Norsk PMI for august

Svakere vekst i industrien

Etter god vekst i norsk PMI i både juni og juli er innkjøpssjefsindeksen nå tilbake på samme nivå som på vårparten. Ifølge NIMA melder landets innkjøpssjefer spesielt om store fall i produksjons- og ordreindeksen.

Norsk PMI sank fra 54,2 i juli til 50,8 i august. Det er den laveste målingen siden april. NIMA poengterer imidlertid at verdien er over 50 som uttrykker økt aktivitet eelr vekst.
Norsk PMI sank fra 54,2 i juli til 50,8 i august. Det er den laveste målingen siden april. NIMA poengterer imidlertid at verdien er over 50 som uttrykker økt aktivitet eelr vekst. Foto: Colourbox
Sist oppdatert

Purchasing Managers Index

Hver måned utarbeides PMI (Purchasing Managers Index) i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene og består av fem delindekser: ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

– Sysselsettingen er fortsatt i nedgang i industrien, men har ikke det store fallet vi har sett tidligere, opplyser Svein-Egil Hoberg.
– Sysselsettingen er fortsatt i nedgang i industrien, men har ikke det store fallet vi har sett tidligere, opplyser Svein-Egil Hoberg. Foto: Hege Høpfner
Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde
Norsk PMI, sesongjusterte tall. Kilde Foto: NIMA

PMI måler vareflyten i bedriftene og verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst. Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang. Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

– Innkjøpslederne i industrien opplevde en svakere vekst i august sammenlignet med den stigende veksten de har beskrevet siden april. Indeksen ble sesongjustert på 50,8 mot 54,2 i forrige måned, kommenterer Svein-Egil Hoberg i NIMA.

Det er den laveste målingen siden april, men til tross for nedgangen er altså norsk PMI fortsatt over 50.

 

Kraftig ordre- og produksjonsfall

– Nedgangen i veksten er begrunnet med nedgang i alle delindekser, men spesielt ser vi at ordre og produksjon representerer de sterkeste bidragsytere. Begge har fortsatt vekst i august. Dette gjelder også ordreindeksen, totalt sett, men med en faktisk nedgang for eksportordre, sier Svein-Egil Hoberg.

Produksjonsindeksen falt fra 55,7 i juli til 51,1 i august. De ikke-sesongjusterte tallene viser at det er færre bedrifter som melder om økt produksjon, mens andelen som venter lavere produksjon er lite endret.

Ordreindeksen falt på sin side fra 58,1 til52,5.

Sysselsettingsindeksen falt fra 49,3 i juli til 48,3 i august. Mye kan tyde på at de store nedbemanningsrundene nå er historie.

– Sysselsettingen er fortsatt i nedgang i industrien, men har ikke det store fallet vi har sett tidligere. Den fortsatte veksten i produksjonen indikerer en produktivitetsøkning i industrivirksomheten, poengterer Hoberg.

Leverandørers leveringstid og lagerindeksen fulgte de øvrige delindeksene nedover i foregående måned.

– De ligger nå på henholdsvis 52,7 og 47,3, noe som viser at det tæres på varelagrene og at tilgjengeligheten fra leverandørene øker, avslutter Hoberg.

Utviklingen av norsk PMI fra janaur 2014 til august 2016. Kilde
Utviklingen av norsk PMI fra janaur 2014 til august 2016. Kilde Foto: NIMA

Denne saken ble første gang publisert 01/09 2016, og sist oppdatert 06/04 2017