Nordens største netthandelsaktør

Tilnærmet helt komplett

På de tre lagrene til Komplett Group i Sandefjord håndterer en relativt beskjeden arbeidsstokk mellom 12.000 og 13.000 ordrelinjer om dagen. I lavsesong vel og merke. To tredeler av plukket foregår ut av Nordens største AutoStore-installasjon med 72.500 kasser og 75 roboter.

To tredeler av plukket foregår ut av Nordens største AutoStore-installasjon med mer enn 72.500 kasser og 75 roboter. Foto: Henning Ivarson
To tredeler av plukket foregår ut av Nordens største AutoStore-installasjon med mer enn 72.500 kasser og 75 roboter. Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert

Komplett Group er Nordens største netthandelsaktør med nær 1,8 millioner aktive kunder og totalt 15 nettbutikker som i fjor genererte en samlet omsetning på nærmere syv milliarder norske kroner. Konsernet har rundt 800 ansatte, hvorav 450 arbeider på Kullerød i nærheten av Sandefjord Lufthavn Torp. Foruten hovedkontoret har gruppen her tre store lagre på i alt 28.000 kvm.

 

Pionerer

Det har lenge vært et svært sterkt netthandelsmiljø i dette området, som av mange anses som arnestedet for denne virksomheten i Norge. Komplett har drevet med netthandel siden 1996 og en annen av pionerene var IKT-selskapet Santech Micro Group (nå ALSO). Noen av gründerne av dette selskapet etablerte senere MPX og Itegra, som i 2007 ble fusjonert inn i Komplett.

Ideelt sett ville nok lagersjef Bjørn Tore Svendsen i Komplett hatt all driften i ett stort bygg og forklarer de tre lokasjonene dels med selskapets historie, men også raske ekspansjon.

– Rett forut for fusjonen holdt MPX og Itegra å sette opp et nytt stort lager i ØK 5 rett i nærheten, mens vi holdt til her i ØK4. Etter hvert som vi vokste fikk vi imidlertid behov for enda mer plass og da ble ØK2 tatt i bruk, forklarer Svendsen.

For en gammel pansermajor ga dette umiddelbart assosiasjoner til forkortelser fra en militær karriere i unge dager, men ble forklart at det rett og slett er en praktisk forkortelse av byggenes adresse i Østre Kullerød. Dermed fikk vi også en rask indikasjon på hvor tett de tre lagrene ligger i forhold til hverandre.

 

Rivende utvikling

Kommunikasjonsdirektør Ingebjørg Tollnes i Komplett Group forteller om en rivende utvikling både hva gjelder folks handlevaner, teknologi og egne sortimentsutvidelser.

– Nettbutikken fra 1996 så litt annerledes ut enn i dag, sier hun med et smil.

Først og fremst tilrettelegges det nå for å imøtekomme den økende trenden om raske, impulsive småkjøp av fra mobile enheter.

– Men selv om kundene våre fortsatt har en lengre beslutningsprosess når de skal kjøpe større produkter registrerer vi at halvparten av alle søk etter varer nå skjer fra mobile enheter, forteller Tollnes.

Snart er det ikke en ting eller tjeneste som ikke er å oppdrive på en av gruppens nettbutikker. Gjennom oppkjøp har virksomheten i løpet av de siste årene blitt utvidet med bildeler (Bildeler.no), barneutstyr (Babybanden.no) og velvære/kosmetikk (Blush.no). Det neste som nå står på trappene er Komplett Apotek.

Men konkurransen om kundene er knallhard, og det finnes heller knapt en mer illojal kundegruppe enn nettopp netthandlere. Finner de ikke det vil ha eller er misfornøyd med priser eller leveringsbetingelser velger de umiddelbart en annen leverandør.

– Vi merker klart at kundenes forventninger blir stadig høyere. Spesielt er tiden det tar fra de trykker på kjøpsknappen til varen er levert et svært viktig konkurranseparameter, forteller Tollnes.

