15. til 18. september:

Stor truckmønstring på Den Tekniske Messen

"Fremtidens produksjonsmetoder" vil stå i fokus både blant utstillerne og foredragsholderne på "Mulighetenes Arena": Den Tekniske Messen 2015 som avholdes på Exporama Senteret 15. til 18. september. Mest interessant for flesteparten av Logistikk & Ledelse sine lesere vil nok likevel være den brede mønstringen av trucker. Samtlige importører som er medlemmer i gaffeltruckgruppen til Maskingrossisternes Forening stiller ut.

Samtlige medlemmer av Gaffeltruckgruppen i MGF stiller ut og dermed vil alle de toneangivende truckmerkene være representert. Årets truckstands vil være vesentlig større enn i 2012 da dette bildet ble tatt. Foto: Henning Ivarson
Samtlige medlemmer av Gaffeltruckgruppen i MGF stiller ut og dermed vil alle de toneangivende truckmerkene være representert. Årets truckstands vil være vesentlig større enn i 2012 da dette bildet ble tatt. Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert

Den Tekniske Messen arrangeres av Maskingrossisternes Forening (MGF) som ble etablert for 102 år siden. Den opprinnelige interesseorganisasjonen for grossister av verktøymaskiner ble senere utvidet til også å favne leverandører av anleggsmaskiner, trebearbeidende maskiner, kompressorer og gaffeltrucker. Samlet sett omsetter medlemmene for nær 17 milliarder kroner.

Foreningen arrangerte messen første gang i 1951. Den gang lokket man med "Se hjulene gå" og opp gjennom 50- og 60-tallet var den nærmest som folkeforlystelse å regne. På 70-tallet var den blitt så stor at "Vei og Anlegg" ble skilt ut som en egen messe.

    

Kvalitet fremfor kvantitet

I takt med den generelle messeutviklingen både nasjonalt og internasjonalt har også Den Tekniske Messen krympet betraktelig de senere årene. I årene før og etter årtusenskiftet favnet messen svært bredt med over 250 utstillere og opp til 13.000 besøkende.

Etter å ha blitt avholdt en rekke ganger på Norges Varemesse, først på Sjølyst og deretter to ganger på Lillestrøm, ble den sist gang arrangert i 2012 på Telenor Arena.

Flyttingen til Snarøya skyldtes at mange av MGFs medlemmer fant Norges Varemesse alt for kostbar. Rent størrelsesmessig ble den en skuffelse. 130 utstillere og snaue 4.000 besøkende var langt under det arrangøren hadde sett for seg, men tilbakemeldingene fra utstillerne var likevel generelt gode. Også når det gjelder messebesøkende gjelder i høyeste grad utsagnet kvalitet fremfor kvantitet.

Det viste seg imidlertid at Telenor Arena var dårlig egnet til denne messen som kjennetegnes med store, tunge maskiner som krever mye strøm. Også logistikken rundt montering og demontering fungerte dårlig.

 

Håper på 100 utstillere

Den Tekniske Messen arrangeres i år på Exporama Senteret på Hellerudsletta. MGF-direktør Anita Helene Hall poengterer at dette er et profesjonelt messesenter med både gode møteromsfasiliteter og parkeringsforhold. Likeledes fremhever hun den sentrale plasseringen midtveis mellom Gardermoen og Oslo sentrum hvor blant annet Flybussen stopper rett utenfor.

     MGF håper at rundt 100 utstillere kan fylle den ene hallen på 7.800 kvm men ligger ikke skjul på at innsalget har vært tyngre i år enn det var for tre år siden.

