Nytt kongelig logistikkbygg

Et svært miljøoptimalisert logistikkbygg skal reises i Stallgården i tilknytning til Det kongelige slott.

Det nye bygget i Stallgården skal bidra til sikker håndtering av post og varer, blant annet ved at alle leveranser utenfra vil gå til det frittstående logistikkbygget istedenfor til selve slottsbygningen. Illustrasjon: NAV A.S Arkitekter
Det nye bygget i Stallgården skal bidra til sikker håndtering av post og varer, blant annet ved at alle leveranser utenfra vil gå til det frittstående logistikkbygget istedenfor til selve slottsbygningen. Illustrasjon: NAV A.S Arkitekter
Sist oppdatert

Beslutningen om å reise et eget logistikkbygg er et resultat av en større sikkerhetsanalyse og en viktig del av sikkerhetsarbeidet ved Det kongelige hoff. Bygget skal bidra til sikker håndtering av post og varer, blant annet ved at alle leveranser utenfra vil gå til det frittstående logistikkbygget istedenfor til selve slottsbygningen. Det nye bygget vil også ha en viktig funksjon i avfallshåndteringen ved Slottet.

Miljøbygg

Nybygget vil bli det første som reises på Slottets grunn siden Kong Haakon og Dronning Maud utvidet Den kongelige stall for mer enn 100 år siden. Kongefamilien og Det kongelige hoff ønsker å bidra til det grønne skiftet gjennom et bærekraftig og framtidsrettet nybygg.

Det er inngått avtale mellom Statsbygg og FutureBuilt, og det nye logistikkbygget vil være et «FutureBuilt forbildeprosjekt». Det innebærer blant annet at bygget vil ha minimum 50 prosent lavere klimagassutslipp enn vanlig praksis. Det er en ambisjon at anleggsplassen skal være utslippsfri.

Miljøbygget er på 1.000 kvadratmeter og vil få en diskret plassering i kulturmiljøet ved Stallgården og Dronningparken. Det vil bli etablert delvis inn i terrenget mot Dronningparken, kledd med naturstein og perforerte metallplater. Taket vil bli dekket av skiferaktige solceller og beplantning. Målet er et positivt eksempel på hvordan et nybygg kan innpasses i verneverdige omgivelser.

Miljøbygget skal bli et «nær nullenergihus». Dersom videre planlegging gir holdepunkter for det, kan ambisjonen bli oppjustert til plusshus – en bygning som faktisk produserer mer energi enn den forbruker.

Innovativ materialbruk

Det vil være gjennomgående bruk av materialer med lavest mulig klimagassutslipp. Det vil bli benyttet både tre- og andre biomassebaserte produkter, resirkulerte materialer samt nye innovative løsninger for lavutslippsbetong.

Byggestart vil være i løpet av inneværende år med ferdigstillelse i 2020, og prosjektet har en kostnadsramme på 120 millioner kroner.

Abonner på Logistikk & Ledelse

Denne saken ble første gang publisert 14/02 2018, og sist oppdatert 13/02 2018