Reno-Vest Bedrift

Optimal avfallshåndtering på Sortland

– Logistikksystemet Unicon har forenklet hverdagen for vårt ordrekontor, økonomiavdeling og våre sjåfører, sier daglig leder Jan Gunnar Karlsen i Reno-Vest Bedrift AS.

Reno-Vest har ca. 500 bedriftskunder som abonnerer på langtidsleie av containere eller beholdere med fast tømming hver uke. Her er sjåfør Atle Endresen på oppdrag med et av selskapets komprimatorbiler.
Reno-Vest har ca. 500 bedriftskunder som abonnerer på langtidsleie av containere eller beholdere med fast tømming hver uke. Her er sjåfør Atle Endresen på oppdrag med et av selskapets komprimatorbiler.
Sist oppdatert
– Vårt ordrekontor og våre sjåfører har fått en enklere hverdag med UniCon. Systemet har effektivisert arbeidsoperasjonene og spart oss for mye plunder og heft, forteller daglig leder Jan Gunnar Karlsen i Reno-Vest Bedrift AS.
– Vårt ordrekontor og våre sjåfører har fått en enklere hverdag med UniCon. Systemet har effektivisert arbeidsoperasjonene og spart oss for mye plunder og heft, forteller daglig leder Jan Gunnar Karlsen i Reno-Vest Bedrift AS.

Reno-Vest Bedrift driver primært med avfallshåndtering for næringslivet i Vesterålen i tillegg til oppdrag i Lofoten og på Svalbard. Selskapet har 15 ansatte og omsetter for 40 - 50 millioner kroner.

– Vi tilbyr næringslivet i Vesterålen et helhetlig avfallshåndteringstilbud. For å få det til er vi avhengig av markedets beste logistikksystem. Vi har i flere år benyttet logistikkløsningen UniCon fra Hogia Unitech Systems AS (HTS) med stort hell, sier daglig leder Jan Gunnar Karlsen. Han kan fortelle at systemleverandøren har en skreddersydd løsning for avfallsbransjen som tilfredsstilte selskapets behov.

– De har meget god systemkompetanse og topp service- og vedlikeholdsrutiner. Oppstår det uforutsette hendelser følges vi opp omgående.

Karlsen forteller at det er vanskelig å anslå hvor mye Reno-Vest Bedrift har spart på innføringen av Unicon.

– Vårt ordrekontor og våre sjåfører har fått en enklere hverdag og de unngår dobbeltarbeid. Systemet har effektivisert arbeidsoperasjonene og spart oss for mye plunder og heft.

 

 Flere hundre bedriftskunder

Reno-Vest har ca. 500 bedriftskunder, som abonnerer på langtidsleie av containere eller beholdere med fast tømming hver uke. I tillegg har selskapet flere spotkunder som bestiller containere etter behov.

– For å kunne håndtere kundenes avfallsbehov innenfor fastsatte tidsrammer, var vi avhengig av et IKT-system som effektiviserte våre prosesser, sier Karlsen. Han legger til at Unicon dekker selskapets behov for utleie av alle slags containere.

– Systemet benyttes også av flere store renovasjonsbedrifter som håndterer næringsavfall i norske kommuner, påpeker han.

 

Selskapets ordretorg

Fem salgs-, transport- og økonomimedarbeidere arbeider til daglig med UniCon i Reno-Vest Bedrifts kontorer.

– Systemet er vårt ordretorg der vi legger inn kundenes bestillinger på henting av næringsavfall, sier Karlsen. Han kan fortelle at ordretorget definerer alle oppdrag som utføres av selskapets komprimator-, krok- og kranbiler.

– Bestillingene registreres fortløpende inn i en ordremodul. Oppdrag og tilgjengelige biler vises i et identisk skjermbilde slik at ordrekontoret kan klikke og dra oppdrag til ledige biler. Samtidig skriver vi ut lastelister og kjøresedler til hver sjåfør som en ren back-up løsning. All detaljert oppdragsinformasjon vedrørende sendes til sjåførens håndholdte terminaler på komprimatorbilene. Når oppdraget er utført bekrefter han dette på displayet hvorpå all informasjonen sendes elektronisk tilbake til kjørekontoret og økonomiavdelingen.

 

Strømlinjeformede tømmefrekvenser

Logistikksystemet holder rede på hvor containerne står, når de skal tømmes og optimaliserer kjørerutene. All informasjon blir tilgjengelig i sjåførenes håndholdte terminaler. Her er det detaljert kartinformasjon som forenkler navigeringen frem til laste- og hentepunkter i hele distriktet.

– Når sjåførene har tatt hånd om containeren, returnerer Unicon statusmeldinger til UniCon med historiske data og statistikk, sier Karlsen. Han mener systemet har strømlinjeformet tømmefrekvensene.

– For nye sjåfører med begrenset kunnskap om geografiske henteområder i Vesterålen, er kartinformasjonen et særdeles nyttig hjelpemiddel. Våre erfarne sjåfører har derimot detaljkunnskap om hver krik og krok i vårt vidstrakte geografiske nedslagsfelt.

 

Totalpakke

– Siden avfallsløsningen ble tatt i bruk for snart fire år siden har det kun vært noen få «easy ficks»-utfordringer som systemleverandøren har løst til vår tilfredshet, sier Karlsen. Han kan fortelle at Reno-Vest benytter en totalpakke fra Hogia Transport Systems som omfatter flere brukernivåer fra abonnementsfakturering, kjøpsnota til integrasjon mot stasjonære vektere. Vi er integrert mot Scanvaegt Systems. Når vi henter en avfallscontainer hos en næringskunde blir den veid omgående. All informasjon fra UniCon legges inn i vektsystemet slik at avfallshåndtering, transport og containerleie faktureres i ett og samme program.

 

Bilregnskap

Reno-Vest Bedrift benytter også en bilregnskapsløsning fra UniCon hvor selskapet får oversikt over hvor mye hver enkelt bil genererer av inntekt.

– Vi kan definere sjåførens kjøremønster og finne ut hvor mange kilometer vedkommende tilbakelegger i løpet av en bestemt periode og sjekke dette opp mot drivstoffutgiftene. Vesterålen er et stort distrikt hvor avstandene mellom hvert hentepunkt er stort, sier Karlsen.

 

Smidigere avfallshåndtering

På sikt planlegger Reno Vest Bedrift å ta i bruk en web-løsning der kundene kan bestille containertømming via Internett og hente ut egne statistikker.

– Et slikt tilbud kan være med på å gjøre avfallshåndteringen smidigere. Her kan også kundene få tilgang på oppdaterte avtaler, hvor ofte containerne tømmes og legge inn ekstra bestilling etter eget behov, sier Karlsen.

Denne saken ble første gang publisert 29/05 2015, og sist oppdatert 06/04 2017