Nytt Miljøfyrtårn på Skedsmokorset

Miljøfyrtårnsertifikatet er et viktig kvalitetsstempel når vi tilbyr og inngår offentlige og private avtaler i et stadig mer krevende marked, sier daglig leder i Interkit AS, Morten Arnestad.

Morten Arnestad er stolt av at Interkit er blitt et Miljøfyrtårn. Her sammen med miljø- og energirådgiver Øyvind Wahl (t.v.) og ordfører Ole Jacob Flæten i Skedsmo kommune.
Morten Arnestad er stolt av at Interkit er blitt et Miljøfyrtårn. Her sammen med miljø- og energirådgiver Øyvind Wahl (t.v.) og ordfører Ole Jacob Flæten i Skedsmo kommune. Foto: Interkit
Sist oppdatert

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Nesten 5.000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn per desember 2015.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Kittingselskapet på Skedsmokorset fikk overrakt Miljøfyrtårnsertifikatet av ordfører Ole Jakob Flæten i Skedsmo kommune.

– Det er med stolthet jeg overrekker sertifikatet til et lokalt selskap som tar miljøarbeidet på alvor, understrekte han.

Både ordfører Flæten og kommunens energi- og klimarådgiver Øyvind Wahl fremholdt det nære samarbeidet Interkit har med flere lokale virksomheter som også er opptatt av sitt miljøarbeid.

– Årlig sertifiseres fem, seks bedrifter i Skedsmo kommune. Vår oppgave er å legge forholdene til rette for et bærekraftig miljøarbeid hos lokalt næringsliv og kommunens innbyggere. Derfor ønsker vi å være til stede på slike markeringer for å hedre miljøinnsatsen til de det gjelder. Miljøfyrtårnsertifikatet til Interkit er et viktig bidrag i så måte, understreker de.

 

Kvalitetsstempel

Ann-Kristin Fossum i Green Focus har vær prosjektleder for Interkit AS i arbeidet med å bli sertifisert.

– For oss har miljøarbeidet vært en spennende og nødvendig prosess. Sertifiseringen er en naturlig forlengelse av vår opprinnelige strategi og daglige drift, sier daglig leder i Interkit AS, Morten Arnestad. –Miljøfyrtårnsertifikatet er et viktig kvalitetsstempel når vi tilbyr og inngår offentlige og private avtaler i et stadig mer krevende marked. Vi opplever også at våre kunder er opptatt av at deres leverandører har et gjennomtenkt forhold til sitt kvalitets- og miljøarbeid, fortsetter Arnestad.

Interkit har fem medarbeidere og en årlig omsetning på 15 millioner kroner. I tillegg til kitting (sammenstilling av produkter) og sourcing, er festemateriell et viktig forretningsområde. En viktig årsak til selskapets markedsvekst, skyldes etableringen av et heleid datterselskap i Shanghai som hjelper bedrifter med underleveranser, delproduksjon og kvalitetskontroll.

Denne saken ble første gang publisert 03/02 2016, og sist oppdatert 06/04 2017