Bjørn Tore Svendsen er ansvarlig for Kompletts tre lagre i Sandefjord og som alle driftes på hver sin måte. Her sammen med kommunikasjonsdirektør Ingebjørg Tollnes. Foto: Henning Ivarson
Bjørn Tore Svendsen er ansvarlig for Kompletts tre lagre i Sandefjord og som alle driftes på hver sin måte. Her sammen med kommunikasjonsdirektør Ingebjørg Tollnes. Foto: Henning Ivarson

 

Stadig større AutoStore

For å øke lagerkapasiteten og plukkeffektiviteten gikk Komplett i 2007 til anskaffelse av sitt første AutoStore-anlegg.

Det ble levert og installert i ØK4 av daværende Element Storage Systems (nå Element Logic) mens ITO Intern Transport stod for leveransene av det tilstøtende bane- og pakkeanlegget. Dette norskutviklede automatiske lagrings- og plukksystemet var den gang relativt nytt på markedet, men AutoStore fikk fort et godt ord på seg takket være raskt og ergonomisk plukk og ikke minst arealeffektiviteten. Sammenlignet med andre automatiske lagringssystemer kan plassbesparelsen være 50 til 70 prosent.

Året etter ble anlegget utvidet fra ca. 12000 til 34.700 kasser som ble håndtert av 55 roboter.

Som tidligere meldt ble den tredje utvidelsen av anlegget gjennomført i mai i år. Da fikk samtidig Komplett installert karusellporter med kapasitet på tre kasser hver.

– Andre firmaer har brukt slike lenge, men for oss var dette nytt. Nå har vi ti karusellporter som gjør at en robot kan kjøre til stasjonen og levere fra seg kassen og dra tilbake og utføre et nytt oppdrag. Tidligere måtte den stå og vente til operatøren var ferdig med plukket før roboten tok med seg kassen tilbake. Derfor bruker vi nå langt mindre robotkapasitet enn vi gjorde tidligere, forklarer Bjørn Tore Svendsen.

Nå består anlegget av 72.500 kasser og 75 roboter og er Nordens største AutoStore-installasjon og også en av de større i europeisk sammenheng.

– Utvidelsen gikk for øvrig veldig bra, sier Svendsen. – Totalt mottok vi 1.400 paller med i alt 38.800 kasser som skulle legges inn. På forhånd var vi blitt enige om ikke å kjøre kampanjer i løpet av den seks dager lange installasjonsperioden, men det gikk såpass bra at vi likevel hadde full drift og kundene merket ingen ting, fortsetter Svendsen, som legger til at de har et svært godt samarbeid med Element Logic.

 

Ett av verdens mest veldrevne

Salgssjef Terje Skjølberg i Element Logic har fulgt Komplett tett i en årrekke og er mektig imponert over hvordan de drifter lageret.

– Komplett har mange svært dyktige medarbeidere som har fulgt AutoStore sin starten og selskapet har tilegnet seg en høy egenkompetanse på AutoStore. Etter min mening har Komplett en av de mest veldrevne løsningene i hele verden. De utnytter systemet veldig bra, og med plukk både oppe og nede har de stor fleksibilitet. Du kan godt si at hele lageret er en stor plukksone, sier Skjølberg.

På de tre lagrene har komplett totalt 38.000 unike produkter. Av disse befinner ca. 15.000 seg i den store AutoStore-kuben på ca. 70 x 40 meter og med 16 kasser i høyden.

– Samlet sett ligger vi nå mellom 12.000 og 13.000 plukklinjer om dagen. Ut fra AutoStore er det snakk om mellom 7.000 og 8.000 linjer som betyr at vi bare ut fra dette bygget sender ut et sted mellom 4.000 og 5.000 pakker om dagen. Tatt i betraktning at vi nå er inne i en typisk lavsesong er det relativt bra, sier Svendsen nøkternt.

Hele AutoStore-anlegget blir i lavsesong betjent av bare åtte personer, inkludert en skiftleder og en superbruker som har kompetanse til å løse de fleste feil som måtte oppstå på anlegget.

– Herfra håndterer vi også Komplett i Danmark og Sverige som står for ca. en fjerdedel av volumene. For å klare dette opererer vi med to skift som strekker seg fra kl. 6 til kl. 22 fra mandag til fredag, i tillegg til et helgeskift på søndager. Men på lørdag har vi fri, forteller lagersjefen.

 

Tar imot 50 til 100 biler om dagen

Bjørn Tore Svendsen forteller at de gjennomsnittlig tar i mot ca. 50 til 100 biler om dagen – alt fra små varebiler til store vogntog.

