ISO 14001

Revidert miljøstandard

Verdens mest brukt standard for miljøledelse, ISO 14001, har gjennomgått en omfattende revisjon. Standarden ble første gang utgitt i 1996. Nå er den tilpasset dagens og morgendagens krav til miljø, ledelse og virksomhetsstyring.

ISO 14001 passer for enhver virksomhet, uavhengig av størrelse, organisasjonsform, produkt- og tjenestetype eller om den er privat eller offentlig. Foto: Colourbox
ISO 14001 passer for enhver virksomhet, uavhengig av størrelse, organisasjonsform, produkt- og tjenestetype eller om den er privat eller offentlig. Foto: Colourbox
Sist oppdatert

ISO 14001 er en av verdens mest brukte standarder og et nødvendig forretningsverktøy for organisasjoner verden over.

Mer enn 300 000 ISO-14001-sertifikater utstedes årlig. I tillegg er det en lang rekke virksomheter som bruker standarden i sitt ledelsessystem, uten å sertifisere seg etter den.

Den nye versjonen har gjennomgått gjennomgripende endringer sammenliknet med siste versjon fra 2008 og ivaretar viktige samfunnstrender og markedsbehov. Standarden passer for enhver virksomhet, uavhengig av størrelse, organisasjonsform, produkt- og tjenestetype eller om den er privat eller offentlig.

– Med den nye ISO 14001 kan virksomhetene lettere styre sitt miljøarbeid på en helhetlig måte, og miljøarbeidet blir en naturlig del av virksomhetens øvrige strategi, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus

 

Viktige endringer og krav sammenliknet med tidligere utgave:

  • Betydelig engasjement på miljøområdet fra virksomhetens øverste ledelse
  • Miljøledelse som en integrert del av virksomhetens strategi
  • Beskyttelse av miljøet gjennom proaktive tiltak
  • Livssyklus-tanken er sentral
  • Bruk av risikovurderinger under planlegging
  • Effektiv kommunikasjon og etablering av egen strategi for miljøkommunikasjon
  • Kartlegging av og forståelse for virksomhetens kontekst og rammebetingelser (internt og eksternt)
  • Ny struktur på standarden i tråd med øvrige standarder for ledelsessystemer (som f. eks. ISO 9001)

 

Bak revisjonen står ISOs ekspertkomité ISO/TC 207/SC 1 for miljøledelse med sine 121 eksperter under ledelse av den britiske standardiseringsorganisasjonen BSI. Komiteen representerer de viktigste interessegruppene i samfunnet som bedrifter, myndigheter, miljøorganisasjoner, forskningsorganisasjoner og forbrukerinteresser. 88 land har vært med i arbeidet, deriblant Norge. Både i-land og u-land har vært godt representert. Standard Norge har en egen speilkomité for miljøledelse som har fulgt det internasjonale arbeidet tett og gitt norske innspill i prosessen.

 

Norsk lansering 14. oktober

Standard Norge vil lansere NS-EN ISO 14001:2015 under et arrangement på Victoria kino i Oslo 14. oktober. Da vil standarden foreligge i norsk oversettelse som Norsk (NS) og Europeisk (EN) Standard i tillegg til at den er Internasjonal (ISO). Samtidig lanserer vi NS-EN ISO 9001:2015 for kvalitetsledelse som vil ha betydelige likhetstrekk med ISO 14001 i oppbygging, terminologi og bruk av definisjoner.

Denne saken ble første gang publisert 21/09 2015, og sist oppdatert 06/04 2017