Trondheim får milliarder

Fredag ble det kjent at Trondheim har inngått landets første bymiljøavtale med staten. Byen får 3,76 mrd kroner frem til 2023 for å hindre vekst i biltrafikken.

Avtalen ble signert av ordfører Rita Ottervik i Trondheim, fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag fylkeskommune og direktør Lars Aksnes i Statens vegvesen Vegdirektoratet.
Avtalen ble signert av ordfører Rita Ottervik i Trondheim, fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag fylkeskommune og direktør Lars Aksnes i Statens vegvesen Vegdirektoratet. Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert

Hva er en bymiljøavtale?

Helt ny avtale mellom stat, fylkeskommune og kommune for å klare målet om at all vekst i persontransporten skal skje kollektivt, eller ved at folk sykler eller går.

Bakgrunn: Stortingets klimaforlik: «Nullvekstmålet»: veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. Ikke flere bilreiser i voksende byer. 

Trondheim får den første bymiljøavtalen i Norge
Gjelder perioden 2016-2023
Byen får 3,76 milliarder kr fra staten
Er i praksis en styrking av Miljøpakken
 

 

Også andre byer er iferd med å inngå avtaler - men Trondheim er altså først med å komme til enighet med staten.

Staten krever valuta for pengene. Effekten av tiltakene vil bli målt med overvåking av reisevaneundersøkelser, måling av vegtrafikk, telling, begrensning av parkering, og klimagassutslipp.

Superbuss

1,4 av de 3,76 milliardene går til å utvikle et superbusstilbud. Pengene skal brukes på traseer, holdeplasser og bussdepot. Staten dekker 50% av de samlede kostnadene her.

Dette gir staten – fordelt på tiltak:

  • 1 milliard kroner til tiltak på riksveg innen programområdene kollektiv, sykkel, miljø og gåing – altså ikke biltrafikk.
  • 1,4 milliarder kroner til investering i superbussløsning i Trondheim. Staten dekker 50 prosent av de samlede kostnadene.
  • 1, 36 milliarder i belønningsmidler for perioden 2016-2023. Belønningsmidlene går til tiltak som bidrar til bedre byluft og mindre kø i byområdene. 
Dette er en videreføring av tidligere ordning. Trondheim har allerede (2009-2015) fått 870 millioner kroner i belønningsmidler.
  • Utvikling av jernbanen skal sees i sammenheng med utviklingen av det øvrige kollektivtransportnettet.

Dette krever staten - forpliktelser:

  • Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune forplikter seg til å treffe tiltak som sikrer at veksten i persontrafikk tas med kollektiv, sykling eller gåing, for eksempel restriksjoner på bilkjøring.
  • Må bygge en tettere by nær eksisterende og nye kollektivtraseer, spesielt rundt holdeplasser og stasjoner.
  • Avtalepartene skal samarbeide om å utvikle et sammenhengende nett for alle som sykler og går, med god adkomst til kollektivsystemet. Dette inkluderer jernbanen.
  • Avtalepartene skal samarbeide om å utvikle knutepunkter.

Denne saken ble første gang publisert 12/02 2016, og sist oppdatert 06/04 2017