– Varemottaket i hovedbygget er ganske automatisert, men vi jobber med å optimalisere det ytterligere gjennom blant annet å få mer informasjon elektronisk fra leverandørene som i all hovedsak er utenlandske.

Komplett benytter forretningssystemet SAP, inkludert lagerstyringsmodulen SAP EWM (Extended Warehouse Management). Også varemottaket bruker SAP og får ut etiketter som er unike per produkt.

– En annen viktig jobb i varemottaket er å gjøre jobben for plukkerne enklest mulig ved at all overflødig papp og emballasje fjernes før de legges inn i AutoStore i første etasje, forteller Svendsen.

 

Komplett har bygget opp høy kompetanse på AutoStore. Egne medarbeidere både følger opp og vedlikeholder anlegget i tillegg til å utføre service og reparasjon av roboter og porter. Resultatet er svært lite nedetid. Foto: Henning Ivarson
Komplett har bygget opp høy kompetanse på AutoStore. Egne medarbeidere både følger opp og vedlikeholder anlegget i tillegg til å utføre service og reparasjon av roboter og porter. Resultatet er svært lite nedetid. Foto: Henning Ivarson

Effektive plukkstasjoner

Med unntak av de nye Blushproduktene foregår alt plukk i andre etasje.

Vareflytsleder Kim Bryde tar gjerne selv en økt ved de nye karusellportene. Foran ham ser vi de tre banene for henholdsvis ferdigoppsatte esker (øverst), brevpakker og ferdigplukkede esker. Ved de eldre plukkportene (det lille bildet) er banene bak operatørene. Foto: Henning Ivarson
Vareflytsleder Kim Bryde tar gjerne selv en økt ved de nye karusellportene. Foran ham ser vi de tre banene for henholdsvis ferdigoppsatte esker (øverst), brevpakker og ferdigplukkede esker. Ved de eldre plukkportene (det lille bildet) er banene bak operatørene. Foto: Henning Ivarson

– Her er arbeidsflyten er svært enkel, sier vareflytsleder Kim Bryde. Han tar i mot oss på en av de nye karusellportene med et stort smil om munnen og ivrer etter å gi en demonstrasjon. Han er synlig stolt av de logiske skjermbildene som kommer opp, men så har da også Komplett deltatt aktivt i å utvikle menyene.

– På skjermen får man både en forklaring på produktet, inkludert et bilde, hvor mange enheter som skal plukkes, antall plukk som tilhører ordren og anbefalt eskestørrelse. På den øverste banen rett foran plukkeren går det ferdig oppsatte Savoye-esker i to størrelser og det sparer oss for masse tid. Etter å plukket ferdig ordren, skanner vi EAN-nummeret, fester etiketten som er skrevet ut på esken og legger den på det nederste båndet. Ordre som skal gå som brevpakke legger vi på det midterste båndet. Deretter går vi automatisk over til neste ordre.

Bryde forteller at plukkerne raskt kommer inn i en god rytme som gjør at de kan gjennomføre 120 til 130 plukk i timen.

– Da er de ikke svette i panna en gang. Rekorden til en av medarbeiderne våre er hele 270 plukk i timen.

 

Rett i lastbærer

Fra plukkstasjonene blir eskene ført ned til første etasje hvor de splittes på to baner. De små eskene er i klart flertall og disse ledes inn på en helautomatisert bane som først går gjennom en varmetunnel hvor et plastlag krymper varen fast til esken. Deretter settes lokket og adresseetikett på plass før de går videre helt ut i container, settes på pall eller legges i bur.

Båndet med de små postpakkene går i en spiral ned og ender i et bur, mens de store Savoye-eskene føres inn på en bane hvor en operatør står for ilegg av fyllmasse og lokkpåsetting før de går ut på samme banene som de små eskene til utkjøring.

– Hva med sammenstilling?, spør vi.

– Tidligere hadde vi et område på flere hundre kvadratmeter som var avsatt til dette, men det er veldig besparende for oss at sammenstillingen nå blir utført under transport av vår hovedtransportør PostNord. Hvis en kunde bestiller for eksempel en iPhone og en TV, så plukkes disse i to bygg og sendes også ut med hver sin bil og så er det transportøren som sørger for at kunden får begge pakkene samtidig.

