Brødr. Hansen

Stålkontroll med nytt flåtestyringssystem

Et nytt flåtestyringssystem med innebygd GPS-funksjonalitet gjør at Brdr. Hansen AS på Rjukan nå kan følge lastbærere i sanntid. – Med en interaktiv kartløsning har vi full oversikt over hvor godset til enhver tid befinner seg, sier daglig leder Bjørn Næss Hansen og kvalitetsansvarlig Torstein Solhjem Knutsen.

– Flåtestyringssystemet gir oss et stort konkurransefortrinn når vi skal bevege oss inn på nye markedssegmenter, sier daglig leder Bjørn Næss Hansen (t.h.) og kvalitetsansvarlig Torstein Solhjem Knutsen hos Brdr. Hansen.
– Flåtestyringssystemet gir oss et stort konkurransefortrinn når vi skal bevege oss inn på nye markedssegmenter, sier daglig leder Bjørn Næss Hansen (t.h.) og kvalitetsansvarlig Torstein Solhjem Knutsen hos Brdr. Hansen. Foto: Trond Schieldrop
Sist oppdatert

APX tracker

APX Tracker er utviklet av APX System AS og er en flerlags kartløsning som viser objekter (GPS) på kart med variable egenskaper.

 

Kartløsningen:

  • Har mange innloggingsnivåer - hvem skal se hva?
  • Gjør det mulig å følge objektet via GPS på vei
  • Legger egenskaper til objektet og viser hvor mange liter som er igjen som rest på tank
  • Har multi-geofencing for overvåking av objekter
  • Tilegner ordre eller kjøreoppdrag
  • Har tyverisikring
  • Benytter rundt 40 kartverk

APX Tracker kan skreddersys til egnet behov og kan også kobles mot apper og integrator

Flåtestyringssystemet kan bli en døråpner for Brdr. Hansen inn mot nye markeder i Norden og deler av Europa.

– Konkurransefordelene med APX tracker, som systemet heter, er at det til enhver tid gir oss dokumentert kvalitet. Transport av farlig gods og medisiner, er forbundet med strenge kvalitetskrav. Systemet gir oss stålkontroll med hvor containerne befinner seg. Vi får også tilgang på historiske data slik at vi kan planlegge fremtidshendelser på en optimal måte, sier Hansen og Solhjem Knutsen. De legger til at selskapet nå er i ferd med å sluttføre monteringen av GPS-tagger på alle sine 400 lastbærere.

 

Transport av farlig gods

Brdr. Hansen har de siste årene opplevd en sterk vekst og omsetningen i 2015 endte på 60 millioner kroner. Selskapet har 13 medarbeidere hvorav tre er i administrasjon, en på verksted og resten sjåfører. Verkstedet har vedlikeholdsansvaret for bilparken. 90 prosent av omsetningen til Brdr. Hansen er relatert til én kunde.

– Det gjør oss sårbare. Derfor er vi nå på jakt etter nye kundesegmenter innenfor tank- og bulkmarkedet, sier Hansen. Etableringen av en ny avdeling i Göteborg er en del av tiltakene for å møte markedsutfordringene.

Siden 1991 har Brdr. Hansen spesialisert seg på transport av farlig gods – hydrogenperoksid – for selskapets største kunde.

– I 2008-2009 ble det utviklet et medisinsk stoff som skulle få bukt med lakselus i oppdrettsnæringen. Vi fikk en sentral rolle i utviklingen av et logistikkverktøy med eksakt informasjon om transportfremføring til forskjellige anløpshavner, i tillegg til lasting og lossing av stoffet på båter. Med det nye flåtestyringssystemet APX tracker har vi full kontroll over lagersituasjonen, sier Hansen. Han opplyser videre at stoffet fraktes til norske oppdrettsanlegg fra Rogaland i sør til Nord-Trøndelag i nord fra tre fabrikker i Rjukan, Göteborg og Alby i Sverige.

