Intelligent prosessautomatisering – IPA

Software-roboter gjør bedriftene smartere

Bedrifter materialiserer verdien av maskinlæring, kunstig intelligens og Big Data for å realisere besparelser, fleksibilitet og forretningsmessig innsikt innen kunnskapsprosesser.

Fordelene med IPA  skjer gjennom raskere prosesser med færre feil, ubegrenset skalerbarhet og lavere totale eierskapskostnader, samt muligheten til å ta beslutninger raskere på grunnlag av automatisk frembragte analyser.  Foto: Colourbox
Fordelene med IPA skjer gjennom raskere prosesser med færre feil, ubegrenset skalerbarhet og lavere totale eierskapskostnader, samt muligheten til å ta beslutninger raskere på grunnlag av automatisk frembragte analyser. Foto: Colourbox
Sist oppdatert

Ledere på tvers av bransjer er enige om at nye software-roboter løfter egenskaper som maskinlæring, kunstig intelligens, og effektiv bruk av Big Data vil skape store verdier de neste årene. Dette i følge en studie gjennomført av Cognizants "Future of Work"-senter. Det er intervjuet 537 ledere og beslutningstakere innen teknologi på tvers av industrisektorer og bransjer, inkludert forsikring, helse, farmasi, detaljhandel, hotell- og overnatting og teknologi.

 

Raskere beslutninger

Respondentene er i stor grad enige om at fordelene med intelligent prosessautomatisering (IPA), og "graving" i store datamengder, gir penger og forståelse til bedrifter – det skjer gjennom raskere prosesser med færre feil, ubegrenset skalerbarhet og lavere totale eierskapskostnader, samt muligheten til å ta beslutninger raskere på grunnlag av automatisk frembragte analyser.

Lederne som er intervjuet mener at de i stor grad benytter automatiserte prosesser, men at de ikke har kommet langt i forhold til tilgjengelig teknologi. Studien konkluderer med at det er en lang hale av prosess-systemer som fortsatt kan automatiseres, ettersom maskinlæring og kunstig intelligens åpner for en ny generasjon kunnskapsroboter som kan herme menneskelige handlinger mens de interagerer med flere applikasjoner.

 

Hovedfunn

Respondentene mener at de automatiserer, i gjennomsnitt, 25-40 prosent av arbeidsflyten i dag. Undersøkelsen tyder på at denne automatiseringen hovedsakelig skjer der, men utfører gjentagende prosedyrer og manuelle innsats, noe som åpner for neste generasjons IPA-teknologier for utgiftskutt og økt effektivitet, samt gir bedre business-innsikt når det brukes på mer komplekse arbeidsprosedyrer.

Omtrent halvparten av respondentene mener at automatisering vil gi signifikante forbedringer i forretningsprosessene i løpet av tre til fem år. Rundt 44 prosent har tilsvarende høye forventninger til analyse.

Omtrent en femdel rapporterer at de har oppnådd utgiftskutt på over 15 prosent fra IPA i løpet av det siste året.

 

For alle bransjer

– Fremtidens prosessarbeid innebærer å koble kompetente mennesker med stadig mer kraftfull teknologi som autonomic computing – inkludert kunstig intelligens, maskinlæring og dyp læring – som kan kutte kostnader, øke innsikt og øke hastigheten i forretningen. Dette skiftet gjør seg gjeldende i omtrent alle bransjer, sier Gajen Kandiah, Executive Vice President, Business Process Services, Cognizant.

– Vår virksomhet innen IPA dreier seg om digital transformasjon på prosessnivå for å hjelpe bedrifter med å dra fordeler av automatisering. Våre nye funn viser at trenden bare vil øke i årene som kommer ettersom bedrifter søker smidighet, bedre kundeforståelse og kostnadskutt, legger han til.

– Bedrifter får en annen tilnærming til sin organisasjon og sine forretningsprosesser ved å bruke automatisering som sin hovedmodell for å digitalisere og analysere, sier Charles Sutherland, Executive Vice President of Research i HfS Research som inngående har studert utviklingen innen teknologi og prosessautomatisering. – Ved å implementere software-roboter, kan tjenestetilbydere sørge for at arbeid blir utført døgnet rundt, eliminere menneskelige feil og sikre skalerbarhet, mens de sparer penger og øker omsetningen. Prosessautomatisering gjør også at tjenestetilbydere og klienter kan dele fordelene inkludert bedre "Compliance", redusert risiko og bedre trivsel for ansatte, fortsetter Sutherland.

Denne saken ble første gang publisert 18/05 2015, og sist oppdatert 06/04 2017