Norsk PMI for september

Positive signaler fra industrien

Industriens innkjøpssjefer har talt igjen. Ferske PMI-tall for september viser oppgang fra 50,3 til 52,6. Mye tyder nå på at veksten i industrien er i ferd med å stabilisere seg, melder NIMA.

Det er i all hovedsak delindeksene for ordreinngang og produksjon som bidrar til positiv utvikling av norsk PMI i september.
Det er i all hovedsak delindeksene for ordreinngang og produksjon som bidrar til positiv utvikling av norsk PMI i september. Foto: Colourbox
Sist oppdatert

Purchasing Managers Index

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

– Til tross for redusert vekst i august, viser septembers PMI-tall at industriveksten vi har sett siden april fortsetter. Den svakere veksten i august var et tydelig avvik fra trenden, kommenterer Svein-Egil Hoberg i NIMA.
– Til tross for redusert vekst i august, viser septembers PMI-tall at industriveksten vi har sett siden april fortsetter. Den svakere veksten i august var et tydelig avvik fra trenden, kommenterer Svein-Egil Hoberg i NIMA. Foto: Bente Bjercke
Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde
Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde Foto: NIMA

PMI måler vareflyten i bedriftene og verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang. Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

– Til tross for redusert vekst i august, viser septembers PMI-tall at industriveksten vi har sett siden april fortsetter. Den svakere veksten i august var et tydelig avvik fra trenden, kommenterer Svein-Egil Hoberg i NIMA.

 

Høyeste på over to år

Det er i all hovedsak delindeksene for ordreinngang og produksjon som bidrar til positiv utvikling av norsk PMI i september.

– Ordreindeksen opplever denne måneden en oppgang fra 51,8 til 54,8. Det er spesielt hjemmemarkedet som trekker opp denne indeksen, og gir en god indikasjon med tanke på videre vekstforventning i industrien, forklarer Hoberg.

Produksjonsindeksen gjorde et kraftig byks fra 50,3 i august til 56,2 i september.

– Den har ikke vært så høy på flere år. Vi må tilbake til august 2014; og deretter august 2013 for å se tilsvarende tall, uttaler Hoberg.

 

Fallende delindekser

De øvrige delindeksene som er med på å fastsette norsk PMI hadde en nedgang i august.

Sysselsettingen falt marginalt fra 47,7, til 47,5 i september. Det er den 22. måneden på rad at denne delindeksen har verdi under 50.

– Sysselsettingen er fortsatt i reduksjon, på samme nivå vi har sett de siste månedene. Som vi også har kommentert tidligere viser dette en klar produktivitetsvekst i industrien, uttaler Hoberg.

NIMA viser til at dette stemmer godt overens med de faktiske SSB-tallene for industrisysselsettingen.

Mens lagerindeksen falt ned til 47,0, gikk delindeksen for leverandørers leveringstid ned til 52,6.

– Leverandørenes leveringstid er på samme nivå som tidligere og viser fortsatt vekst, men lagernivåene av innkjøpte varer synker. Begge støtter derved den positive veksten vi ser i industrien for tiden avslutter Hoberg.

Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til og med september 2016. Kilde
Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til og med september 2016. Kilde Foto: NIMA

Denne saken ble første gang publisert 03/10 2016, og sist oppdatert 06/04 2017