Sopra Steria:

Sterkere på digital transformasjon

Steria skifter navn til Sopra Steria. Det nye navnet kommer som følge av fusjonen med konsulentselskapet Sopra.

– Vi har store ambisjoner om å bli ledende i Skandinavia, forteller Kjell Rusti, administrerende direktør for Sopra Steria i Skandinavia. Foto: Hanne Kristine Fjellheim/Sopra Steria
– Vi har store ambisjoner om å bli ledende i Skandinavia, forteller Kjell Rusti, administrerende direktør for Sopra Steria i Skandinavia. Foto: Hanne Kristine Fjellheim/Sopra Steria
Publisert Oppdatert

I høst ble det klart at de to store europeiske konsulentselskapene Steria og Sopra skulle slås sammen fra 2015. Nå er også navnet på det nye selskapet klart: Sopra Steria.

– Sammen tar vi nå plass blant Europas ti store konsulentselskaper. Vi har fått bredere tjenesteportefølje, et utvidet geografisk nedslagsfelt og sterkere finansielle muskler, sier Kjell Rusti, adm. direktør for Sopra Steria i Skandinavia.

Han understreker at organisasjonen i Skandinavia ikke blir direkte berørt av sammenslåingen ettersom Sopra ikke har vært representert i Norge, Sverige eller Danmark.

 

Sterkere på digital transformasjon

Sopra Steria har 36.000 ansatte og en proformaomsetning på 28 milliarder norske kroner. I Skandinavia sørger 1.300 medarbeidere for en årlig omsetning på 1,8 milliarder kroner.

Francois Enaud, tidligere konsernsjef i Steria, blir administrerende direktør i det sammenslåtte konsernet. Kjell Rusti mener sammenslåingen er positiv for selskapets skandinaviske kunder

– Samlet øker vi vår kompetanse både i privat og offentlig sektor. Vi kan trekke enda mer på den internasjonale ekspertisen innad i organisasjonen, og dermed blir vi en enda mer relevant partner i digitale transformasjonsprosjekter, sier Rusti.

 

Felles skandinavisk satsing

Det nye selskapet har et godt fundament i det skandinaviske markedet, der den norske organisasjonen er den definitivt største. 2014 var et rekordår for Steria:

– Vi har igjen hatt en kraftig organisk vekst, vi har vunnet flere viktige kontrakter og i august rundet vi 1.000 ansatte i Norge. Samtidig har vi jobbet fokusert med organisasjonen i Skandinavia. Vi arbeider som en felles enhet, med én ledelse og ett tjenestetilbud som går over landegrensene. Det gir oss muligheten til å kapre nye markedsandeler i Sverige, Danmark og Norge i tiden fremover. Vi går mot spennende tider, fastslår Kjell Rusti.