Posten bygger stort i Bergen

Posten Norge har kjøpt tomt på Kokstad i Bergen. Her planlegger konsernet å bygge et felles post- og logistikksenter, som blir det største i regionen.

Den nye terminalen er en del av Postens strategi for å samordne driften i konsernet.
Den nye terminalen er en del av Postens strategi for å samordne driften i konsernet. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert
- En samlokalisering av virksomhetene i Bergen til Kokstad vil gi effektiv logistikk for post, pakker og gods enten det skal fraktes på vei, bane, fly eller sjø, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.
- En samlokalisering av virksomhetene i Bergen til Kokstad vil gi effektiv logistikk for post, pakker og gods enten det skal fraktes på vei, bane, fly eller sjø, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge. Foto: Posten Norge

Posten har gjort grundige vurderinger før tomtekjøpet, og anser området ved Flesland som det mest attraktive logistikknutepunktet for fremtiden. Det fremgår av en pressemelding sendt ut tirsdag morgen.

 

Varestrømsanalyse utført av NHO Logistikk og Transport

Posten Norge har lagt vekt på en varestrømsanalyse utført av NHO Logistikk og Transport som viser at markedstyngdepunktet for godsstrømmene er Bergen sentrum og sydvestover. Dette har vært utslagsgivende for lokalisering av nytt post- og logistikksenter på Kokstad. Samtidig ligger den nye tomten nær Rådal, som er ett av de mest aktuelle alternativene som er lagt frem for ny jernbaneterminal i Bergen.

Posten kjøper den 427 mål store tomten av Forsvarsbygg ved Skifte Eiendom. 226 mål er regulert som næringsareal, og Posten vil benytte deler av dette til egen virksomhet. Det øvrige arealet skal videreutvikles i samarbeid med andre aktører.

Denne saken ble første gang publisert 23/08 2016, og sist oppdatert 06/04 2017