ERP-systemer 2015:

SaaS er i vinden som aldri før

Etter et sabbatsår sto Bo Hjort Christensen på ny i manesjen med en godt gjennomført ERP-konferanse. Med Dataforeningen som makker haglet det med positive tilbakemeldinger fra så vel tilhørere som utstillere. 180 deltakere ble loset gjennom markedstrender og utviklingstrekk der Software as a Service (SaaS) er i vinden som aldri før.

Fortsatt preges markedet av konsolidering hvor ERP-kjernen utvides med SaaS-komponenter, det vil si en moderne utvidelse av on-premise kjernen. Foto: iStockPhoto
Fortsatt preges markedet av konsolidering hvor ERP-kjernen utvides med SaaS-komponenter, det vil si en moderne utvidelse av on-premise kjernen. Foto: iStockPhoto
Sist oppdatert
– Vi er inne i en brytningstid, noe som krever at vi forstår markedsstrømningene spesielt innenfor SaaS, som nå velter innover oss for fullt, sa Bo Hjort Christensen under ERP-systemer 2015. Foto: Trond Schieldrop
– Vi er inne i en brytningstid, noe som krever at vi forstår markedsstrømningene spesielt innenfor SaaS, som nå velter innover oss for fullt, sa Bo Hjort Christensen under ERP-systemer 2015. Foto: Trond Schieldrop

Bo Hjort Christensen valgte å gi deltakerne et bredt bilde av bransjen og fange tidsånden.

– Vi er inne i en brytningstid, noe som krever at vi forstår markedsstrømningene spesielt innenfor SaaS, som nå velter innover oss for fullt. Det har vært snakk om skybaserte løsninger de ti siste årene. Nå begynner leverandørene å ta skikkelig grep om tjenesten og vi registrerer substans i løsningene, sier Christensen.

 

Konsolidering

Fortsatt preges markedet av konsolidering hvor ERP-kjernen utvides med SaaS-komponenter, det vil si en moderne utvidelse av on-premise kjernen.

– Visma har i flere år hatt en slik strategi som har resultert i mange spennende skyløsninger, som håndterer forskjellige prosesser. Modellen til Visma er riktig og gir kundene både i pose og sekk. Så dekker de opp med On Premise der det er naturlig, sier Christensen, som kan fortelle at SAP nå følger etter med sin SaaS-satsing.

– Det er de store leverandørene som har de største utfordringene med å tilnærme seg SaaS-som en leveransemodell. Ser vi på norske Hatteland, representerer de et unntak fra regelen fordi de leverer en svært kraftfull SaaS-løsning for større virksomheter og har fulgt sin SaaS-filosofi de siste 10 årene med suksess.

 

Tung reise

Visma lanserte sin skybaserte løsning for tre år siden.

– For leverandøren har Visma.net vært en krevende reise. Utviklingen har gått noe tregere enn forventet. Det har vært en utfordring å fornorske et utenlandsk SaaS-produkt. Men med logistikk-funksjonalitet som lanseres til høsten, begynner det nå å smake av fugl. I dag fremstår produktet som et langt mer attraktivt og kraftfullt løsningskonsept enn ved lanseringen for tre år siden. Dette er også noe andre konkurrerende leverandører opplever når de nå utvikler og lanserer et fullverdig SaaS produkt fra scratch. Markedet skal bygges sten for sten. SAPs strategi er å få med seg kundebasen gjennom et langsiktig utviklingsløp mot en skybasert løsning. I løpet av 2015 er planen å kunne tilby en skybasert løsning for finans og logistikk, sier Christensen.

Han tror at det vil ta fem år før leverandøren har en komplett SaaS-løsning som erstatter den gamle R3-kjernen.

– Da kan de enten legge den på egne HANA-maskiner eller kjøpe den som en tjeneste fra ett av de store SAP-sentrene. Når det er sagt, har både Microsoft og Oracle kommet like langt om ikke lengre med sitt SaaS-prosjekt. SAP er der med S4 HANA, Oracle er der med ERP Cloud, og Microsoft Dynamics AX er der med 7-versjonen som lanseres i løpet av året.

 

Komplette løsninger

Oracles ERP Cloud og Microsoft Dynamics AX (Versjon 7) har komplette SaaS-løsninger sammenliknet med SAP som ennå ikke er i mål.

– Den norske SaaS leverandøren i mellommarkedet, Hatteland med RamBase, leverer som tidligere nevnt også et fullverdig skyprodukt til sine kunder. De har er et godt utgangspunkt når det gjelder løsningskvalitet. Ingenting ville derfor glede meg mer enn om de klarer å få flere kunder på sine skyprodukter, sier Christensen.

 

Utviklingsmiljøer forsvinner

På spørsmål om hvordan Christensen vil karakterisere ERP-utviklingen her i landet, svarer han:

– Agresso hadde inntil nylig et stort utviklingsmiljø i Nydalen. Nå som amerikanske eiere har overtatt selskapet forsvinner det til lavkostland. Resultatet er at Unit4 sitter igjen med kun noen få arkitekter i Oslo. Visma har dermed det største utviklingsmiljøet i Norge med over 500 medarbeidere. Dette er en kompetanse som de ønsker å beholde og videreføre i Norge. Mindre løsninger for småbedrifter fra for eksempel Tripletex og Xledger har utelukkende norske utviklingsmiljøer. Det samme er tilfellet for aktører i den nedre delen av markedet. I mellomsjiktet har selskaper som Hatteland med RamBase og Driw egne norske utviklingsteam. Men, dette er ikke tilfellet for de store ERP-leverandørene.

