Etablerer etiske regler for AI

SAP er første europeiske tech-selskap som har etablert et etikkråd for kunstig intelligens.

SAP har iverksatt flere tiltak som skal sørge for at AI-funksjonene som støttes av SAP Leonardo Machine Learning sikrer integritet og tillit i alle løsninger.
SAP har iverksatt flere tiltak som skal sørge for at AI-funksjonene som støttes av SAP Leonardo Machine Learning sikrer integritet og tillit i alle løsninger. Foto: Colourbox
Publisert

Som den første europeiske teknologibedriften har SAP kunngjort sine styrende prinsipper for kunstig intelligens (AI) og opprettelsen av et eksternt rådgivende panel for etiske problemstillinger. Panelet, bestående av eksperter fra akademia, politikk og industri, vil sikre vedtaket av prinsippene og videreutvikle dem i samarbeid med AI-styrekomiteen i SAP som er en gruppe SAP-ledere fra utvikling, strategi og menneskelige ressurser.

Sikrer integritet og tillit i alle løsninger

De nye retningslinjene, det eksterne panelet og den interne komiteen skal sørge for at AI-funksjonene som støttes av SAP Leonardo Machine Learning sikrer integritet og tillit i alle løsninger. Som markedsleder innen bedriftsteknologi som berører 77 prosent av verdens transaksjonsinntekter og tjenere over 400.000 kunder over hele verden, påvirker SAP-løsninger og -applikasjoner livene til millioner av mennesker daglig.

– SAP anser den etiske bruken av data som en kjerneverdi. Vi vil lage programvare som gjør den intelligente bedriften mulig, og faktisk forbedrer folks liv. Slike prinsipper vil tjene som grunnlag for å gjøre AI til en teknologi som forsterker menneskelige evner, sa Luka Mucic, finansdirektør og styremedlem i SAP.

SAPs hovedprinsipper reflekterer selskapets forpliktelse til å overholde de høyeste etiske standarder. De fremhever kjerneverdiene SAP etterlever for å aktivere forretninger uten partiskhet, skape åpenhet og integritet og opprettholde kvalitet og sikkerhet. Disse prinsippene støtter SAP i å nekte å inngå kompromiss når det gjelder databeskyttelse og personvern, og gjør det mulig for SAP å aktivt delta i å løse AIs samfunnsutfordringer.