Rask vekst for Water Valley

Veksten av medlemmer i næringsklyngen Water Valley ligger godt foran forventningene. 40 medlemmer ved årsskiftet var målet da Water Valley ble etablert i april i år. Ved inngangen til september hadde organisasjonen 41 medlemmer og flere er på vei inn.

Foto: Arne Braadland
Sist oppdatert

Det er stor interesse for Water Valley som jobber for å få mer fart i vannkraftbransjen i Norge, både for å styrke posisjonen til vannkraften som ren fornybar energi, utvikle vannkraftteknologien og sette i gang en sårt tiltrengt fornying.

En offensiv for vannkraften vil i stor grad få en positiv miljøeffekt, bedre ivareta naturhensyn og samtidig bidra til mange tusen nye arbeidsplasser.

 

Få fart på vannkraften

For å få fart på vannkraften, mener Water Valley at det er nødvendig å endre rammebetingelse for bransjen. Spesielt må skatteregimet endres slik at det igjen blir økonomisk lønnsomt å investere i samfunnsøkonomisk forsvarlig rehabilitering, opprusting, utvidelse og bygging av nye vannkraftverk. Løsningen kan være å redusere grunnrenteskatten for vannkraft som ble øket til 33 prosent ved forrige statsbudsjett. Alternativ vil en heving av skjermingsrenten på grunnrenteskatt fra 0,7 prosent til for eksempel 5 prosent, også kunne medføre betydelige større muligheter for oppgradering av norsk vannkraft, noe som igjen vil skape nye arbeidsplasser. Populært sagt så trenger vannkraftprodusentene et større minstefradrag.

 

Water Valley samler interessenter

Interessen for utvikling av vannkraften til en større bærekraftig næring med internasjonale ambisjoner komme også til uttrykk gjennom god oppslutning om næringsklyngens aktiviteter. Et medlemsmøte i september i TESS-huset på Lierstranda, samlet drøy femti sentrale personer fra medlemsbedriftene.

 

Venstre for vannkraft

Møteprogrammet var toppet med foredrag av Venstres leder Trine Skei Grande som så mye positivt i Water Valleys engasjement for vannkraften og næringens bidrag til det grønne skiftet.

– Vi vil jobbe for å oppruste vannkraftverkene med ny teknologi som gir naturvennlige løsninger, sa Vestrelederen som er spesielt opptatt av å legge til rette gode rammebetingelser for det grønne skiftet.

– Jeg trodde at det ville ta lang tid å få folk engasjert, men når jeg er ute og snakker med folk, merker jeg at folk allerede er opptatt av miljøet. I Venstre tror vi at gründerskap vil være et viktig verktøy når vi skal takle framtidens fordringer. På noen få år har levetiden til norske bedrifter blitt halvert og utviklingen vil fortsette i samme retning. Det betyr at vi må ha et gründermiljø som løpende løfter fram nye produkter og bedrifter. Vi må blant annet dyrke fram endringskompetanse, sa Trine Skei Grande som ivret for et investeringsselskap som støtter opp om endringene i det grønne skiftet og trakk fram markedet som en nøkkel til utvikling.

– Vi som politikere kan legge til rette for et marked, eksempel elbil, for å skape næring og arbeid, mener venstrelederen.

Det er stor interesse for Water Valley som jobber for å få mer fart i vannkraftbransjen i Norge, både for å styrke posisjonen til vannkraften som ren fornybar energi, utvikle vannkraftteknologien og sette i gang en sårt tiltrengt fornying.
Det er stor interesse for Water Valley som jobber for å få mer fart i vannkraftbransjen i Norge, både for å styrke posisjonen til vannkraften som ren fornybar energi, utvikle vannkraftteknologien og sette i gang en sårt tiltrengt fornying. Foto: Colourbox

Denne saken ble første gang publisert 13/09 2016, og sist oppdatert 06/04 2017