Ruukki Norge:

Sparer millioner med nytt TA-system

– Investeringen i nytt transportadministrativt system har spart oss for over én million kroner og redusert bemanningen med over to årsverk, sier logistikkdirektør Finn Kamås i Ruukki Norge. Systemet har effektivisert ordrebehandlingen og forbedret transportavviklingen.

Sist oppdatert

Den finske stålprodusenten Ruukki er nå kjøpt opp av Svensk Stål (SSAB), men ifølge Kamås får det ingen konsekvenser for den norske virksomheten.

– Vi blir nå et datterselskap til en av Sveriges største stålgrossister: Tibnor AB. Det gjør oss til en av Nordens største stålgrossister. Med stålproduksjon i både Sverige og Finland, og med SSAB som eiere, er dette et godt utgangspunkt for ytterligere vekst i det nordiske stålmarkedet, mener Finn Kamås. – Ruukkinavnet i Norge slik vi kjenner det i dag, vil etter hvert bli erstattet med Tibnor, legger han til.

 

Allerede lang erfaring med LogNett

Ruukki Norge AS startet å benytte LogNett fra Transportnett for fire år siden. TMS-løsningen var tilbakebetalt i løpet av to år, og har ifølge Kamås så langt fungert meget tilfredsstillende.

– Den har effektivisert virksomheten og redusert behovet for manuell ordrehåndtering. Besparelsene er størst på kostnadssiden der vi har forenklet transportplanleggingen. Vi får bedre oversikt tidligere og tid til å kjøpe fulloadspartier direkte i spotmarkedet. Tidligere var dette langt vanskeligere på grunn av begrenset oversikt. I hovedsak innhenter vi først tilbud fra våre transportører i nærområdet, men på partier og fulloads bruker vi også andre aktører. Laveste transportpris er avgjørende, men også materiell og tidsforbruk påvirker utfallet.

 

Vil ta i bruk app-er

App-teknologien er blitt mer tilgjengelig og anvendelig. På spørsmål om det er aktuelt for Ruukki Norge AS å ta i bruk denne teknologien, svarer Kamås:

– Vi skal nå teste ut løsningen sammen med Transportnett. En del mindre transportører kjører kun noen få ruter for oss. For dem blir investeringen med fullverdig skannerløsning for kostbar. For dem er nedlasting av gratis app den beste og rimeligste løsningen, sier Kamås, som legger til at de nå i første omgang vil vi ta i bruk app-en på utvalgte biler og ruter. På sikt kan det bli aktuelt å erstatte alle skannere med app-er.

 

Knutepunkt

Årlig har Ruukki Norge AS over 300.000 transportoppdrag fordelt på syv terminaler i Trondheim, Ørsta, Bergen, Bryne, Kristiansand, Oslo og Berger. Her sammenstilles godset før det sendes til kunder.

– LogNett gir oss god oversikt over varer som sendes fra våre lagre til kunde. Antall delleveranser har gått ned, men det er vanskelig å tallfeste hvor mye besparelsene utgjør i kroner og øre, sier Kamås.

Ved å sammenstille transportene sparer selskapet mye tid og ressurser på ruter med lav frekvens.

– Vi ønsker ikke å sette opp ekstra rutebiler. Målet er å få mest mulig gods med på våre faste rutebiler for å utnytte kapasiteten maksimalt. En slik ordning vil også spare miljøet og redusere forurensningsgraden fra våre biler.

 

Tilbakeskritt

Før Ruukki Norge gikk til anskaffelse av LogNett hadde selskapet problemer med å effektivisere transportflyten.

– På hver avdeling i Norge hadde ekspedisjonsmedarbeidere ansvaret med å taste inn manuelle ordre og booke transportører, sier Kamås. Han mener LogNett har automatisert disse funksjonene. – Nå fanges ordrene opp i nåtid og oppdragene fordeles på lokale ruter med maksimal fyllingsgrad. Vi vet når godset forlater lageret og er fremme hos kunde.

 

Bekrefter transportoppdrag

Sjåførene bruker PDA-er for å bekrefte transportoppdrag. Godset blir skannet når det lastes på bil og når det leveres kunde. Sjåføren kan også få kunden til å signere for mottatt vareforsendelse i displayet på håndterminalen.

– Dette brukes som en ekstra sikkerhet for at godset er riktig lastet på bil og et bevis på at kunden har mottatt varene, sier Kamås. Han legger til at Ruukki Norge benytter godslisten fra Transportnett som underlag for transportørens fakturering.

– Vi har etablert oppdragsnummer som de faktureres etter. Det forenkler våre kontrollrutiner, samtidig som transportørene bruker godslisten som sitt fakturagrunnlag. Enn så lenge har vi ikke tatt i bruk elektronisk fakturering.

 

Bedre planlegging

På spørsmål om hvilken effekt LogNett har hatt for selskapet, svarer Kamås at de har klart å planlegge transportene bedre, oppnå gode avtaler, styrke kontrollrutinene og forbedret kundeservicen. Han mener at TMS-systemet også har løftet selskapets interne og eksterne arbeidsrutiner.

– Vi har redusert papirbruken og synliggjort arbeidsoperasjonene på en langt bedre måte.

 

web-sporing

I tillegg til å være en grossist er Ruukki Norge samtidig en lageroperatør for mange av deres kunder.

– De ønsker ikke å bygge opp egne bufferlagre, og har derfor overlatt ansvaret til oss, sier Kamås, som legger til at flere av kundene kan gå direkte inn i LogNett for å se hvor godset befinner seg geografisk.

– Vi har egen websporingsløsning som muliggjør dette. Vi fordeler godset på oppsatte ruter og bygger komplette biler der det er mulig.

 

Over på SAP

Ruukki Norge har i mange år benyttet det gamle ERP-systemet BAS400 fra IBM med grensesnitt til Transportnett.

– Vi er nå den eneste avdelingen i SSAB som benytter systemet, og i løpet av inneværende vil vi gå over til SAP som er konsernets forretningssystem. Samarbeidet med Transportnett har fungert meget bra og vi har fått en løsning som fungerer tilfredsstillende. Skal vi komme et steg videre krever det et nytt utviklingsløp med Transportnett, sier Kamås.

Han registrerer at flere nye aktører tar i bruk tilsvarende løsning som Ruukki Norge utviklet sammen med Transportnett for fire år siden.

– Vi får håpe at flere nye brukere videreutvikler løsningen slik at også vi kan dra nytte av den. Så blir det spennende å se hvordan SAP vil integrere seg opp mot Transportnett, sier Kamås.

Årlig har Ruukki Norge over 300.000 transportoppdrag fordelt på syv terminaler i Trondheim, Ørsta, Bergen, Bryne, Kristiansand, Oslo og Berger. Her sammenstilles godset før det sendes til kunder. Her er Jim Bergsten i ferd med å klargjøre stålplater for transport.
Årlig har Ruukki Norge over 300.000 transportoppdrag fordelt på syv terminaler i Trondheim, Ørsta, Bergen, Bryne, Kristiansand, Oslo og Berger. Her sammenstilles godset før det sendes til kunder. Her er Jim Bergsten i ferd med å klargjøre stålplater for transport.

Denne saken ble første gang publisert 17/04 2015, og sist oppdatert 06/04 2017