Møller Logistikk:

Nytt WMS økte både kvaliteten og produktiviteten

På sentrallageret til Møller Logistikk på Skedsmo håndteres det årlig hele 2,8 millioner ordrelinjer. Etter å ha tatt i bruk et nytt WMS har produktiviteten økt med 10 prosent mens kvaliteten har økt med 20 prosent. Et gammelt og egenutviklet ERP-system medførte imidlertid at tekniske integrasjonen skapte hodebry og tok uforholdsmessig lang tid.

Lageroperatør Jane Lindberg benytter mobil pc og skanner når hun plukker varer i reolene. Alle foto: Trond Schieldrop
Lageroperatør Jane Lindberg benytter mobil pc og skanner når hun plukker varer i reolene. Alle foto: Trond Schieldrop
Publisert

Møller Logistikk utfører logistikktjenester for Harald A. Møller AS – landets klart største bilimportør – og de norske forhandlerne av Volkswagen personbil, Volkswagen Nyttekjøretøy, Audi og Škoda.

Sentrallageret på Skedsmo er på 16.000 kvm, lagerfører 43.000 deler og sysselsetter 90 medarbeidere som går 2-skift fra 0600 - 1800. Årlig håndteres det 2,8 millioner ordrelinjer eller ca. 11.100 per dag.

Møller Logistikk

Møller Logistikk utfører logistikktjenester for Harald A. Møller AS og de norske forhandlerne. Ambisjonen til Møller Logistikk er å være bransjens ledende på logistikktjenester, noe som innebærer ambisiøse mål innenfor områdende kvalitet, produktivitet, ledetider og miljø.

Harald A. Møller er Norges største bilimportør og har siden oppstarten importert mer enn én million biler til norske kunder. 2016 var det beste salgsåret for selskapet noensinne. Totalt ble det solgt nær 26.600 Volkswagen personbiler, drøye 10.300 Volkswagen nyttekjøretøy, 7.600 Audi og 7.700 Škoda.

– Vår oppgave er å sørge for at forhandlerne får deler og tilbehør de har bestilt innenfor angitte tidsrammer. Fra Skedsmo sender vi daglig varer til 125 drop-punkter. I Stor-Oslo leverer vi varer to ganger om dagen, mens våre forhandlere opp til Mo i Rana får over natten-leveranser enten med bil eller tog. Bestiller de delene innen kl. 16 kommer de på morgenkvisten. Til forhandlerne videre nordover tar det noe lengre tid, sier Espen Egelund, direktør Logistikk.

Utfordrende og lærerik prosess

Jon Strøm, avdelingsleder Varemottak og Transport, var prosjektleder for WMS-implementeringen og fulgte prosessen fra forprosjektfase til ferdigstillelse.

– Det har vært en utfordrende og lærerik prosess med både opp og nedturer som nå bærer frukter. Antall reklamasjoner har gått kraftig ned og vi er nå i stand til å møte fremtidig behov for økt lagerkapasitet. Vårt overordnede mål har vært å gjøre Møller Logistikk konkurransedyktig for fremtiden, og det ser vi nå konturene av.

Sjekket markedet grundig

Møller-gruppen benytter sitt egenutviklede ERP-system M-Nett (Møller Nett), og det var naturligvis et ønske at det nye WMS-et kunne hektes på M-Nett med få komplikasjoner. Egelund og Strøm forteller at de i forprosjektfasen innhentet informasjon fra tre, fire leverandører. Deretter ble det gjennomført en del referansebesøk hvor aktuelle WMS ble vurdert.

Ali Zeybek, salgssjef i Consafe Logistics, forteller at Møller Logistikk besøkte deres referanse, KW Bruun Logistik som distribuerer bildeler for Peugeot og Citroën i både Danmark og i Sverige, og som har benyttet Astro WMS i mange år.

Etter en grundig evaluering valgte Møller Logistikk også dette og det nye WMS-et ble satt i drift ved påsketider 2015.

Feilretting og normal produksjon

– Høytiden egnet seg godt for dette arbeidet. Da er det lavere volumer og flere helligdager og vi fikk mulighet til å teste ut systemet og foreta nødvendige endringer, sier Strøm.

De påfølgende månedene drev Møller Logistikk med feilretting og tuning av oppsett, samtidig som man sørget for produksjon og leveranser til forhandlerne. Målet var at de skulle bli minst mulig skadelidende, og Egelund og Strøm forteller det både internt og fra Consafe Logistics ble lagt ned mye tid og store ressurser på å få bukt med tungvinte og halvmanuelle prosesser.

