Norsk PMI

Sterkeste oppsving i industrien på fem år

I følge landets innkjøpssjefer er det god grunn til å tro på lysere dager for norsk industri.

Produksjonsindeksen steg fra 54,4 i februar til 56,9 i mars. Det er den høyeste indeksverdien siden august 2013. Foto: Colourbox
Produksjonsindeksen steg fra 54,4 i februar til 56,9 i mars. Det er den høyeste indeksverdien siden august 2013. Foto: Colourbox
Sist oppdatert

Innkjøpssjefindeksen Norsk PMI steg fra 53,0 i februar til 54,7 i mars. Det er den høyeste indeksverdien på fem år, og tyder på at aktiviteten i industrien tok seg ytterligere opp forrige måned, og i et raskere tempo enn måneden før, melder NIMA og Danske Bank.

Det var en bredt basert bedring, med fremgang i alle delindekser bortsett fra Leverandørenes leveringstid. Bortsett fra november 2016 er dette tiende måned på rad med økende industriaktivitet.

Produksjonsindeksen

Purchasing Managers Index

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang

steg fra 54,4 i februar til 56,9 i mars. Det indikerer sterkere vekst i produksjonen i mars, og noe høyere enn måneden før. Det er den høyeste indeksverdien siden august 2013. En nærmere kikk på detaljene viser at bedringen i hovedsak skyldes flere bedrifter som melder om økt produksjon.

Ordreindeksen

steg til fra 54,0 i februar 57,0 i mars. Bedringen var jevnt fordelt på eksportmarkedet og hjemmemarkedet, og indeksverdien for hjemmemarkedet var på sitt høyeste nivå siden mars 2012. Ordreindeksen har vært svært volatil det siste året, men den fallende tendensen vi så framtil november i fjor er nå brutt.

Sysselsettingsindeksen

steg fra 50,0 i februar til 52,2 i mars. Dette var fjerde måned på rad med indeksverdi over 50 som indikerer høyere sysselsetting i industrien. Det er også den høyeste indeksverdien vi har sett siden august 2014. Dette stemmer bra med andre indikatorer, for eksempel sysselsettingsdelen i Regionalt nettverk.

Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde: NIMA / Danske Bank
Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde: NIMA / Danske Bank

Internasjonalt nivå

Med dette som bakgrunn melder NIMA at veksten i Norsk PMI nå på nivå med de øvrige land i det vestlige Europa. Unntaket er Sverige som fikk en PMI på hele 65,2 i mars, en oppgang på 4,3 indeksenheter sammenlignet med måneden før.

Utviklingen av norsk PMI fra janaur 2014 til mars 2017. Kilde: NIMA/Danske Bank
Utviklingen av norsk PMI fra janaur 2014 til mars 2017. Kilde: NIMA/Danske Bank

Denne saken ble første gang publisert 03/04 2017, og sist oppdatert 05/04 2017