Skybonanza krever oppmerksomhet

Adapsjonskurven er bratt og veksten i skymarkedet er ekstrem. Da er det lett å trå feil. Riktig kurs til skyen kan imidlertid gi norske bedrifter internasjonale konkurransefortrinn. Det er Q-Free Parkering et godt eksempel på.

Q-Free Parkering opererer multinasjonalt og er én av flere offentlig sky-kunder. Selskapet ligger langt fremme på utnyttelse av slike skytjenester og har gjort seg nyttige erfaringer. Én erfaring er at skytjenestene kan gi konkurransefortrinn som de ellers ville ha vært avskåret fra. Foto: Q-Free
Q-Free Parkering opererer multinasjonalt og er én av flere offentlig sky-kunder. Selskapet ligger langt fremme på utnyttelse av slike skytjenester og har gjort seg nyttige erfaringer. Én erfaring er at skytjenestene kan gi konkurransefortrinn som de ellers ville ha vært avskåret fra. Foto: Q-Free
Publisert

For to år siden la Basefarm offisielt om strategien fra å levere driftstjenester fra sin private sky til å levere hybride skytjenester. Nå utkrystalliserer de praktiske mulighetene seg tydelig. Q-Free Parkering er blant norske bedrifter som skaffer seg konkurransefortrinn ved strategisk bruk av skytjenester.

– Markedet var på full fart inn i offentlige skytjenester på egenhånd. Vi tenkte at her må vi bare følge på ut i skyen, sier Jan Aril Sigvartsen. Han er Head of Cloud Transformation and Consultant Manager i Basefarm og jobber med drift, sikkerhet, compliance og big data.

– Kommer det noe nytt innen for eksempel maskinlæring eller ansiktsgjenkjenning for mobiltelefoner, har de store skyleverandørene ressurser til raskt å gjøre dette tilgjengelig. Vi snakker om hundre- eller tusentalls årsverk til utvikling. Norske bedrifter kan vanskelig satse tilsvarende. Å bruke skyen kan derfor gi dem konkurransefortrinn i internasjonalt klasse på en rask og enkel måte, sier Jan Aril Sigvartsen. Foto: Basefarm
– Kommer det noe nytt innen for eksempel maskinlæring eller ansiktsgjenkjenning for mobiltelefoner, har de store skyleverandørene ressurser til raskt å gjøre dette tilgjengelig. Vi snakker om hundre- eller tusentalls årsverk til utvikling. Norske bedrifter kan vanskelig satse tilsvarende. Å bruke skyen kan derfor gi dem konkurransefortrinn i internasjonalt klasse på en rask og enkel måte, sier Jan Aril Sigvartsen. Foto: Basefarm

– En ting var at markedet vokste eksponentielt og kunne stikke fra oss. En annen sak var at mange ville få et påtrengende behov for hjelp. Det viste seg å stemme. Sky er ikke nødvendigvis noe mindre komplekst enn tradisjonell infrastruktur og fallhøyden med tanke på å gjøre feilimplementeringer er faktisk langt høyere, fortsetter Sigvartsen.

Ekstrem vekst

Adapsjonskurven er bratt og veksten i skymarkedet er ekstrem i forhold til privatsky-baserte driftstjenester. Nye muligheter kommer på løpende bånd. Blant annet er felles teknologi for hybrid skydrift med privat og offentlig sky også kommet på markedet. Microsoft Azure og Microsoft Azure Stack er ett eksempel. Azure er for offentlig sky, mens Azure Stack gir den nødvendige trygghet for kontroll med hvor datalagring og -prosessering skjer i lokal compliance med krav fra blant annet myndigheter.

Basefarm opplever at markedet vender blikket tilbake til enkelte driftsleverandører etter forsøk i den offentlige skyen på egenhånd.

– Mange har testet den offentlige skyen forsiktig i egen regi, men når virksomhetskritiske tjenester skal gå i produksjon søker de seg til virksomheter som vår som vet hva som faktisk fungerer praktisk i skyen og hvordan tjenestene operasjonaliseres 24/7, sier Sigvartsen.

Rask vei til fortrinn

Q-Free Parkering er én av etter hvert flere offentlig sky-kunder. Selskapet ligger langt fremme på utnyttelse av slike skytjenester og har gjort seg nyttige erfaringer. Én erfaring er at skytjenestene kan gi konkurransefortrinn som de ellers ville ha vært avskåret fra.

– Kommer det noe nytt innen for eksempel maskinlæring eller ansiktsgjenkjenning for mobiltelefoner, har de store skyleverandørene ressurser til raskt å gjøre dette tilgjengelig. Vi snakker om hundre- eller tusentalls årsverk til utvikling. Norske bedrifter kan vanskelig satse tilsvarende. Å bruke skyen kan derfor gi dem konkurransefortrinn i internasjonalt klasse på en rask og enkel måte, sier Sigvartsen.

Mange av tjenestene i skyen er klargjort for integrasjon. Derfor trengs ikke nødvendigvis omfattende integrasjonsarbeid for å ta nye tjenester i bruk. Tiden før teknologinyhetene kan lanseres på markedet blir dermed ofte kortere sammenlignet med mer tradisjonell utrulling.

