Teknologifokus på den "tredje plattformen"

Nettsky, mobilitet, store data/analyse og social business vil stå sentralt i nesten alle strategiske it-investeringer i tiden fremover.

Sist oppdatert
Ifølge undersøkelse blant beslutningstakere på ulike forretningsområder har informasjonsteknologi blitt en strategisk beslutning, drevet av mål om verdiskaping. Figur IDC
Ifølge undersøkelse blant beslutningstakere på ulike forretningsområder har informasjonsteknologi blitt en strategisk beslutning, drevet av mål om verdiskaping. Figur IDC

En ny rapport fra IDC, utviklet i samarbeid med SAP, konkluderer med at nær alle strategiske it-investeringer i Norden frem mot 2020 vil være knyttet til nye plattformer som nettsky, mobilitet, store data/analyse og social business.

Samtidig ser man allerede i år en klar endring i at investeringene handler om innovasjon i stedet for forbedring.

 

I den SAP-finansierte rapporten "Nordic Business Transformation – Taking Advantage of the 3rd Platform" analyserer IDC markedets overgang til det de kaller teknologi på "den tredje plattformen", som består av fire ulike elementer:

 

  • Skyarkitektur og nye forretningsmodeller
  • Mobilitet som det vanligste bruksområdet
  • Big data og forretningsanalyse for bedre beslutninger
  • Social business støtter nye forretningsmodeller

 

Ifølge IDCs undersøkelse blant beslutningstakere på ulike forretningsområder har informasjonsteknologi blitt en strategisk beslutning, drevet av mål om verdiskaping.

 

– Rapporten sier at it-funksjonen må ta et tydelig innovasjonsansvar, slik at man kan legge til rette for viktige faktorer som kundeopplevelse, endrede forretningsmodeller og virksomhetsdrevet innovasjon. Da kan it-funksjonen deles i to deler: de med infrastruktur-ansvar og de med innovasjonsansvar, sier norgessjef i SAP, Per Haakon Lomsdalen.

Virksomheter må forberede seg på digitale forandringer og fokusere på innovasjonsprosjekter innen brukeropplevelse, tingenes internett og mobilitet. Da må man integrere ny og eksisterende teknologi, og sørge for at plattformene er på plass for å kunne utføre den utfordrende prosessen med å digitalisere forretningsprosesser.

– Rapporten sier at it-funksjonen må ta et tydelig innovasjonsansvar, slik at man kan legge til rette for viktige faktorer som kundeopplevelse, endrede forretningsmodeller og virksomhetsdrevet innovasjon, sier Per Haakon Lomsdalen. Foto: SAP
– Rapporten sier at it-funksjonen må ta et tydelig innovasjonsansvar, slik at man kan legge til rette for viktige faktorer som kundeopplevelse, endrede forretningsmodeller og virksomhetsdrevet innovasjon, sier Per Haakon Lomsdalen. Foto: SAP

Denne saken ble første gang publisert 04/06 2015, og sist oppdatert 06/04 2017