Togstreiken rammer næringslivet for fullt

Streiken blant medlemmene i Norsk lokomotivmannsforbund er ytterligere opptrappet, blant annet hos godsselskapet CargoNet. Resultatet er flere lastebiler på veiene.

Togstreiken resulterer i at samlasterne må overføre mer gods på bil.
Togstreiken resulterer i at samlasterne må overføre mer gods på bil. Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert
– Slike streiker bidrar til å ødelegge ryktet til jernbanen, som i utgangspunktet er en effektiv og miljøvennlig måte å frakte gods mellom de store byene i Norge, sier Ole A. Hagen.
– Slike streiker bidrar til å ødelegge ryktet til jernbanen, som i utgangspunktet er en effektiv og miljøvennlig måte å frakte gods mellom de store byene i Norge, sier Ole A. Hagen. Foto: Henning Ivarson
Denne streiken kan være farvel til tog som vårt hovedalternativ for å frakte gods over lange avstander i Norge.

– Denne uken mister vi 50 prosent kapasitet på Nordlandsbanen og Bergensbanen, og 25 prosent kapasitet på Sørlandsbanen. Det er klart at dette får konsekvenser for godset som skal frem, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen i PostNord.

– Vi må overføre disse volumene på bil. Etter hvert som togkapasiteten minimeres, må alle kjøre bil. Vi merker allerede at det blir stadig vanskeligere å få tak i nok biler. Utover i uken, vil streiken medføre forsinkelser også for varetransporten. Det betyr at varene du og jeg handler ute i butikk ikke kommer frem til rett tid, sier Hagen.

 

I ferd med å gi opp jernbanetransport

Fra PostNords nordiske logistikkbarometer er signalene entydige: Næringslivet er i ferd med å gi opp toget.

Det avgjørende ved valg av logistikkleverandør er leveringskvalitet og pris. Men også miljø er stadig viktigere. I Norge stilles det imidlertid ikke lenger krav om bruk av tog til fremføring av varene. I 2012 svarte 32 prosent at de ba om at jernbanen skulle brukes, i 2014 er denne andelen sunket til 18 prosent.

– Denne streiken kan være farvel til tog som vårt hovedalternativ for å frakte gods over lange avstander i Norge. Slike streiker bidrar til å ødelegge ryktet til jernbanen, som i utgangspunktet er en effektiv og miljøvennlig måte å frakte gods mellom de store byene i Norge. Vi merker det i økende grad; kundene tør ikke ta sjansen på at varene ikke kommer frem. Effekten av streiken er at stadig flere av pakkene nå må ta bilen, sier Ole A. Hagen.

Denne saken ble første gang publisert 11/10 2016, og sist oppdatert 06/04 2017