 

Tapere

I 2013-2014 var dessverre Jeeves den store taperen i markedet med et betydelig redusert aktivitet i Norge. Det samme var tilfellet for IBS.

– De mangler nye prosjekter og har ikke klart å bygge opp økosystemer i Norge med egne ressurser. Så det er veldig tydelig hvem som er svakere stilt, påpeker Christensen.

 

Ledelsesansvar

– Hva bør potensielle kjøpere av ERP-systemer ta hensyn til når de skal gå til anskaffelse av et ERP-system?

– Skal de få størst mulig glede av investeringen må ledelsen (økonomi, logistikk og IT) involveres i prosjektet. Dette er et forretningsprosjekt som må forankres på høyeste nivå i virksomheten. Det er de som eier systemet og som må ta grep om investeringen, sier Christensen.

Han mener flere ledere burde delta på konferansen for å få råd og tips om hvordan de skal gå frem i en komplisert men viktig prosess for selskapet.

– De kjøper tross alt en løsning som skal forvaltes i 10-15 år. De må tenke langsiktig og ha en klar strategi på hva de vil selv og som også innbefatter leverandørens rolle.

 

Under ERP-Systemer 2015 fikk de mange deltakerne et helhetlig overblikk over tilgjengelige systemer i markedet og hvilken rolle de må ta i anskaffelsesprosessen. Foto: Trond Schieldrop
Under ERP-Systemer 2015 fikk de mange deltakerne et helhetlig overblikk over tilgjengelige systemer i markedet og hvilken rolle de må ta i anskaffelsesprosessen. Foto: Trond Schieldrop

 

 

Komplekse prosesser

Christensen mener det er viktig at potensielle kunder vet hvilken kompetanse som er bygd opp hos leverandørene.

– Vi snakker om intellektuelle tjenester som ikke lar seg løse med et trylleslag. Det er ofte komplekse prosesser som skal designes og som krever en god arkitektur og intelligent konfigurering, sier Christensen.

Han mener forvaltningsfasen ofte kan være vel så utfordrende og åpenbart mer kostnadskrevende enn det initielle implementeringsprosjektet.

– Du skal opp å stå med høy kvalitet i implementasjonen og bygge en løsning som er robust og tilpasningsdyktig. Det betyr at løsningene må kunne videreutvikles for å kunne understøtte behovene som kommer i kjølvannet av forretningsmessige endringer. Reisen de neste 10-15 årene vil koste betydelig mer enn du har brukt på selve implementeringen. Derfor må du legge opp til god forvaltning med flinke medarbeidere og en knippe gode rådgivere. Derfor bør du fortsette partnerskapet med leverandøren som har hatt implementeringsansvaret. Kjernen er å bygge en langsiktig relasjon, et partnerskap; ikke bare en «levere og løp» relasjon.

 

Unik kunnskap

Anja K. H. Jackson og Rolf Senstad i Dataforeningens Faggruppe Logistikk (SCM) fremhever sterkt kunnskapen som Bo Hjort Christensen har på forretningssystemer.

     – Han har arbeidet med faget siden begynnelsen av 1980-tallet, og innehar en dyp bransjekunnskap og en objektivitet som gjennomsyrer hans presentasjoner. Han loset oss gjennom faglige oppdateringer. For enkelte gjorde han kanskje valgprosessen enklere i anskaffelsen av nytt ERP-system, sier Jackson, som til daglig arbeider i NorgesGruppen Drift.

– Oppslutningen om årets ERP-konferanse er en bekreftelse på at temaet nå er blitt revitalisert. Skybaserte løsninger vil prege leverandørenes strategier fremover. De siste 10 årene har SaaS vært et av de hotteste samtaletemaene. Først nå vi begynner vi å se fruktene av arbeidet, sier Senstad som arbeider i Devoteam AS.

Dataforeningen er allerede nå i gang med å planlegge neste års ERP-konferanse.

– Det blir spekket med en rekke bransjenyheter og trender, sier Jackson og Senstad, som ikke ønsker å utdype temavalgene nærmere. – Det forblir en velbevart hemmelighet til vi slipper programmet i 2016.

– Bo Hjort Christensen innehar en kompetanse på ERP-systemer som overgår mange i bransjen, sier Anja K. H. Jackson og Rolf Senstad i Dataforeningens Faggruppe Logistikk (SCM). Foto: Trond Schieldrop
– Bo Hjort Christensen innehar en kompetanse på ERP-systemer som overgår mange i bransjen, sier Anja K. H. Jackson og Rolf Senstad i Dataforeningens Faggruppe Logistikk (SCM). Foto: Trond Schieldrop

Denne saken ble første gang publisert 03/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017