 

Optimale logistikkløsninger

Vårparten 2014 laget Brdr. Hansen en idéskisse til et fremtidig flåtestyringssystem. Det ble utarbeidet en kravspesifikasjon og innhentet tilbud fra fem norske og utenlandske leverandører.

– I anbudsfasen fravek vi ikke på våre krav. Det var ikke aktuelt å kjøpe et standard flåtestyringssystem, som ville krevd store ressurstilpasninger. Til slutt sto vi tilbake med APX Systems som oppfylte våre krav til blant annet softwareløsning og batteriytelse. Kontrakten ble undertegnet våren 2015. Leverandøren kom inn i prosjektet med blanke ark og har til nå vært en viktig premissgiver i systemutviklingen. Vi har en rekke rullerende og flytende leveringspunkter. For å oppnå bevegelsesinformasjon ble det plassert tag-er på containerne, sier Hansen og Solhjelm Knutsen.

Systemet skulle være uavhengig av lokale kommunikasjonspunkter, og fungere over landegrensene i en kombinasjon av SIM-kortleser og GPS.

 

Helhetlig og intelligent løsning

– I utvelgelsesfasen fikk vi stor tillit til APX Systems. De hadde gode kundereferanser, forstod våre behov og var løsningsorienterte. En klar fordel var at de hadde sitt hovedkontor i Norge, noe som forenklet kommunikasjonen. Tidlig i prosjektet ga de uttrykk for at dette var et oppdrag de ønsket å være med på, sier Hansen. – Vi har fått et helhetlig og intelligent flåtestyringssystem. Alle ordre som registreres er tilknyttet systemet. Med ordrestyring kan vi registrere bil, sjåfør, innhold i og uttak av container, i tillegg til lagerhistorikk. Det gir oss optimal lager- og lokasjonsoversikt.

 

 

Brødrene Hansen

Brødrene Hansen AS er et transportselskap lokalisert på Rjukan i Tinn Kommune. Hovedgeskjeften er transport av farlig gods i tank eller containere.

Virksomheten startet opp i 1973 da brødrenes far, Oddgeir Hansen, kjøpte sin første bil. Han startet å kjøre for lokale aktører og Norsk Hydro og fikk i 1973 sin første kontrakt på trekking av tank for Norsk Hydro (senere Hydrogas/Yara). Selskapets ble etablert som et AS i 1993.

Brdr. Hansen disponerer per i dag fem tankenheter og seks biler, i tillegg til tre enheter for containertransport herav en sidelaster for alle typer containere.

På tankdelen tilbys en helhetlig løsning hvor de sørger for kundekontakt og systematisk overvåkning av lagernivå og produksjon.

Eka Chemicals har siden 1991 vært selskapets hovedkunde, og for dem transporterer Brdr. Hansen all produksjon fra Rjukan. Selskapet transporterer mer enn 35.000 tonn årlig til forbrukere i Norge og Sverige.

Tøff konkurranse

Transportmarkedet preges av tøff konkurranse. For å overleve må transportører spesialisere sine virksomheter.

– Fremføring av farlig gods krever at vi følger strenge krav fra myndigheter til punkt og prikke samtidig som vi leverer høy transportkvalitet, sier Hansen. Han mener dette blir et viktig konkurransefortrinn for transportbransjen.

– Vi jobber kontinuerlig med å etterleve pålagte krav. I enkelte tilfeller må vi forholde oss til strengere retningslinjer enn det lovverket forlanger.

 

Ingen ferdig snekret løsning

Hansen mener det er avgjørende at norske ledere engasjerer seg aktivt i utvelgelsen av flåtestyringssystemer.

– Vi hadde klare formeninger om hva systemet skulle brukes til. I utvelgelsesfasen var det få tilbydere som klarte å dekke våre behov til et helhetlig flåtestyringssystem. Våre containere, som fraktes på bil eller båt, har ikke tilgang på landstrøm. Vi var avhengig av et flåtestyringssystem med en batterikapasitet på syv til ti år. For å unngå å belaste batteriene for mye, sender vi nå ut signaler en gang i døgnet.

