Roverud styreleder i regjeringens nye veiselskap

Samferdselsdepartementet har oppnevnt Rolf G. Roverud som styreleder i interimselskapet Nye veier som ble formelt stiftet mandag 4. mai.

Opprettelsen av interimselskapet Nye veier og oppnevnelsen av det midlertidige styret i veiselskapet ble i dag markert på samferdselsministerens møterom. Fra venstre styremedlem Dag Morten Dalen, styreleder Rolf  G. Roverud, samferdselsministeren, styremedlem Eli Giske og styremedlem Harald V. Nikolaisen. Styremedlem Siri B. Hatlen var forhindret fra å være til stede. Foto: Samferdselsdepartementet
Opprettelsen av interimselskapet Nye veier og oppnevnelsen av det midlertidige styret i veiselskapet ble i dag markert på samferdselsministerens møterom. Fra venstre styremedlem Dag Morten Dalen, styreleder Rolf G. Roverud, samferdselsministeren, styremedlem Eli Giske og styremedlem Harald V. Nikolaisen. Styremedlem Siri B. Hatlen var forhindret fra å være til stede. Foto: Samferdselsdepartementet
Sist oppdatert

Regjeringen har foreslått å etablere et veiselskap for å øke farten og effektiviteten i norsk veiutbygging. Samferdselsdepartementet tar sikte på at selskapet skal være operativt fra 1. januar 2016 og opprettet 4. mai et interimselskap med oppgave å forberede etablering av selskapet. Det går foreløpig under arbeidsnavnet Nye veier.

Det nye veiselskapet er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser, og samferdselsministeren er selskapets generalforsamling.

Styret i interimselskapet har fem medlemmer. Styremedlemmene er rekruttert med sikte på at de fortsetter i sine verv også etter at interimsperioden er over.

Rolf G. Roverud er oppnevnt som styreleder og øvrige styremedlemmer er Dag Morten Dalen, Eli Giske, Siri B. Hatlen og Harald V. Nikolaisen.

– Jeg er svært fornøyd med at vi har fått et godt sammensatt og kompetent styre som er tilpasset selskapets oppgaver og karakter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 

Styreleder med bred samferdselserfaring

Rolf G. Roverud (født 1958) har lang ledererfaring fra flere sektorer, også samferdselssektoren. Han har tidligere blant annet vært konsernsjef i Scana Industrier ASA, visekonsernsjef i NSB AS og direktør for NSB Persontog og direktør i Saga Petroleum. Roverud har vært styreleder og styremedlem i en rekke konserninterne selskaper og er i dag styremedlem i Flytoget AS og Kolumbus AS, samt medlem av valgkomiteen for Entra ASA. Han driver i dag egen rådgivnings- og konsulentvirksomhet. Roverud har bred erfaring med omstilling og oppbygging av virksomhet innen flere sektorer og har arbeidet med organisasjons-, strategi- og forretningsutvikling i både statlige og privateide selskaper.

– Jeg har lagt vekt på at styreleder har erfaring med større omstillingsprosesser, bred ledererfaring og god kjennskap til samferdselssektoren. Jeg er trygg på at Roverud vil være en konstruktiv bidragsyter i arbeidet med selskapsetableringen, sier samferdselsministeren.

Denne saken ble første gang publisert 04/05 2015, og sist oppdatert 06/04 2017