Oppgangen i industrien fortsetter

Innkjøpsindeksen Norsk PMI har nå vist en positiv vekst i seks måneder på rad.

Produksjonsveksten tok seg opp i oktober, men i et noe saktere tempo enn i måneden før.
Produksjonsveksten tok seg opp i oktober, men i et noe saktere tempo enn i måneden før. Foto: Colourbox
Sist oppdatert

Purchasing Managers Index

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde
Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde Foto: NIMA

PMI måler vareflyten i bedriftene og verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang. Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

I oktober endte hovedindeksen i PMI på 52,7, uendret fra måneden før. Det tyder på at veksten i industrien vokste i samme tempo som i september, og veksten har nå vært positiv i seks måneder på rad. Dette står i sterk kontrast til utviklingen i Konjunkturbarometeret fra SSB, som falt tilbake i 3. kvartal, opplyser NIMA.

 

Produksjonsindeksen falt fra 56,0 i september til 53,4 i oktober. Det indikerer at produksjonsveksten tok seg opp i oktober, men i et noe saktere tempo enn i måneden før. De ikke-sesongjusterte tallene viser at fallet i stor grad skyldes at flere bedrifter melder om lavere produksjon.

 

Ordreindeksen steg fra 55,1 i september til 56,4 i oktober. Etter en liten pause i august, ser det dermed ut til at den sterke veksten i ordreinngangen vi har sett siden mai fortsetter. Detaljene viser at det var særlig ordreinngangen til hjemmemarkedet som økte.

 

Sysselsettingsindeksen steg fra 47,7 i september til 49,1 i oktober. Tallene indikerer dermed at sysselsettingen i industrien fortsatt faller, men i et noe saktere tempo enn de to foregående månedene, opplyser NIMA.

Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til og med oktober 2016. Kilde
Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til og med oktober 2016. Kilde Foto: NIMA

Denne saken ble første gang publisert 09/11 2016, og sist oppdatert 06/04 2017