CeMAT 2016:

"Smart Supply Chain Solutions"

Ledetemaet for CeMAT 2016 er Smart Supply Chain Solutions. Utstillingen arrangeres fra 31. mai til 3. juni i Hannover og vil speile logistikkens sentrale rolle i dagens stadig mer digitaliserte og integrerte verdikjeder.

CeMAT vil samle rundt 1.000 utstillere innenfor temaene Empack og Label & Print, Move & Lift, Store & Load, Logistics IT og Management & Services. Foto: Henning Ivarson
CeMAT vil samle rundt 1.000 utstillere innenfor temaene Empack og Label & Print, Move & Lift, Store & Load, Logistics IT og Management & Services. Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert

Andreas Gruchow, styremedlem i arrangøren Deutsche Messe, påpeker at logistikken blir stadig viktigere fordi nøyaktighet og fleksibilitet i forsyninger er helt grunnleggende for den voksende "Industry 4.0"-trenden. Han viser til at alle delecontainere, reoler, materialhåndterings- og transportsystemer, ja til og med delene selv, snart må være "intelligente" slik at de kan kommunisere med sine omgivelser og med maskiner og roboter i nedstrøms og oppstrøms produksjons- og monteringsprosesser.

– Og det er nettopp dette som er fokus for den kommende CeMAT med sitt ledetema Smart Supply Chain Solutions. Utstillingen vil presentere automatisering og integrerte styringsløsninger for morgendagens intelligente, digitale logistikkprosesser. Omfanget vil strekke seg langt utover bare optimaliseringsløsninger for logistikk fordi digitaliseringstrenden revolusjonerer hele verdikjeder og skaper helt nye forretningsmodeller. CeMAT har en svært viktig rolle å spille i denne revolusjonen, fordi det er den eneste messen som gir et globalt perspektiv på teknologitrender som er involvert, sier Gruchow.

 

Må effektivisere prosessene

Dette synet blir gjentatt av Christoph Beumer, leder av CeMATs eksekutivkomité og adm. direktør i Beumer Group GmbH & Co.

– CeMAT er unik. Ingen andre intralogistikkmesser har en slik enorm internasjonal posisjon. Det store antallet utstillere og besøkende fra utenfor Tyskland er rett og slett enestående, fastslår Beumer. Han mener ledetemaet til neste års CeMAT reflekterer utviklingen i bransjen han selv representerer på en svært god måte.

– Når forsyningskjedene vokser og blir mer komplekse, må bedriftene strømlinjeforme sine prosesser for å kutte kostnader og bli mer smidige. De trenger å skape bedre kommunikasjon og samarbeid med sine forretningspartnere. Og de må være i stand til å respondere med stadig større hastighet og fleksibilitet ved endrede forhold. Kort sagt: de trenger smarte løsninger, sier Beumer.

 

CeMATs eksekutivkomité i arbeid. For enden sitter komitéleder og adm. direktør i Beumer Group GmbH & Co, Christoph Beumer (t.v.), og styremedlem i Deutsche Messe, Andreas Gruchow. Foto: Deutsche Messe
CeMATs eksekutivkomité i arbeid. For enden sitter komitéleder og adm. direktør i Beumer Group GmbH & Co, Christoph Beumer (t.v.), og styremedlem i Deutsche Messe, Andreas Gruchow. Foto: Deutsche Messe

 

1.000 utstillere og økt fokus på emballasje

CeMAT er verdens ledende messe intralogistikk og Supply Chain Management og arrangeres annethvert år. Til neste år vil messen være tematisk inndelt i

  • Empack og Label & Print
  • Move & Lift
  • Store & Load
  • Logistics IT
  • Management & Services

På utstillingen presenteres produkter og løsninger fra alle deler av intralogistikkspekteret inkludert innovative og energisparende trucker, sofistikerte, helautomatiske transportanlegg og lagersystemer og det siste innenfor kontroll- og styringssystemer. Andre viktige produktgrupper inkluderer kraner og løfteutstyr, Auto ID-systemer, robotløsninger og emballasjeteknologi.

Empack og Label & Print er to EasyFairs-utstillinger som for første gang arrangeres på CeMAT som "messer i messe" i hall 13. Dette vil styrke CeMATs posisjon innenfor emballasje-, trykk-, etiketterings- og konverteringsteknologi og erstatter det tidligere temaet "Pack".

CeMAT arrangeres i Hannover fra 31. mai til 3. juni 2016.  Deutsche Messe er så langt godt fornøyd med påmeldingene og arrangøren forventer at messen vil samle rundt 1.000 utstillere fra alle verdenshjørner. Flere selskaper stiller ut for første gang, og til neste år vil man også finne flere kjente aktører som ikke har vært med på en stund. Det gjelder blant annet Manitou og Fantuzzi.

På utstillingen presenteres produkter og løsninger fra alle deler av intralogistikkspekteret, inkludert trucker, helautomatiske transportanlegg og lagersystemer og det siste innenfor kontroll- og styringssystemer. Andre viktige produktgrupper inkluderer kraner og løfteutstyr, Auto ID-systemer, robotløsninger og emballasjeteknologi. Foto: Deutsche Messe
På utstillingen presenteres produkter og løsninger fra alle deler av intralogistikkspekteret, inkludert trucker, helautomatiske transportanlegg og lagersystemer og det siste innenfor kontroll- og styringssystemer. Andre viktige produktgrupper inkluderer kraner og løfteutstyr, Auto ID-systemer, robotløsninger og emballasjeteknologi. Foto: Deutsche Messe

Denne saken ble første gang publisert 11/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017