Logistikk- og distribusjonsløsningen til Nexans Norway:

Styrker produktiviteten og kundeservicen

Nexans Norway AS på Langhus gikk nylig over til track and trace og fakturakontroll i Log:nett fra Transportnett. – Løsningene har styrket produktiviteten og kundeservicen, forteller Supply Chain Manager Kyrre Beenfeldt i selskapet.

– Med Log:nett har vi kuttet ett kostnadsledd, samtidig som vi har fått større selskapskontroll. Transportmedarbeiderne både i Rognan, Halden og Langhus får nå sporingsinformasjon i sanntid om varer som skal transporteres til kunde, sier Supply Chain Manager Kyrre Beenfeldt i Nexans Norway AS på Langhus. Foto: Trond Schieldrop
– Med Log:nett har vi kuttet ett kostnadsledd, samtidig som vi har fått større selskapskontroll. Transportmedarbeiderne både i Rognan, Halden og Langhus får nå sporingsinformasjon i sanntid om varer som skal transporteres til kunde, sier Supply Chain Manager Kyrre Beenfeldt i Nexans Norway AS på Langhus. Foto: Trond Schieldrop
Publisert Oppdatert

Nexans

 Selskapet utvikler, produserer og markedsfører sjø-, land- og offshore-kabler for kraft- og telekommunikasjonsoverføring. Nexans Norway markedsfører også kabler produsert av NVC i Japan, som er et fellesforetak mellom Viscas og Nexans-konsernet.

Det heleide datterselskapet Nexans Skagerrak AS transporterer, legger og monterer høyspente sjøkabler og eier kabelleggingsfartøyet C/S Nexans Skagerrak.

Nexans Norways fabrikker ligger i Namsos, Rognan, Karmøy, Halden og Langhus. Selskapet har ca. 1.500 ansatte, omsatte i 2013 for 5,7 milliarder kroner og er en del av det franske Nexans-konsernet – en av verdens største kabelprodusenter.

Beenfeldt mener overgangen til de nye applikasjonene var nødvendig for å oppnå tilnærmelsesvis full sporbarhet og fakturakontroll.

– Uten disse tiltakene ville det krevd en ekstra medarbeider på transportkontoret for blant annet å følge opp transportørene. Vi har fått et bedre produkt med mindre ressursinnsats, påpeker han.

 

Besparelser

På spørsmål hvor mye Nexans har spart med bruk av Log:nett, svarer Beenfeldt:

– Det ene er besparelser i form av økt produktivitet. Det andre er bedre fakturakontroll, noe som har redusert tidsforbruk og fakturaavvik. På samhandling, service ut til kunde og oppfølging av varer, har vi de siste to årene spart over én million kroner med de nye Log:nett modulene, sier Beenfeldt. – Fakturakontroll har blant annet redusert avviket med 10 prosent, legger han til.

 

Moderne og stabil

Nexans har siden tidlig på 2000-tallet samarbeidet med Transportnett, først på EDI og senere med PDA på egne biler.

– Verden har gått fremover siden vi etablerte kompaniskap med dem. Årsaken til fremgangen, skyldes leverandørens nye plattform som er blitt mer moderne og stabil. Den gjør at vi kan følge opp våre leveranser fra lager til kunde på en optimal måte. EDI-meldingen er nå endret slik at den også omfatter kolliinformasjon. Tidligere benyttet vi sendingsinformasjon. Da kunne en sending med ti kolli resultere i at kun fire kolli frem mens seks var på avveie. Vi hadde problemer med å identifisere vareleveransene. Med kolliinformasjon får vi med en gang oversikt over varenummer og varebeskrivelse. Kunden kan gå inn på vårt felles EL-nummer der de får varebeskrivelse på forsendelsen. Det gjør at vi kan identifisere hva vi har levert/ikke levert. Vi kan nå gi kunden tydelig informasjon om hvor godset befinner seg, sier Beenfeldt.

Han forteller at de tidligere måtte ringe opp kunden og spørre om godset var kommet frem. Det genererte også flere telefoner til transportør, sjåfør og kjørekontor, som resulterte i dårlig kundeservice.

– Det skapte irritasjon hos våre kunder og vi ble stemplet som lite profesjonelle. I vår verden er profesjonalitet avgjørende for å vinne kampen om nye kunder og beholde de vi har. Kan vi kombinere produktivitet med kundeservice, er vi inne på riktig spor. Spesielt på kollinivå har Log:nett bidratt til gode oppfølgingsrutiner.

 

PDA-frelst

Transportkontoret har ansvaret frem til kunden har signert for mottatt vare på PDA.

– For oss er PDA den beste kommunikasjonsløsningen. Derfor må transportbransjen gå i bresjen slik at alle transportører tar i bruk håndholdte terminaler, sier Beenfeldt. Han legger til at Nexans kun velger transportører med slike systemer.

– Store aktører som Bring og PostNord er kommet langt på dette området. Andre benytter innleide transportører som henger etter i bruk av elektroniske verktøy. Derfor er vi avhengig av partnere som er med på å øke vår produktivitet og kundeservice.

 

EDI-utveksling

Tidligere benyttet Nexans EDI-utveksling med Transportnett, men i dag sender de en råfil med all informasjon til dem.

