App sikrer bedre utnyttelse av transporten

IntelliTrack er en ny webbasert løsning som hjelper brukere å optimalisere bruken av transportmateriell og sjåfører.

IntelliTrack henter både kolli- og sendingsinformasjon fra ERP-system eller annet ordresystem fortløpende og lar brukeren starte planleggingen av fremtidige oppdrag her og nå. Beregning av optimale kjøreruter gjøres raskt og oppleves som oppdaterte i "sanntid". Foto: APX Systems
IntelliTrack henter både kolli- og sendingsinformasjon fra ERP-system eller annet ordresystem fortløpende og lar brukeren starte planleggingen av fremtidige oppdrag her og nå. Beregning av optimale kjøreruter gjøres raskt og oppleves som oppdaterte i "sanntid". Foto: APX Systems
Sist oppdatert

– Med optimale kjøreruter / leveringsoppdrag vil brukerne også redusere kostnadene samtidig som de vil kunne tilby kundene et bedre servicenivå, sier Morten Skinnarmo, markedssjef i APX Systems som står bak IntelliTrack. Han hevder systemet gir brukerne flere fordeler;

Få gjort mer innenfor arbeidstid

Fordi systemet innhenter informasjon fra Google Maps (nær sanntid) og ved hjelp av avanserte algoritmer kan IntelliTrack beregne optimale kjøreruter. Dette gir bedre utnyttelse av bilpark og sjåfører.

Sjåføren benytter en smarttelefon-app med en rekke funksjoner, inkludert sjåføren motta POD. Foto: APX Systems
Sjåføren benytter en smarttelefon-app med en rekke funksjoner, inkludert sjåføren motta POD. Foto: APX Systems

Mindre tid til planlegging

IntelliTrack henter både kolli- og sendingsinformasjon fra ERP-system eller annet ordresystem fortløpende og lar brukeren starte planleggingen av fremtidige oppdrag her og nå. Systemet innhenter informasjon om antall og type oppdrag, der transportmiddel, arbeidstid, starttid på døgnet, leveringstid og trafikksituasjon i det tidsrommet distribusjonen er planlagt blir tatt hensyn til. Beregning av optimale kjøreruter gjøres raskt og oppleves som oppdaterte i "sanntid".

Enkelt i bruk

Sjåføren benytter en smarttelefon-app der hun eller han får opp en lasteliste og en kjøreliste med kartvisning og instruksjoner. Appen lar sjåføren motta POD (signatur ved levering), mulighet for å ta bilder i forbindelse med levering, gjøre anmerkninger m.m., som igjen kan tilbakeføres til web løsningen og eventuelt også tilbake til ordre i ordresystem/ERP. Videre har IntelliTrack en sms utsendelse som gir melding til kunder/oppdragsgivere automatisk og i henhold til konfigurasjon/oppsett.

Med nær sanntidsinformasjon fra Google Maps og ved hjelp av avanserte algoritmer kan IntelliTrack beregne optimale kjøreruter. Dette gir bedre utnyttelse av bilpark og sjåfører. Foto: Henning Ivarson
Med nær sanntidsinformasjon fra Google Maps og ved hjelp av avanserte algoritmer kan IntelliTrack beregne optimale kjøreruter. Dette gir bedre utnyttelse av bilpark og sjåfører. Foto: Henning Ivarson

Enkelt å komme i gang

– Med optimale kjøreruter / leveringsoppdrag vil brukerne også redusere kostnadene samtidig som de vil kunne tilby kundene et bedre servicenivå, sier Morten Skinnarmo, markedssjef i APX Systems som står bak IntelliTrack. Foto: Henning Ivarson
– Med optimale kjøreruter / leveringsoppdrag vil brukerne også redusere kostnadene samtidig som de vil kunne tilby kundene et bedre servicenivå, sier Morten Skinnarmo, markedssjef i APX Systems som står bak IntelliTrack. Foto: Henning Ivarson

IntelliTrack består av en web løsning der kjøreleder får et brukernavn og et passord og sjåføren får en smarttelefon-app. Systemet leveres som en SaaS (Software as a Service) løsning der man enkelt kan administrere brukere, transportmidler, kunder, kjøreordre direkte i din nettleser.

– Systemet lærer seg kjøre- og leveringstid etterhvert som det benyttes. Erfaringen brukes til stadige forbedringer i utnyttelsen av distribusjonsmateriellet. IntelliTrack kan integreres med ditt ordre-/ERP system og ved hjelp av vår Integrator kunne hente nye oppdrag så snart de dukker opp i ditt ordresystem, opplyser Morten Skinnarmo, markedssjef i APX Systems.

Abonner på Logistikk & Ledelse