 

Lagerkontroll

Lagerkontroll i APX tracker skjer på ulike nivåer. Produsent, grossist og bruker har hver sin tilgang til systemet.

– Vi puncher inn informasjon om sjåfør, bil, ordrenummer, lastested og lottnummer. Produsenten har en overordnet funksjon i systemet, men kan ikke foreta endringer, men kun søke på hendelser. Grossisten, som er produsentens kunde, har full ordreinformasjon. Via systemet kan vi lokalisere containerne til riktig forbruker, forklarer Solhjem Knutsen.

 

Stålkontroll på alle hendelser

– Vi har en del skarpe funksjoner som gjør at vi ikke kan laste en container før den er tømt eller nullet ut. Hvis ikke, oppstår det en automatisk stoppfunksjon til problemet er løst, sier Hansen og Solhjem Knutsen. De kan fortelle at systemet bidrar til at det ikke oppstår avvik inn og ut av containeren. – APX tracker gir oss full kontroll på alle hendelser. Om relativt kort tid kommer vi til å ta i bruk en ny funksjon hvor forskjellige brukergrupper får tilgang på just-in-time registreringer. Her kan vi gi administrasjon, produsent, grossister og brukere eksakt lokasjonsbeskrivelse.

 

Sertifikater med utløpskontroll

Sjåfører tildeles mange sertifikater. – Med APX tracker kan vi foreta utløpskontroller på hvert enkelt sertifikat. Vi får e-postvarsel, slik at vi kan fornye sertifikatene før utløpsdato, sier Hansen. Han legger til at regjeringen nå ønsker at Tollvesenet skal utføre utvidede kontroller av tunge kjøretøy på grensen.

– I dag er det Statens Vegvesen og Kystverket som foretar disse kontrollene. Videre utvidelse av løsningen vil være med på å styrke samarbeidet med Tollvesenet i forbindelse transport av farlig gods, kjøre- og hviletidsbestemmelser.

 

Flere bruksområder

– Med flåtestyringssystemet kan det også installeres multi-geofencing på mottaksplasser og terminaler. Når containeren passerer geofencing området, mottar kunden et GPS-varsel, som legges automatisk inn i datasystemet, sier Hansen, og legger til at de nå tester ut en Android-/Apple-løsning, med APX tracker, som vil forenkle lokaliseringen av containerne.

 

Store besparelser

Brdr. Hansen er fortsatt i en innkjøringsfase med APX tracker, men registrerer allerede nå store gevinster.

– Dette er et åpent system som kan integreres mot et hvilket som helst ERP-system. Uten flåtestyringssystemet måtte vi ansatt en ekstra medarbeider som hadde fått registreringsansvaret for alle containere. Det er tilrettelagt for fremtidig vekst og vil trolig være tilbakebetalt innen tre år. Oss bekjent er vi det eneste transportselskapet som har tatt i bruk flåtestyringssystemet. Det er et stort konkurransefortrinn når vi skal bevege oss inn på nye markedssegmenter. Så langt er vi meget godt fornøyd med måten APX Systems har løst våre utfordringer, avslutter Hansen og Solhjem Knutsen.

Fra kontrollrommet til Brdr. Hansen. Foran i blå cap, driftssjef Jon Andres Traen i Brdr. Hansen Betong, i midten transportleder Tommy Forberg og bakerst i bildet sjåfør Magnar Bjårlid.
Fra kontrollrommet til Brdr. Hansen. Foran i blå cap, driftssjef Jon Andres Traen i Brdr. Hansen Betong, i midten transportleder Tommy Forberg og bakerst i bildet sjåfør Magnar Bjårlid. Foto: Trond Schieldrop

Denne saken ble første gang publisert 21/06 2016, og sist oppdatert 06/04 2017