Spennende "nåtidsarkeologi" i Sydhavna

En ny kunstinstallasjon av containere ved nedkjøringen til Sydhavna i Oslo markerer sjøtransportens betydning, men også samspillet med veitransporten.

– Det har vært en spennende prosess å utvikle kunstverket i godt samarbeid med Oslo Havn og Statens vegvesen, sa Michael Johansson til byråd Guri Melby. Foto: Henning Ivarson
– Det har vært en spennende prosess å utvikle kunstverket i godt samarbeid med Oslo Havn og Statens vegvesen, sa Michael Johansson til byråd Guri Melby. Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert
Johansson er kjent for sin bruk av hverdagslige gjenstander. Kunstverket er utformet som en «sandwich» med containere på topp og i bunnen. Mellom disse er det plassert gjenstander som er typiske havne- og veisammenheng. 
– Den reneste nåtidsarkeologi, kommenterte kunstnerisk konsulent, Robert Johansson. Foto: Henning Ivarson
Johansson er kjent for sin bruk av hverdagslige gjenstander. Kunstverket er utformet som en «sandwich» med containere på topp og i bunnen. Mellom disse er det plassert gjenstander som er typiske havne- og veisammenheng. – Den reneste nåtidsarkeologi, kommenterte kunstnerisk konsulent, Robert Johansson. Foto: Henning Ivarson
Byråd Guri Melby, prosjektleder Grete Tvedt i Statens vegvesen og havnedirektør Anne Sigrid Hamran er alle enige om at installasjonen synliggjør havnens betydning. Foto: Henning Ivarson
Byråd Guri Melby, prosjektleder Grete Tvedt i Statens vegvesen og havnedirektør Anne Sigrid Hamran er alle enige om at installasjonen synliggjør havnens betydning. Foto: Henning Ivarson

Det er den svenske kunstneren Michael Johansson som står bak installasjonen som er plassert midt i den nye rundkjøringen på lokket over Mosseveien ved Sydhavna.

Johansson er kjent for sin bruk av hverdagslige gjenstander. Kunstverket er utformet som en «sandwich» med containere på topp og i bunnen. Mellom disse er det plassert gjenstander som er typiske havne- og veisammenheng.  De ulike elementene – som for eksempel en liten plastjolle, bøye, blåse, trafikkskilt og bildekk – er blitt valgt ut av Oslo Havn og Statens vegvesen, som også har bekostet kunstverket.

 

Skal ta dobbelt så mye gods som i dag

Under en offisiell markering av det nye kunstverket den 7. september sa Guri Melby, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, at det nye kunstverket vil minne befolkningen om at svært mye av de trenger kommer sjøveien til Oslo. 

– Byens befolkning vokser og det er bra for miljøet at den nye godshavna i Sydhavna vil ta imot flere av varene som de har behov for, sa Melby.

Frem til 2030 forventes befolkningen i Oslo-området å øke med 30 prosent og den nye godshavna i Sydhavna bygges ut for å ta imot dobbelt så mye gods som i dag.

–   En forutsetning for Fjordbyprosjektet i Oslo er at det meste av godsvirksomheten til Oslo Havn konsentreres til Sydhavna som frigjør sentrumsnære havneområder, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Og utbyggingen skjer også med estetikk i planene.

–   Vi i Oslo Havn har en viktig oppgave i å få flere varer den miljøvennlige sjøveien til Oslo. Vi er en bynær havn og legger vekt på estetikk, som for eksempel fargesetting av kraner og belysning av bygg når vi bygger havna slik at den blir helhetlig og harmonisk. Å plassere et kunstverk ved inngangen til godshavna i Oslo er en del av dette, forteller havnedirektøren.

 

Stor trafikk

På Mosseveien kjører det i dag ca. 30.000 biler i døgnet hvorav ca. 8.000 kommer fra havna. I 2025 er denne trafikken beregnet å ha økt til 14.000, hvor 50 prosent vil være tungtransport.

Statens vegvesen har ansvaret for den nye adkomsten til Sydhavna. Arbeidet har pågått i over to år og når det blir ferdigstilt i november vil godstrafikken til og fra havna få direkte adkomst både sørover og nordover på Mosseveien.

Installasjonen vil bli godt synlig av de tusener som trafikkererer Mosseveien som går under lokket som rundkjøringen er bygget på. Foto: Henning Ivarson
Installasjonen vil bli godt synlig av de tusener som trafikkererer Mosseveien som går under lokket som rundkjøringen er bygget på. Foto: Henning Ivarson

Denne saken ble første gang publisert 07/09 2015, og sist oppdatert 07/04 2017