Smiler til fotgjengerne

De fleste av oss søker øyekontakt med bilføreren når de skal gå over gaten. Selvkjørende biler kan kommunisere på den mest naturlige måten – med et smil.

Når den selvkjørende bilens sensorer oppdager fotgjengeren, sendes det et signal til et display i fronten og det aktiveres et smil som bekrefter at bilen kommer til å stoppe.
Når den selvkjørende bilens sensorer oppdager fotgjengeren, sendes det et signal til et display i fronten og det aktiveres et smil som bekrefter at bilen kommer til å stoppe. Foto: Semcon
Sist oppdatert

Allerede i 2020 er det anslått at det vil være 10 millioner biler med selvkjørende egenskaper på veiene.

I en internasjonal undersøkelse oppgir åtte av ti at de søker øyekontakt med bilføreren når de skal gå over gaten. Når den muligheten forsvinner, stilles det nye krav til hvordan bilen kommuniserer for at personer som er i nærheten av den skal kunne føle seg trygge.

 

Må kunne samvirke

– Mye av diskusjonen rundt selvkjørende biler handler om teknologien i bilen. Men minst like viktig er det hvordan disse bilene skal samvirke med menneskene som befinner seg i nærheten av dem. De må kunne kommunisere på en måte som føles kjent og skaper tillit, sier Karin Eklund, ansvarlig for User Experience i Semcon.

Derfor har det svenske selskapet utviklet The Smiling Car. Det er et konsept der selvkjørende biler samhandler med fotgjengere ved hjelp av et smil – et budskap som hvem som helst kan forstå. Når den selvkjørende bilens sensorer oppdager fotgjengeren, sendes det et signal til et display i fronten og det aktiveres et smil som bekrefter at bilen kommer til å stoppe.

 

Vil skape en global standard

I et neste trinn er det mulig å videreutvikle The Smiling Car, for eksempel med systemer for eye-tracking og laserteknologi, såkalt Lidar, for en mer detaljert analyse av omgivelsene. Da vil det også bli mulig å oppfatte mindre hodebevegelser eller å avlese blikk for å skape et enda tryggere samspill mellom menneske og bil. 

– Styrken ved The Smiling Car er at vi lar mennesker kommunisere slik de er vant med i stedet for å ta en unødvendig omvei via teknologien, sier Karin Eklund.

The Smiling Car er et første trinn i et langsiktig arbeid der Semcon sammen med blant annet Viktoria ICT og samarbeidspartnere i bilindustrien vil skape en global standard for hvordan selvkjørende biler kommuniserer med omgivelsene. 

– På samme måte som det i dag finnes klare regler for hvordan biler skal signalisere når de skifter fil, må vi allerede nå begynne å utvikle et felles språk for hvordan selvkjørende biler skal samhandle med oss mennesker, sier Markus Granlund, adm. direktør og konsernsjef i Semcon.

Selvkjørende biler må kunne kommunisere på en måte som føles kjent og skaper tillit.
Selvkjørende biler må kunne kommunisere på en måte som føles kjent og skaper tillit. Foto: Semcon

Denne saken ble første gang publisert 19/09 2016, og sist oppdatert 06/04 2017