– I løpet av fjerde kvartal fikk vi stabilisert og forbedret systemene samtidig som organisering og skiftplan ble endret, sier Egelund, som legger til at de i 2016 var opptatt av å ta ut gevinstene.

– Vi kan nå utnytte systemet gjennom parametersetting og lokasjonsoptimalisering. Samtidig har vi endret arbeidsmetodikken, prosessene og rutinene, sier han.

Lageroperatør Jacqueline Forslund skanner en vare som skal sendes til en forhandler. 
Lageroperatør Jacqueline Forslund skanner en vare som skal sendes til en forhandler. 

Utfordringer med ny IKT-plattform

Møller Logistikk sto overfor en del utfordringer da det nye WMS-et ble implementert.

– Egenutviklede systemer har sine begrensninger, fastslår Egelund, som forteller at deres ERP-system var gammelt, tungvint å drifte og programmert i et gammelt dataspråk.

– Integrasjonen mellom M-Nett og Astro WMS var en utfordring i prosjektet, men sammen med Møller Logistikk klarte vi å løse dem, sier Ali Zeybek.

– Vi måtte ta hensyn til flere forhold, sier Strøm. – For det første dreide det seg om å få gammel teknologi til å henge sammen med ny. For det andre har vi 90 medarbeidere som med nytt IKT-verktøy måtte endre på gamle arbeidsrutiner. På toppen av det hele har vi 125 forhandlere som i mange år hadde hatt et velfungerende logistikksystem med stabile leveranser og høy kvalitet. Med det nye sentrallagersystemet var vi avhengig av en sømløs overgang til våre forhandlerne. Det krevde nøye planlegging, testing og intern opplæring av både lageroperatører og forhandlere. I etterkant ser vi at den tekniske integrasjonen mellom M-Nett og Astro tok uforholdsmessig lang tid.

– Å forberede oss på fremtidig konkurransekraft, krevde investering i et system som ville gi oss større fleksibilitet, styring og kontroll. Systemet, slik det fungerer i dag, gjør det mulig å ta ut nødvendig informasjon og styre vareflyten på en bedre måte enn tidligere hvor all informasjon ble hentet ut i etterkant. I dag er vi i real-time med alle hendelser, sier Egelund, som forteller at en ny Windowsbasert modul og styringsdata er integrert i forretningssystemet slik at ordrene går dit de skal.

10 prosent mer produktiv

– Hvilke synergieffekter har WMS-et gitt dere så langt?

– Halvannet år etter implementeringen har vi oppnådd målene som lå til grunn for business-caset, sier Egelund og Strøm. – Vi har klart å utnytte kapasiteten bedre med det nye systemet. Vi har nå totaloversikt over alle flytende lokasjoner som gir full oversikt over ledig lagerkapasitet. Det har gjort oss 10 prosent mer produktive sammenliknet med tidligere.

Møller Logistikk har klart volumveksten på lageret med samme bemanning som tidligere.

– Vi har økt omsetningen og lagervolumet. I tillegg er kvaliteten til våre forhandlerne blitt bedre. Når det er sagt, lå vi tidligere på en meget høyt kvalitetsnivå sammenliknet med andre lagre i VW Audi-kjeden. Vi har redusert antall feil mot forhandlerne med 20 prosent. Det gir oss indirekte besparelse og bedre utnyttelse av sentrallageret, opplyser de.

Viktig med endringsledelse

På spørsmål om hvordan lageroperatørene så på implementeringen av Astro WMS på sentrallageret, svarer Egelund og Strøm at de ansatte var opptatt av å levere rettidige leveranser til forhandlere. Mange var imidlertid ukomfortable med det nye systemet og mente det gamle fungerte godt nok.

– Da de opplevde at det tok tid å få det nye WMS-et til å fungere optimalt, ble de frustrerte og utålmodige. Fra påske til forsommeren gikk mange lageroperatører på «gress» og følte at de ikke fikk utrettet sine drag. Isolert sett bruker vi litt mer tid på enkelte operasjoner, men ser vi alt under ett er innsparingspotensialet betydelig, sier de.