IT-strategien til Q-Free Parkering inkluderer å utvikle egen kjernefunksjonalitet og bruke skytjenester fra Microsoft Azure. Slik fremstår Q-Free Parkering som unikt i markedet samtidig som selskapet utnytter skyleverandørens investeringer i applikasjonsutvikling og infrastruktur. Foto: Q-Free
IT-strategien til Q-Free Parkering inkluderer å utvikle egen kjernefunksjonalitet og bruke skytjenester fra Microsoft Azure. Slik fremstår Q-Free Parkering som unikt i markedet samtidig som selskapet utnytter skyleverandørens investeringer i applikasjonsutvikling og infrastruktur. Foto: Q-Free

Parkering for selvstyrende biler

Q-Free Parkering opererer multinasjonalt. Selskapet er kommet så langt i sin digitale transformasjon at det erstatter fysiske bommer og billettmaskiner med programvareløsninger. Planene er klare for å fôre selvstyrende biler med informasjon om raskeste vei til parkering.

Utviklerkompetanse er blitt kjerneaktivitet og på full fart inn i bedrifter. Denne knapphetsvaren ønsker ikke bedriftene å bruke til drift, sikkerhet og compliance. Derfor outsourcer de igjen driftsoppgaver til eksperter på feltet. Q-Free Parkerings utviklingsmiljø jobber tett med driftsekspertene til Basefarm. IT-strategien inkluderer å utvikle egen kjernefunksjonalitet og bruke skytjenester fra Microsoft Azure. Slik fremstår Q-Free Parkering som unikt i markedet samtidig som selskapet utnytter skyleverandørens investeringer i applikasjonsutvikling og infrastruktur.

Seks erfaringsbaserte tips for å lykkes i skyen

Start med ett fyrtårnprosjekt for å høste erfaringer med et eget cloud-team. Følg på senere med nye prosjekter og migrering av eldre løsninger. Oppretthold kompetanse på eldre systemer så lenge de har operasjonell betydning.

Ikke bare velg en sky, men vurdér tjenestene hos de ulike skyleverandørene og hva de har i tjenesteporteføljen. Ulike leverandører har ulik profil og retning.

Vurdér geografisk distribusjon og muligheter for full kontroll med lagring- og prosessering av data med tanke på samsvar/compliance med regelverk og sikkerhet.

Vær oppmerksom på behov og muligheter for å integrere med dagens/eldre systemer.

Tenk drift og legg opp et DevOps-løp før utviklingsarbeidet begynner som sikrer at testing og lansering går raskt og som planlagt, samt at senere oppdateringer kan skje mange ganger daglig.

Automatiser så mange prosesser som overhode mulig før løsningen blir virksomhetskritisk. Dette gjør du for å være mer agil, men også for å frigjøre dine beste utviklerressurser til nye utviklingsoppgaver.

Drift inn tidligere enn før

– Den offentlige skyen har endret spillereglene. Før kom vi inn like før driftsfasen. Nå kommer vi inn 12-14 måneder før for å planlegge utviklingsløpet for nye applikasjoner. Målet er å sikre at applikasjonene faktisk lar seg sette i drift på lanseringsdagen. Lansere og så måtte gjøre en roll-back er ingen fristende affære verken omdømmemessig eller økonomisk, sier han.

– Med oss driftsfolk blir det ikke så mye snakk. Vi får ansvaret for at det skal virke og må kunne mer enn å lage fine presentasjoner. Erfaringen vi har med sky i praksis har appell.

Sigvartsen mener at grunnleggende DevOps-forståelse må opp på sjefsnivå og inn i styrerom. Å tilrettelegge et godt DevOps-miljø er sentralt både for å sikre trygg drift fra lanseringsdagen og hyppig oppdatering i det videre utviklingsløpet. Store skyfordeler ligger i dette. Dersom benyttet på riktig måte senker det også kostnadene betydelig for utrulling av ny funksjonalitet i tillegg til at man ender opp å kunne få mer innovasjon i produksjon raskere enn før.

Ingen rosa sky

Basefarm er partner med store aktører som Microsoft Azure og Amazon Web Service (AWS) som leverer offentlige skytjenester. Selv om skytjenester på mange områder distanserer forrige teknologigenerasjon med programvaremonolitter eller -komponenter for lokal installasjon, kan man fortsatt ikke velge første og beste skyleverandør og flyte videre på en rosa sky.

– Nå som før er det store forskjeller på funksjonaliteten. Det er ikke nødvendigvis slik at CRM-systemet hos én skyleverandør gir funksjonaliteten du ønsker deg. Mens du tidligere telte på knappene mellom SuperOffice eller Salesforce, må du på samme måte nå sjekke hva som finns hos skyleverandørene. Du må dessuten ha kunnskap om hva som er underveis. Det kan bli en solid tabbe å velge en sky som ikke får funksjonaliteten du trenger om noen år, sier han.

Skummel skybonanza

Mot slutten av fjoråret gjennomførte Basefarm en undersøkelse blant over 200 IT-ledere i Norge og Sverige. 72 prosent vil øke skybruken frem mot 2020. 61 prosent oppgir større fleksibilitet som bakgrunn for sin skybruk. 68 prosent opplever samsvar/compliance med lover og regler som den største barrieren.

Respondentene har plassert seg selv i fem kategorier med ulik skymodenhet. Bare 14 prosent har funnet seg vel til rette med skylivet, mens et tilsvarende antall (13 prosent) står fortsatt på bakken. 26,5 prosent er midt under take off.

– I denne skybonanza-fasen er risikoen for å feile absolutt størst. Da skal kanskje for mange ting skje på en gang og mange feiler. Start ut med ett fyrtårnprosjekt først og høst erfaringer, er rådet til Sigvartsen.