til 47,3, opplevde sysselsettingsindeksen et fall fra 45,7 og helt ned til 41,5 i mars.

– Begge indeksene viser laveste indeksverdi siden august i fjor. Den oppadgående trenden vi har sett siden i fjor har dermed snudd i denne omgang, forklarer Hoberg.

 

Eksportmarkedet trekker ned

Delindeksene for ordre og leverandørers leveringstid er de eneste som peker litt oppover i mars. Med verdier på henholdsvis 49,2 og 49,7 befinner de seg likevel under 50, noe som uttrykker nedgang. 

– Ordreindeksen faller fortsatt, men i et noe saktere tempo enn i februar. Den har vært ustabil de siste månedene, men viser en underliggende positiv trend. Fallet i mars skyldes i hovedsak eksportmarkedet, avslutter Hoberg.

– Ordreindeksen faller fortsatt, men i et noe saktere tempo enn i februar, opplyser Svein-Egil Hoberg.
– Ordreindeksen faller fortsatt, men i et noe saktere tempo enn i februar, opplyser Svein-Egil Hoberg. Foto: NIMA

Denne saken ble første gang publisert 01/04 2016, og sist oppdatert 06/04 2017