Riksrevisjonen peker på dårlig Posten-resultat

Konsernsjef Tone Wille er enig i at lønnsomheten ikke er god nok.

Undersøkelsen tar for seg  lønnsomhet og synergieffekter for perioden 2010 – 2015. I denne perioden foretok konsernet en rekke oppkjøp.
Undersøkelsen tar for seg lønnsomhet og synergieffekter for perioden 2010 – 2015. I denne perioden foretok konsernet en rekke oppkjøp. Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Torsdag gikk det ut en melding fra Riksrevisjonen der de synliggjorde sitt syn på forvaltningen av statlige selskaper.

Flere virksomheter er undersøkt, deriblant Posten og Bring.

Fra Riksrevisjonen heter det at:

"Riksrevisjonens undersøkelse viser at Posten Norge AS ikke oppnår Samferdselsdepartementets avkastningsmål. Dette skyldes i stor grad at selskapet ikke har klart å innfri eiers forventninger om bedre lønnsomhet i logistikkvirksomheten. Riksrevisjonen mener at Samferdselsdepartementet forholder seg for passivt til Postens svake resultatutvikling, særlig sett i lys av at logistikkvirksomheten utgjør en stadig økende del av Postens virksomhet."

Langt på vei enig

Konsernsjef Tone Wille er langt på vei enig med Riksrevisjonen og viser til at det er tatt flere grep for å bedre resultatene. Samtidig skriver Posten i en pressemelding at hele bransjen har hatt lønnsomhetsutfordringer.

- Riksrevisjonens undersøkelse er fra en periode hvor Posten Norge har drevet en offensiv oppkjøpsstrategi for å vokse i et nordisk marked. Dette har vært en riktig og nødvendig strategi for konsernet. Samtidig er det alltid en risiko forbundet med oppkjøp og investeringer, spesielt i en bransje som er konjunkturutsatt og preget av relativt lave marginer. Konsernet har lykkes i mye, men vi er enig med Riksrevisjonen i at lønnsomheten i logistikksegmentet ikke er god nok, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Utfordrende for hele bransjen

Riksrevisjonen peker på at både finanskrisen fra 2008 og nedgangskonjunkturen i oljebransjen de siste årene har bidratt til svekkede resultater for Posten Norge. En rekke engangseffekter, deriblant nedskrivninger og omstillingskostnader, har også belastet resultatene i perioden.

- Vi har allerede tatt grep med for eksempel innenrikstransport i Sverige og vi arbeider aktivt med å forbedre driften i våre forretningsområder. I Norge har vi lyktes godt med å tilpasse oss en nedskalering av postvirksomheten, og den må fortsette. Samtidig styrker vi oss innen netthandel og logistikk, blant annet med investeringer i et helt nytt terminalnettverk, sier Wille.

Riksrevisjonen anbefaler at Samferdselsdepartementet som eier følger opp Posten Norge tettere hva angår konsernets resultatutvikling og stiller tydeligere krav til fremtidig utvikling.

- Både vi som selskap og vår eier er svært opptatt av lønnsomhet. Men hele bransjen har hatt utfordringer i perioden etter finanskrisen med overkapasitet i markedet som har svekket lønnsomheten, avslutter Wille.

Denne saken ble første gang publisert 10/11 2016, og sist oppdatert 06/04 2017