Aukra Maritime

Stålkontroll gir millionbesparelser

KPI styringsdata gir Aukra Maritime AS beslutningsstøtte i sanntid. – Sentrale personer får umiddelbar varsling på mobil om uforutsette hendelser slik at de kan aksjonere omgående. Det vil gi oss stålkontroll med alt fra innkommende ordre til prosjektforsinkelser. sier daglig leder Per Arne Rindarøy.

– Godt forankrede ledelsessystemer gir oss konkurransefortrinn i forhold til andre aktører i markedet, sier Per Arne Rindarøy.
– Godt forankrede ledelsessystemer gir oss konkurransefortrinn i forhold til andre aktører i markedet, sier Per Arne Rindarøy. Foto: Aukra Maritime
Sist oppdatert
Med en smarttelefon eller et nettbrett kan ledelsen i Aukra Maritime AS holde seg oppdatert om nøkkeltall når de er på reise.
Med en smarttelefon eller et nettbrett kan ledelsen i Aukra Maritime AS holde seg oppdatert om nøkkeltall når de er på reise. Foto: Triangel

I en tid hvor det knives om markedsandeler, er Aukra Maritime avhengig av gode ledelsessystemer for å oppnå konkurransefordeler. Disse fant selskapet i minERP fra Triangel, som baserer seg på standard Microsoft Office 365-verktøy. Systemet har lav brukerterskel og gir ledelsen grafisk oversikt og varsling av styringsdata.

Selskapet har opp mot hundre kunder i sin portefølje, og Rindarøy mener kontroll med prosjektstyring er avgjørende for å unngå store forsinkelser og kan bidra til besparelser i millionklassen.

– Potensialet for å kutte kostnader er store og var en av årsakene til at vi gikk til anskaffelse av minERP. Systemet gjør at vi unngår reklamasjoner. Men, understreker han, det krever et proaktivt og løsningsorientert initiativ blant ledelsen for å unngå at problemer hoper seg opp i ettertid.

 

Innovative produkter

Aukra Maritime er en leverandør av produkter til maritim sektor og offshorebransjen. Selskapet leverer mange typer kraner fra 1 til 1.000 tonnmeter for bruk om bord i alle fartøytyper. – Vi arbeider nå mot fiskeri- og oppdrettsanlegg som har opplevd en eksplosiv vekst de siste årene, sier Rindarøy. – Godt forankrede ledelsessystemer, som minERP, vil gi oss konkurransefortrinn i forhold til andre aktører i markedet. Riktige produkter til konkurransedyktige priser gjør oss attraktive i markedet, påpeker han.

 

Stålkontroll med forretningsdriften

Rindarøy forteller at de har benyttet forretningssystemene til Triangel i over 18 år og som hele tiden har fungert knirkefritt. I fjor ble Aukra Maritime introdusert overfor det nye ledelsessystemet minERP.

– Vi fattet umiddelbar interesse og har frem til idriftsettelse vært med på å utvikle og påvirke utfallet. Med en smarttelefon og en app kan vi holde oss oppdatert om nøkkeltall i bedriften når vi er på reise. Det gir oss stålkontroll på innkommende ordre, økonomiske forhold og eventuelle prosjektforsinkelser. Fordi vi er mye på farta er vi avhengig av oppdaterte statusrapporter, sier Rindarøy. – Systemet vil på sikt medføre prosjektbesparelser. Vi er hele tiden "hands-on" og kan ta fatt på problemene i forkant, før kostnadene løper løpsk, understreker han.

 

God kontroll og styring

minERP har et oversiktlig styringspanel som omfatter virksomhetens egne prosesser. – Det gir ledelsen nødvendig kontroll slik at de kan aksjonere raskt i tilfelle uforutsette hendelser, fra forsinkelser til bedre prosjektstyring, sier salgsdirektør Geir Brigt Hoff hos Triangel. – Gjennom rollestyrt tilgang, får de oversikt over all styringsdata. Ved overskridelse av kritiske punkt, får ledere og ansvarlige automatisk melding.

 

Beslutningsstøtte i sanntid

Med KPI styringsdata får Aukra Maritime beslutningsstøtte i sanntid.

– Vi får varsling på mobil om virksomhetskritiske områder slik at vi kan fatte riktige beslutninger. Her kan ledelsen enten sjekke ut positive nyheter i form av kontrakter eller prosjekter med økt timeforbruk og aksjonere før problemene oppstår. Vi får nå tilgang på de parametere som er viktigst for vår bedrift, sier Rindarøy.

Viktige KPIer for Aukra Maritime er tilslagsprosent, tilbudsmasse, nye ordrer, ordrereserve, avvik for- og etterkalkyle pr. prosjekt nedbrutt i fagdisiplin og teknisk gruppe.

– Oppstår det endring i disse styringsdataene får vi omgående melding på smarttelefonen slik at vi kan handle raskt, sier Rindarøy. – Vi vil nå ta i bruk en egen modul for prosjektoppfølging. Det vil gi oss dem riktige kalkyler på pågående prosjekter. Løsningen er en integrasjon mot Visma.

 

Proaktiv holdning

Ved nye prosjekter har Aukra Maritime full oversikt over fremdriftsplanene. Ved kritiske hendelser sendes det melding til ansvarlige ledere i virksomheten. Det er også varsling i forbindelse med bestillinger som har lang leveringstid.

– Forsinkelser kan få konsekvenser for prosjektet. Derfor må vi unngå negative hendelser. I produksjonen har vi oversikt over antall timer som går med til montasjearbeid og kan dermed styre timeforbruket pr. prosjekt. Vi får også varsling dersom overforbruket øker, sier Rindarøy.

 

Deler dokumenter med leverandører

Han forteller at alle prosjekt har egne prosjektrom, der de kan dele dokumenter og informasjon med leverandører.

– Fordelen er at vi får tilgang på siste versjon av møtereferat, maler, tegninger, servicerapporter og sertifiseringsplaner. Det gir oss viktig informasjon om prosjektfremdriften i minERP, avslutter Per Arne Rindarøy.

Aukra Maritime leverer mange typer kraner fra 1 til 1.000 tonnmeter. Alle er designet og bygget etter meget høye kvalitetskrav for bruk i offshore- og fiskeriindustri.
Aukra Maritime leverer mange typer kraner fra 1 til 1.000 tonnmeter. Alle er designet og bygget etter meget høye kvalitetskrav for bruk i offshore- og fiskeriindustri. Foto: Aukra Maritime

Denne saken ble første gang publisert 02/11 2016, og sist oppdatert 06/04 2017