– Vi trenger ikke lenger å gjøre endringer internt i idock. Transportnett har utviklingsressurser som utfører disse oppdragene innenfor bestemte tidsrammer. Ønsker vi å øke tjenesten med sms-varsling på leveransenivå eller på opplastning, foretar Transportnett denne operasjonen uten at vi trenger å bekymre oss.

 

Linket opp mot SAP

Log:nett er linket opp mot Nexans forretningssystem SAP.

– Når vi skriver et fraktbrev og bestiller transport, aktiveres det en melding til transportør via Transportnett. Koblingen skjer via en aktivitet hos Nexans som sendes til Transportnett og videre til transportør som har fått oppdraget. Når kunden har signert mottatt vare på transportørens PDA, sendes informasjonen via Log:nett og videre til SAP. Når kunden signerer, ser vi at han har mottatt varen på to steder, enten som mottattmelding i SAP eller som track-and-trace. Dermed kan vi følge opp alle leveranser og se at kunden har mottatt dem. Svakheten er at varer, paller eller tromler kan bli stående igjen på en terminal som av ulike årsaker er falt ut av systemet og hvor status mangler. Da åpner vi en avviksmelding mot transportøren og purrer opp leveransen før kunden oppdager at den er forsinket. Klarer vi å løse disse utfordringene på én til to dager, er det tilfredsstillende fremfor å sende godset med flyfrakt eller budbil.

 

Sendingsinformasjon

Log:nett benyttes på alle produksjonssteder: Rognan, Halden, Karmøy, Namsos og Langhus.

– Når varene er ferdigprodusert og plukket, blir «Shipment Complete» (sendingen ferdig) aktivert. Når vi får en ferdigstatus overføres sendingsinformasjon til Transportnett. De sender melding til transportøren om at «vi er klare, kan dere hente». Deretter trykker vi på send-knappen. De får en bestilling og bekrefter tilbake «bestilling mottatt». Da har vi inngått en serviceavtale om at en bestilling før kl. 10:00, skal være hos kunde samme dagen. I tilfelle hasteleveranser forventer vi at transportøren er her innen 1 time med fraktbrev/dokumentasjon.

Lean-tankegangen spiller en viktig rolle i Nexans for å jobbe smartere og mer effektivt. Her ser vi lageroperatør Afrodita Ramovic på Langhusfabrikken. Foto: Trond Schieldrop
Lean-tankegangen spiller en viktig rolle i Nexans for å jobbe smartere og mer effektivt. Her ser vi lageroperatør Afrodita Ramovic på Langhusfabrikken. Foto: Trond Schieldrop

 

Distribusjonssenter for Norge

Langhus har alltid vært distribusjonssenter for alle norske Nexans fabrikker.

– Forskjellen på oss og våre øvrige fabrikker, er vi får inn varer fra Langhus produksjon og kjøper inn tradingvarer fra andre søsterselskaper som sammenstilles her. Langhusproduktene går i størst mulig utstrekning direkte til kunde. Det er for eksempel billigere å sende varer fra oss enn fra Namsos, Bergen og Kristiansand. Vi har større frekvens og hyppigere leveranser enn våre søsterselskaper. Med Transportnetts sendingsoversikt kan vi nå filtrere hver enkelt fabrikk. Med en ny og detaljert EDI-fil, klarer vi å skille mellom hvem som gjør hva og lokasjon. Det skaper større fleksibilitet og oversiktlighet. Det gir oss totaloversikt over alle transporter i Norge, noe som ikke var mulig tidligere.

 

Direktekobling

Siden 2000-tallet har Nexans benyttet Transportnetts EDI- og PDA-løsninger på egne biler. Nå har selskapet gått til anskaffelse av flere moduler i Log:nett løsninger.

– TMS- løsningen organiserer og koordinerer EDI-trafikken mellom alle aktører, sier adm. direktør Jan Ole Hansen i Transportnett AS. Han legger til at gammel løsning medførte tidsforsinkelser og økte driftskostnader.

– Dette er nå tatt bort slik at vi har direkteintegrasjon mellom Nexans og serveren til SAP, som er lokalisert i Paris. Det gir raskere EDI-overføring, i tillegg til alle transportører. Dessuten er det blitt enklere å motta sporingsinformasjon for økt synlighet og e-faktura i retur fra den enkelte aktør. Informasjonen blir umiddelbart synlig for alle transportmedarbeidere som har ansvaret for transportadministrasjonen, der Langhus er Nexans distribusjonssenter i Norge. De fleste produkter som distribueres i Norge går hovedsakelig gjennom Langhus.

 

Selskapskontroll

– Med Log:nett har vi kuttet ett kostnadsledd, samtidig som vi har fått større selskapskontroll. Transportmedarbeiderne både i Rognan, Halden og Langhus får nå sporingsinformasjon i sanntid om varer som skal transporteres til kunde. Transportørene sender i etterkant sporingsinformasjonen tilbake enten via PDA-er eller app-er eller med egne sporingssystemer, avslutter Kyrre Beenfeldt

For Nexans er det avgjørende at produktivitet og kostnadsreduksjon ikke går på bekostning av sikkerhet. Det setter lageroperatør Metin Øzbabcan på Langhusfabrikken utvilsomt pris på. Foto: Trond Schieldrop
For Nexans er det avgjørende at produktivitet og kostnadsreduksjon ikke går på bekostning av sikkerhet. Det setter lageroperatør Metin Øzbabcan på Langhusfabrikken utvilsomt pris på. Foto: Trond Schieldrop