Maktkamp om logistikken

Opprør mot Bring i Østfold

Lokale Østfold-firmaer gjør opprør mot staten

- Vi kommer til å følge opp saken mot statlig diskriminering av transportnæringen fremover, lover Lars Utne i Utne Transport. Arkivfoto: Svein-Ove Arnesen
- Vi kommer til å følge opp saken mot statlig diskriminering av transportnæringen fremover, lover Lars Utne i Utne Transport. Arkivfoto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

ColliCare AS, Kingsrød Transport, Moss Transportforum og Utne Transport er blant en gruppe på 45 transportselskaper som har gjort opprør mot statens misbruk av sin dominerende stilling innen post og logistikk.

- Jeg synes det er underlig at staten ved Nærings- og Fiskeridepartementet tillater at logistikksegmentet går med dundrende underskudd og kan utkonkurrere lokale transportselskaper i Norge, sier CEO i ColliCare, Knut Sollund.

Staten tillater at Posten Norge bruker sin makt til å dumpe prisene i logistikksegmentet og finansiere dette med dyre posttjenester.

Transportselskapene har overlevert et brev med et opprop om at næringsministeren må stoppe statens diskriminering av lokale norske transportselskaper og gjenopprette like konkurransevilkår i logistikk.

Postens Norges kommunikasjonsdirektør Elisabeth Gjølme har svart på dette brevet her - se innlegget gjengitt under.

De senere årene har logistikkdivisjonen til Posten Norge gitt underskudd på nesten en milliard kroner (akkumulert). Dette har blitt finansiert med overskudd fra posttjenestene og en altfor dyr porto.

De siste 10 årene har portoen økt fra 6 til 13 kroner. Bare fra 2016 til 2017 tillot staten at portoen økte med 18 %. I praksis eksisterer fortsatt postmonopolet. Posten Norge har i tillegg droppet A-post og lørdagsomdeling, noe som har gitt 500 millioner kroner i årlig besparelse for Posten Norge.

Posten Norge har fått lov til å foreta tunge investeringer i logistikkmarkedet med oppkjøp av private selskaper og nye terminaler for post og logistikk. Samtidig har logistikkdivisjonen hatt negativ avkastning. Dette ødelegger logistikkmarkedet i Norge.

- Etter mitt syn må staten skille ut logistikkdivisjonen (Bring) i et eget aksjeselskap, hvor staten ikke eier mer enn 49 prosent, slik at konkurransen kan gjenopprettes, sier Roy Kingsrød, Administrerende direktør i Kingsrød Transport.

- Statens postvirksomhet må ha full åpenhet, slik at Posten Norge ikke kan diskriminere sine konkurrenter. Ved å skille ut logistikkdivisjonen i et eget selskap vil det være lettere å se om logistikkdivisjonen har adskilt økonomi fra Posten Norge. Nå er det ikke mulig å finne ut hvor mye ulovlig sammenblanding det er av post og logistikk, sier Morten Nore, Daglig leder i Moss Transportforum.

Etter postloven er Posten Norge pålagt et regnskapsmessig skille mellom post og logistikk, men andre har ikke innsyn.

Lokale transportselskaper har ikke mulighet til å drive med tap på samme måte som Posten Norges logistikkdivisjon. Risikoen er at lokale private arbeidsplasser blir utkonkurrert hvis ikke staten stopper dette.

-Vi kommer til å følge opp saken mot statlig diskriminering av transportnæringen fremover, lover Lars Utne i Utne Transport.

***

Slik har Posten Bring svart på brevet fra Schenker og de 45 andre transportselskapene:

Schenkers krav vil svekke konkurransen om transporttjenester

Schenker, den tyske statseide logistikkgiganten, har fått med seg norske transportselskaper på en påvirkningskampanje overfor næringsministeren for å få tilgang til Posten Norges terminaler. Schenkers krav er like urimelig som om Coop skulle forlange å få benytte Norgesgruppens lagre.

Posten Norge har som andre postselskaper i Europa, satset innen logistikk og distribusjon av pakker for å kompensere for fallende brevvolumer. Ekspansjonen har blant annet foregått ved oppkjøp av logistikkselskaper og er finansiert gjennom egne overskudd og salg av eiendeler. Denne strategien har det vært bred oppslutning om i Stortinget.

Vi opererer i et marked som er preget av tøff konkurranse. Vi leter hele tiden etter måter å drive mer effektivt på for å sikre konkurransedyktige tjenester og priser. Effektiv drift av terminaler og transport er blitt en helt sentral del av Posten Norges virksomhet. Vi henter ut stordriftsfordeler der vi kan. Logistikk er en naturlig videreutvikling av postvirksomheten. Bilene fylles med både post, pakker og gods slik at vi sikrer kostnadseffektiv utkjøring til kunder over hele landet og reduserer utslipp.

Postdistribusjon er ikke jernbaneskinner

I et opprop til næringsministeren krever Schenker at Postens infrastruktur blir skilt fra forretningsområdene Post og Logistikk på samme måte som jernbaneinfrastruktur er blitt skilt fra togdrift og transporttjenester. Sammenlikningen er urimelig. Ingen ville drømme om å foreslå utbygging av alternative togskinner for å sikre konkurranse i jernbanesektoren. Mens det er avgjørende for konkurransen at Schenker og andre videreutvikler egne terminaler og logistikksystemer, slik Posten Norge har gjort for å styrke tjenestetilbudet til både bedrifter og befolkning.

Fri tilgang til Post i Butikk

Posten har de siste 20 årene bygget ned postkontorene og inngått avtaler om Post i Butikk. Post i Butikk-nettverket er ikke en infrastruktur betalt av fellesskapet. Vi betaler fortløpende driftskostnader til butikkene for det arbeidet de utfører på Postens vegne. Postens avtale om eksklusivitet på dette området ble avviklet i 2006. Hvem som helst kan benytte tilbudet ved å inngå en avtale med Posten Norge eller inngå egne avtaler direkte med butikkene.

Konkurranse virker

Posten Norge har distribuert brev og pakker i 370 år. Erfaringen gir oss selvfølgelig en konkurransefordel. Ingen kjenner Norge bedre. Men historie og tradisjoner er ikke tilstrekkelig for å lykkes i et marked som på grunn av digitalisering har endret seg raskere enn det var mulig å forutse for bare få år siden. Posten Norge var tidlig ute med å gjøre logistikk til et nytt konkurransefortrinn. Uten dette ville posttjenestene i Norge blitt vesentlig dyrere. Konkurranse virker!

Elisabeth H. Gjølme

Kommunikasjonsdirektør i Posten Norge