Indeks: Liten nedgang i produksjon, ordre og sysselsetting

Den norske innkjøpssjefindeksen DNB PMI har falt relativt mye siden årsskiftet. Den ligger imidlertid godt over streken som indikerer økt aktivitet eller vekst.

Fallet i mai skyldes primært nedgang i produksjonsindeksen som falt med 2,3 poeng til 58,9 i mai. Foto: Colourbox
Fallet i mai skyldes primært nedgang i produksjonsindeksen som falt med 2,3 poeng til 58,9 i mai. Foto: Colourbox
Sist oppdatert

DNB PMI har gått både oppover og nedover de siste månedene. Etter å falt i både februar og mars gikk den opp i april før den igjen sank i mai. Riktignok bare 0,3 prosent til 55,8, men sammenlignet med januar har den falt med 2,7 prosent.

Fortsatt moderat oppgang

Fallet i mai skyldes primært nedgang i produksjonsindeksen, men også indeksen for ordreinngangen og sysselsettingen avtok noe. Indeksen for leveringstid tok seg imidlertid opp i mai etter en nedgang i april. Alle delindeksene er fortsatt på solide nivåer og samlet sett fortsetter PMI-en å understøtte det generelle bildet av en bred, men moderat, oppgang for industrien, opplyser NIMA og DNB som utarbeider den norske innkjøpssjefindeksen.

DNB PMI

PMI (Purchasing Managers Index) måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Innkjøpssjefindeksen utarbeides hver måned i mer enn 40 land og Norsk PMI kom ut første gang i 2004. Etter lenge å ha blitt utarbeidet av NIMA og Danske Bank Norge utarbeides den nå av NIMA og DNB Markets og skiftet tidligere i år navn til DNB PMI.

Produksjon

Produksjonsindeksen, justert for sesongvariasjoner, falt med 2,3 poeng til 58,9 i mai. Indeksen er fortsatt på et høyt nivå og var i mai 2,6 poeng høyere enn gjennomsnittet for 2017, men 6,0 poeng lavere enn i januar.

Ordre

Indeksen for nye ordre avtok med 0,6 poeng til 55,0 i mai. Det var ordreinngangen for eksportmarkedet som falt, mens ordreinngangen for hjemmemarkedet tok seg litt opp. Nivået på ordreinngangen er 2,1 poeng lavere enn gjennomsnittet for 2017.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen falt med 1,3 poeng til 53,9 i mai. Indeksen er 1,4 poeng høyere enn gjennomsnittet for i fjor, men 1,3 poeng lavere enn i januar.

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg til 63,2 i mai, opp 4,7 poeng fra april. En høy indeks betyr kort leveringstid, altså indikerer oppgangen i mai en nedgang i leveringstiden. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 0,7 poeng til 57,4 i mai, opplyser NIMA og DNB.

Utviklingen av Norsk PMI fra januar 2014 til og med mai 2018. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Kilde: NIMA / DNB
Utviklingen av Norsk PMI fra januar 2014 til og med mai 2018. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Kilde: NIMA / DNB

Denne saken ble første gang publisert 05/06 2018, og sist oppdatert 04/06 2018