– I slike prosjekter er det derfor viktig med endringsledelse hvor vi involverer og informerer de ansatte i hele prosjektet. Da vi havnet i den situasjonen vi gjorde, ble vi mer opptatt av å slukke branner, opprettholde dialogen med forhandlere, leverandør og IT-avdelingen, sier Egelund og Strøm. – Da er det lett å glemme medarbeiderne som virkelig ønsket å bidra. Det var nok en krevende overgang for alle og en tid med mye jobbing, men vi løste dette etter beste evne. Vi måtte unngå» tilstander hvor hver enkelt var opptatt av sine egne prosesser og løsninger. I dag arbeider vi med kontinuerlige forbedringer og får løpende forslag fra våre medarbeidere.

Online verktøy

Tom Steinar Håland gjennomfører varemottak ved å bruke kontorklienten i Astro WMS (M2) for å kvalitetssikre og merke inngående varestrøm før de legges inn på lageret.
Tom Steinar Håland gjennomfører varemottak ved å bruke kontorklienten i Astro WMS (M2) for å kvalitetssikre og merke inngående varestrøm før de legges inn på lageret.

Utover de kvalitative og kvantitative systemmålene, forteller Egelund at driften nå styres nå på en helt annen måte enn tidligere.

– Vi har fått et online verktøy hvor vi ser hva som er gjort og hvilke oppgaver som gjenstår. Den løpende driften styres på en mer effektiv måte. Vi kan også analysere og se konsekvensene av lagerprosessene langt raskere. Hvor mange oppdrag utfører våre medarbeidere på dags- ukes- og månedsbasis? Hvor stort er forbedringspotensialet? Tidligere ble KPI-ene styrt en gang i måneden. Nå skjer det hver uke. På et overordnet nivå kan vi også styre kvaliteten, produktiviteten og ledetidene hver eneste dag, sier Strøm, som legger til at systemet er transparent slik at alle operasjoner kan spores.

Effektiviserer hverdagen

Lageroperatørene benytter PDA-er, mobile printere, skannere og truckterminaler. Varemottak bruker Astros pc-versjon M2, mens lageroperatørene bruker PDA-versjonen H2 og truckoperatørene O2 terminaler.

– All informasjon mates inn i ERP-systemet hvor vi kontinuerlig får informasjon om hva som er plukket/ikke plukket, sier Egelund og Strøm. – Feilplukk og manko er nå redusert til et minimum. Vi fanger dem opp før delene forlater lageret, slik at vi unngår feilforsendelser. Vi har effektivisert lagerdriften, noe som har bidratt til store besparelser. Vi benytter modulen OpView i Astro WMS og SQL-spørringer for å presentere alle hendelser på et skjermbilde i stedet for stykke vise og delte løsninger som forsinker lagerrutinene. Med et blikk på skjermen får operatørene og ledelsen overblikk over lagerstatus og kan raskt iverksette nødvendige tiltak. På lageret har vi utplassert flere informasjonsskjermer med Operational View og dash board med definerte KPI-er. Dermed får medarbeiderne overblikk om hvordan de ligger an i forhold til dagens arbeidsoperasjoner.

Ser på nye automasjonsløsninger

Både Jon Strøm og Espen Egelund konkluderer med at prosessen rundt innføringen av det nye WMS-et både har vært lærerik og god.

– Leverandøren har hele tiden utviklet seg i tråd med våre ønsker og behov. En kritisk suksessfaktor er at de er lokalisert kun noen få kilometer fra oss, noe som har forenklet prosjektgjennomføringen. Vi er avhengig av en leverandør og en samarbeidspartner som vi kan utvikle oss sammen med, og her har Consafe Logistics spilt på lag med oss. Å ha et moderne IKT-system som tar hensyn til fremtidige behov, setter oss i stand til å gjøre nødvendige grep, fastslår de.

For ytterligere å styrke lagerfunksjonen forteller Strøm at Møller Logistikk nå ser på nye automasjonsløsninger.

Espen Egelund (t.h.), direktør Logistikk, og Jon Strøm, avdelingsleder Varemottak og Transport (i midten), er enige om at WMS-implementeringen har vært en utfordrende og lærerik prosess med både opp og nedturer som nå bærer frukter. Her sammen med Ali Zeybek, salgssjef i Consafe Logistics.
Espen Egelund (t.h.), direktør Logistikk, og Jon Strøm, avdelingsleder Varemottak og Transport (i midten), er enige om at WMS-implementeringen har vært en utfordrende og lærerik prosess med både opp og nedturer som nå bærer frukter. Her sammen med Ali Zeybek, salgssjef i Consafe Logistics.