 

Det er i år 17. gang MGF arrangerer Den Tekniske Messen. Nytt i år er et omfattende seminarprogram som tidligere styreleder i MGF, Sverre Gabrielsen (t.v.) har vært ansvarlig for. Her står han sammen med foreningens direktør Anita Helene Hall, fagsjef Njål Hagen og messekoordinator Gry Ingebretsen (t.h.). Foto: Henning Ivarson
Det er i år 17. gang MGF arrangerer Den Tekniske Messen. Nytt i år er et omfattende seminarprogram som tidligere styreleder i MGF, Sverre Gabrielsen (t.v.) har vært ansvarlig for. Her står han sammen med foreningens direktør Anita Helene Hall, fagsjef Njål Hagen og messekoordinator Gry Ingebretsen (t.h.). Foto: Henning Ivarson

 

De aller fleste truckleverandørene på plass

– Det var viktig for oss å få med alle slik at vi kan fremstå som en bransje og agere bredt, sier Arne Husborn, formann i Gaffeltruckgruppen. Han roser MGF-teamet for en svært god jobb så lang med messen. Foto: Henning Ivarson
– Det var viktig for oss å få med alle slik at vi kan fremstå som en bransje og agere bredt, sier Arne Husborn, formann i Gaffeltruckgruppen. Han roser MGF-teamet for en svært god jobb så lang med messen. Foto: Henning Ivarson

Arrangøren fremholder at messen er en ren fagmesse for teknologi, mekanisk produksjon, automatisering, logistikk, energi og miljø. Logistikken er imidlertid i all hovedsak begrenset til trucker. Slike vil det imidlertid være mange av.

Samtlige medlemmer av Gaffeltruckgruppen i MGF stiller ut og dermed vil alle de toneangivende truckmerkene på det norske markedet være representert.

– Det var viktig for oss å få med alle slik at vi kan fremstå som en bransje og agere bredt, sier Arne Husborn, formann i Gaffeltruckgruppen og til daglig salgssjef i Jungheinrich Norge.

Første gang hele gruppen stilte ut samlet var i Telenor Arena tre år siden. Med unntak av stortruckleverandør Kalmar hadde truckutstillerne den gang identiske standstørrelser på bare 20 kvm hver seg, men denne gang har de fleste fått langt bedre plass med stands på enten 60 eller 70 kvm.

Det var et sterkt ønske fra gruppen om også å få med seg tilbydere av batterier og aggregater, og i skrivende stund er både GNB Industrial Power (Exide) og e-l-m Kragelund på utstillerlisten. Hvorvidt MGF klarer å selge inn flere fra disse kategoriene gjenstår å se.

 

Mange seminarer

Arrangøren er svært opptatt av at Den Tekniske Messen blir en levende messe. Sverre Gabrielsen, tidligere styreleder i MGF og nå rådgiver i strategi og ledelse, har vært leid inn som konsulent og blant annet vært ansvarlig for et relativt omfattende seminarprogram.

I løpet av de fire messedagene vil det bli holdt en rekke interessante foredrag i ett av hjørnene i utstillingshallen, med temaer som «Materialteknologi», «3-D print i metall» og «Robotteknologi». I tillegg vil det bli arrangert en rekke praktiske brukerseminarer på utstillerstandene. Det er selvfølgelig gratis deltakelse på alle seminarene.

Den Tekniske Messen er for øvrig i år en del av Forskningsdagene 2015, et nasjonalt årlig arrangement for forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner i regi av Forskningsrådet.

 

Det er gratis adgang på Den Tekniske Messen, men det kan være lurt å registrere seg på forhånd. Her finner du også mye praktisk informasjon om åpningstider, adkomst, offentlig kommunikasjon, overnatting etc.

Den Tekniske Messen ble sist arrangert her i Telenor Arena for tre år siden. Utstillingsarealet på Exporama Senteret vil være tilnærmet like stort. Foto: MGF
Den Tekniske Messen ble sist arrangert her i Telenor Arena for tre år siden. Utstillingsarealet på Exporama Senteret vil være tilnærmet like stort. Foto: MGF

Denne saken ble første gang publisert 05/08 2015, og sist oppdatert 06/04 2017