Det eneste som sammenstilles av Komplett selv er store ordre til bedriftskunder og til de ulike hentepunktene som er etablert i flere store byer. Dette leveringsalternativet velges ofte av kunder som ønsker varen raskt og som regel mottar de en sms om at den er klar til henting samme dag som at ordren ble lagt inn. Det lokale hentepunktet i Sandefjord er for øvrig i det ene hjørnet av hovedbygget, og varer som skal hentes her skyves automatisk av banen etter at esken er lukket.

Fra plukkstasjonene blir eskene ført ned i etasjen under hvor de splittes på to baner. De små eskene ledes inn på en helautomatisert linje som avsluttes med en lokkpåsetter (det blille bildet over) mens de store eskene blir lukket manuelt. Begge foto: Henning Ivarson
Fra plukkstasjonene blir eskene ført ned i etasjen under hvor de splittes på to baner. De små eskene ledes inn på en helautomatisert linje som avsluttes med en lokkpåsetter (det blille bildet over) mens de store eskene blir lukket manuelt. Begge foto: Henning Ivarson

 

Produserer 40.000 PC-er i året

I andre etasje har Komplett en stor avdeling som produserer 40.000 PC-er i året. Rekorden på én dag er 350 Komplett PC som de markedsføres som. Her fra den avsluttende testingen. Foto: Henning Ivarson
I andre etasje har Komplett en stor avdeling som produserer 40.000 PC-er i året. Rekorden på én dag er 350 Komplett PC som de markedsføres som. Her fra den avsluttende testingen. Foto: Henning Ivarson

I andre etasje har Komplett en stor avdeling som produserer hele 40.000 PC-er i året.

– Det som er så fint med AutoStore er at alle de 35 arbeidsportene vi nå har over to etasjer både kan brukes til varemottak, til ordinært kundeplukk og til å hente frem samtlige deler til de skreddersydde og kundespesifiserte PC-ene. Med unntak av selve kabinettene som lagres på utsiden av AutoStore, plukker vi komponenter til opptil seks PC-er ad gangen som legges på en tralle og skyves bort til produksjonsavdelingen som ligger rett i nærheten av de nye karusellportene.

Basert på fjorårets tall forteller Svendsen at det tar i underkant av halvannen time å produsere en Komplett PC.

 

Gulvplukk av ferdigemballerte varer

I andre etasje i ØK5-bygget plukkes det ferdigemballerte varer opp til 25 kilo. I tillegg å benytte ordinære plukktrucker prøver nå Komplett også ut plukkvognen BT Movit. Fire skyvemasttrucker sørger for etterfylling av plukkplassene. Hele truckparken til Komplett er levert av Toyota Material Handling som har avdelingskontor rett i nærheten. Foto: Henning Ivarson
I andre etasje i ØK5-bygget plukkes det ferdigemballerte varer opp til 25 kilo. I tillegg å benytte ordinære plukktrucker prøver nå Komplett også ut plukkvognen BT Movit. Fire skyvemasttrucker sørger for etterfylling av plukkplassene. Hele truckparken til Komplett er levert av Toyota Material Handling som har avdelingskontor rett i nærheten. Foto: Henning Ivarson

ØK5-bygget har ca. 2.500 pallplasser fordelt over to etasjer og rommer en rekke ferdigemballerte produkter som alle er for store til å kunne lagres i AutoStore. Her finner man nær sagt alt fra kaffetraktere til laptops, snøfresere og griller. I tillegg er selskapets returavdeling i dette bygget.

Alle varer som veier mer enn 25 kilo lagres i første etasje, mens de lettere er samlet i etasjen over.

– Her har vi både ordinære plukktrucker og plukkvogner med tralle i tillegg til fire skyvemasttrucker som sørger for etterfylling på gulvnivå hvor plukket blir foretatt. Vi benytter både håndterminal og mobil printer slik at etiketten kan påføres direkte på varen etter plukk. I hver ende av bygget er det baneanlegg som frakter varene ned til et sorteringsanlegg som også tar i mot det som plukkes i først etasje, forteller Svendsen. Derfra går de direkte ut i container ved hjelp av en teleskoputskyver.

