Fra metall til lastebærer

Rune Myrmel blir ny adm. dir. i Norsk Lastbærerpool.

Rune Myrmel
Rune Myrmel Foto: Grønt Punkt
Publisert

Etter 14 år som administrerende direktør i NLP går Ragnar Strand av med pensjon ved utgangen av 2020. Strand var den første ansatte i NLP og har ledet selskapet fra det ble etablert i begynnelsen av 2006.

I en pressemelding i formiddag opplyser styret i NLP har ansatt Rune Myrmel som ny adm. dir., og at han vil tiltre tidlig november. Myrmel er i dag daglig leder i materialselskapet Norsk Metallgjenvinning AS, og har lang erfaring fra norsk dagligvarebransje.

Han har også deltatt i NLPs styre i perioden 2006 – 2016, hvorav to år som styreleder.

Styret takker Strand for en formidabel innsats med å etablere og bygge opp NLP til det bransjeselskapet vi ser i dag, og ønske Myrmel velkommen og lykke til i den nye jobben.

Norsk Lastbærerpool står bak et miljøvennlig retursystem for lastbærere i dagligvarebransjen. Målet med systemet er å forenkle logistikkaspektet for aktørene i bransjen på en måte som reduserer skadelige utslipp og ivaretar miljøet. På eiersiden står Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF).