Sterkere oppsving

Aktiviteten i norsk industri fortsatte å øke i februar. Det gjorde imidlertid ikke sysselsettingen.

Bortsett fra novembermålingen, var februar den niende måned på rad med økende industriaktivitet.
Bortsett fra novembermålingen, var februar den niende måned på rad med økende industriaktivitet. Foto: Colourbox
Sist oppdatert

Purchasing Managers Index

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

Norsk PMI, sesongjusterte tall.
Norsk PMI, sesongjusterte tall.

Innkjøpsindeksen Norsk PMI steg fra 51,7 i januar til 52,6 i februar.

Det tyder på at aktiviteten i industrien tok seg videre opp, og i et noe raskere tempo enn måneden før, opplyser NIMA og Danske Bank.  

Det var i første rekke en økning ordre- og produksjonsindeksene som trakk opp, mens sysselsettingsindeksen trakk ned.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst, og bortsett fra novembermålingen, var februar den niende måneden på rad med økende industriaktivitet.

 

Produksjonsindeksen

steg fra 52,5 i januar til 53,9 i februar. Det indikerer fortsatt vekst i produksjonen i januar, og noe høyere enn måneden før. Det er den høyeste indeksverdien siden september i fjor En nærmere kikk på detaljene viser at bedringen i hovedsak skyldes flere bedrifter som melder om økt produksjon.

 

Ordreindeksen

steg fra 51,3 i januar til 53,3 i februar. Bedringen var jevnt fordelt på eksportmarkedet og hjemmemarkedet. Ordreindeksen har vært svært volatil det siste året, men det kan nå se ut som den fallende tendensen vi så fram til november nå er brutt.

 

Sysselsettingsindeksen

falt fra 51,4 i januar til 49,8 i februar. Dermed ble den første oppgangen i sysselsettingen på over to år vi så i januar relativt kortvarig. Tallene viser imidlertid et svært begrenset fall i sysselsettingen i februar. 

 

Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til februar 2017.
Utviklingen av norsk PMI fra januar 2014 til februar 2017.

Denne saken ble første gang publisert 02/03 2017, og sist oppdatert 06/04 2017