Sikkerhet på lageret

Sterkt behov for lovfestet reolkontroll

Sikkerhetssjef Sten Egil Johnsen i Lager & Industrisystemer AS ser ofte så alvorlige skader på lagerreoler at han er engstelig for å oppholde seg i nærheten av dem. – Et krav om en årlig kontroll av reoler burde være like naturlig som det på trucker og heiser, mener han.

– Mye av regelverket rundt reolanlegg er litt ullent og flytende. Det vi virkelig savner er at Arbeidstilsynet og andre instanser hadde hatt et høyere fokus på dette, sier Sten Egil Johnsen. Foto: Henning Ivarson
– Mye av regelverket rundt reolanlegg er litt ullent og flytende. Det vi virkelig savner er at Arbeidstilsynet og andre instanser hadde hatt et høyere fokus på dette, sier Sten Egil Johnsen. Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert

Mange av oss har sett videoer av lagerreoler som raser – ofte lagt ut på YouTube i rent underholdningsøyemed, og det til tross for at de kan ende med alvorlige personskader og i dødsfall. Dette har dessverre også forekommet i Norge. Selv om truckføreren og lagermedarbeiderne skulle klare å komme seg unna, er uansett oppryddingen etter et ras både svært tidkrevende og kostbar. Driftsavbruddet kan dessuten medføre store økonomiske konsekvenser for både vareeier og kunder.

Denne skaden skjedde på grunn av overbelastning av reolsystemet. Det sier mye om både hvilke krefter som er i sving og hvor viktig det er å ha belastningsskilt på reolene og følge disse. Foto: Sten Egil Johnsen
Denne skaden skjedde på grunn av overbelastning av reolsystemet. Det sier mye om både hvilke krefter som er i sving og hvor viktig det er å ha belastningsskilt på reolene og følge disse. Foto: Sten Egil Johnsen

Uklart regelverk

Under tilsyn ser kontrollørene blant også på vareplassering. Pallen på toppen vil ikke kunne tas ned uten at den raser med påfølgende vareskade og fare for personskade.
Under tilsyn ser kontrollørene blant også på vareplassering. Pallen på toppen vil ikke kunne tas ned uten at den raser med påfølgende vareskade og fare for personskade.
Livsfarlig vareplassering av tromler som veier cirka 150 kilo. Det er ikke vanskelig å tenke seg konsekvensen ved en ulykke her. Begge foto: Sten Egil Johnsen
Livsfarlig vareplassering av tromler som veier cirka 150 kilo. Det er ikke vanskelig å tenke seg konsekvensen ved en ulykke her. Begge foto: Sten Egil Johnsen

I likhet med mange andre reolleverandører utfører Lager & Industrisystemer (LIS) årlig ettersyn av reolanlegg. Sikkerhetssjef Sten Egil Johnsen opplyser at de alltid tilbyr avtaler om ettersyn til sine egne kunder, men at de også utfører kontroller for andre bedrifter.

– Er dere pålagt å utføre ettersyn på anlegg dere selv har levert?

– Som medlem av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN er norske leverandører og brukere forpliktet til å følge standarden NS-EN 15635 "Statiske lagringssystemer av stål – Bruk og vedlikehold av lagringsinnretninger", men mye av regelverket rundt reolanlegg er litt ullent og flytende. Det vi virkelig savner er at Arbeidstilsynet og andre instanser hadde hatt et høyere fokus på dette. – Et krav om årlig kontroll av reoler burde være like naturlig som det er på trucker og heiser, mener han.

– Hvis dere synes regelverket er noe ullent, må det vel være spesielt vanskelig for brukerne å vite hva de skal forholde seg til?

– Det er selvfølgelig avhengig av hvor godt de har satt seg inn i regelverket, men normalt vet de ikke det. Men en god hovedregel er at Arbeidsmiljøloven ligger i bunn av alt. Den har et par paragrafer som pålegger alle bedrifter å ha et trygt arbeidsmiljø i henhold til arbeidsmiljøloven og det er vår støttepilar. Da vi bygget opp ettersynsfunksjonen, var det noen som ønsket oss velkommen inn, mens andre avfeide oss i døren og sa at vi ikke ville finne noe galt hos dem. Men realiteten er at jeg ser skremmende mange skader på tolv, tretten meter høye reoler hvor de bærende søylene er så skadet av påkjørsler med truck at jeg er nervøs for å gå der. Det er i dag ingen krav til påkjøringshindre, men det er en god grunn til at vi anbefaler slike på det sterkeste. Det er en rimelig forsikring, fastslår sikkerhetssjefen.

Dette bildet tok Sten Egil Johnsen hos en kjent aktør i møbelbransjen. Reolene er cirka 12 meter høye og skaden ble karakterisert som meget alvorlig. Foto: Sten Egil Johnsen
Dette bildet tok Sten Egil Johnsen hos en kjent aktør i møbelbransjen. Reolene er cirka 12 meter høye og skaden ble karakterisert som meget alvorlig. Foto: Sten Egil Johnsen

Toppledelsen må engasjere seg

Sten Egil Johnsen forteller at situasjonen heldigvis er blitt bedre de siste fire, fem årene. Han registrerer at stadig flere bedrifter både ønsker trygghet gjennom den årlige kontrollen og aktivt søker kunnskap ved enten å sende medarbeidere på åpne kurs eller at det blir avholdt bedriftsinterne.

– Men det har vært en tung prosess å komme dit vi er i dag hvor vi gjennomfører kontroller og holder kurs for 450 kunder. I tillegg til å orientere om krav og normer, legger kursene vekt på en holdningsendring og at for eksempel truckføreren ikke bare kjører videre etter en påkjørsel, men faktisk melder ifra. Ikke minst er det viktig å motivere toppledelsen til å engasjere seg og ikke bare verneombud og formenn. Det gir en god signaleffekt om at bedriften tar arbeidsmiljøet på alvor, avslutter han.

Bestill abonnement på Logistikk & Ledelse