Lagersjefen legger til at de har svært lite feilplukk. Enda færre har det blitt etter at selskapet nå så vidt har begynt å innføre Lean i egen regi. Flere ledere og medarbeidere har gått på kurs og Svendsen selv synes det er kjempespennende.

– Det er kjempeviktig å involvere medarbeiderne og vi har hatt stor nytte av både de mange ideene og innspillene vi har fått gjennom forslagstavlene og de daglige tavlemøtene.

 

Bildeler og hvitevarer i høyden

Hvitevarene i ØK2er stroppet fast på en spesialpall helt frem til kunden. De håndteres av kombi smalgangstrucker og motvektstrucker med klemaggregat. Foto: Henning Ivarson
Hvitevarene i ØK2er stroppet fast på en spesialpall helt frem til kunden. De håndteres av kombi smalgangstrucker og motvektstrucker med klemaggregat. Foto: Henning Ivarson

Kompletts tredje lager, ØK2, er i dag fylt med bildeler og hvitevarer. Bildelene plukkes både på gulvnivå og med høytløftende plukktrucker, mens hvitevarene plukkes utelukkende av store kombi smalgangstrucker. Nede på bakkenivå håndteres de videre med motvektstrucker med klemaggregat.

På dette lageret arbeider det ca. 20 personer og foreløpig benyttes det konvensjonelle plukklister.

Men dette bygger rommer faktisk også en AutoStore. Den ble tatt i bruk av Santech i 2004 og er på ca. 11.000 kasser. En relativ liten installasjon sett fra dagens ståsted, men i vår reportasje fra den gang fremhevet Terje Skjølberg at lagringskapasiteten tilsvarte 36 konvensjonelle lagerautomater eller åtte kilometer med småvarereoler.

Kuben ble senere overtatt av Komplett og var en periode fylt med Blush. Nå står den tom i påvente av den nye store satsingen på Komplett Apotek.

I ØK2 plukkes det også bildeler både fra gulvet og med høytløftende plukktrucker. Foto: Henning Ivarson
I ØK2 plukkes det også bildeler både fra gulvet og med høytløftende plukktrucker. Foto: Henning Ivarson

 

Savner større AutoStore-kasse

Etter vår gjennomgang av de tre lagrene til Komplett kan man oppsummere med at det enten plukkes helt manuelt eller fra AutoStore. Vi spør Svendsen om de har vurdert noen alternative automatiserte plukkløsninger.

– Selvfølgelig har vi det, men jeg tror nok at AutoStore er blitt vår vei. Etter å ha benyttet det siden 2007 har vi som nevnt bygget opp en høy intern kompetanse og vi er svært fornøyd med både driftssikkerheten, effektiviteten og fleksibiliteten. Men vi ser stadig etter nye muligheter. Tidligere var vi opptatt av at vi ikke bare skulle ha én eller to enheter i kassene, men nå vurderer vi å legge inn litt større produkter i AutoStore også.

– Enkelte andre brukere savner en større kasse. Gjør dere det også?

– Ja, det er klart at det hadde vært praktisk. Vi får håpe det kommer en gang, sier Svendsen.

Hans kanskje største utfordring med å være ansvarlig for lagrene til Komplett er likevel å ha et profesjonelt forhold til produktene, og ikke la begeistringen for kjempestore TV-er alle den spennende hjemmeelektronikken ta overhånd. Det kan fort bli kostbart.

– Du blir fort litt hektet av å jobbe med slike produkter, og Komplett har nok fått noen lønninger i retur fra meg, avslutter Bjørn Tore Svendsen.

Komplett har så vidt begynt å innføre Lean. – Det er kjempeviktig å involvere medarbeiderne og vi har hatt stor nytte av både de mange ideene og innspillene vi har fått gjennom forslagstavlene og de daglige tavlemøtene, forteller Bjørn Tore Svendsen. Foto: Henning Ivarson
Komplett har så vidt begynt å innføre Lean. – Det er kjempeviktig å involvere medarbeiderne og vi har hatt stor nytte av både de mange ideene og innspillene vi har fått gjennom forslagstavlene og de daglige tavlemøtene, forteller Bjørn Tore Svendsen. Foto: Henning Ivarson

Denne saken ble første gang publisert 06/11 2015, og sist oppdatert 06/04 2017